Projecten voor mensen in armoede: 139.653 euro

Ergo4all

Sommige jongeren hebben geen diagnose maar ervaren toch moeilijkheden thuis, op school of tijdens hun vrije tijd. Hun zelfvertrouwen en gevoel van welbevinden daalt. Soms kan een minimale interventie het kind weer doen bloeien. Net voor deze kinderen wil dit project met een 1/5de medewerker een warm huis bieden waar deskundigen de jeugdigen begeleiden en trainen.

Het oogmerk van dit project is ergotherapie aanbieden voor kinderen die geen tegemoetkoming krijgen van de Vlaamse overheid. Heel wat jeugdigen ervaren moeilijkheden op verschillende gebieden van het leven. Sommige zijn chronische laatkomers, andere hebben het moeilijk om hun gevoelens of wensen op een adequate manier uit te drukken. Sommige hebben net een extra woordje uitleg nodig om de breuken onder de knie te krijgen en andere vinden het lastig om stil te zitten. Sommige voelen zich uitgesloten omdat ze niet goed kunnen voetballen, andere weer om andere redenen. Toen ik op school zat, deed ik uiterst mijn best om op tijd te zijn. Ik heb zelfs uurroosters voor mijn ochtendroutine gemaakt. Toch zonk mijn hart elke ochtend opnieuw toen ik alweer om 8:02 aan de poort van de school aanbelde. Het duurde tot diep in mijn adolescentie voordat ik het probleem door had. Ik had in mijn planning geen tijd voorzien om mijn jas aan te doen en mijn spullen te verzamelen voor het naar buiten gaan. Had iemand mij daar attent op gemaakt, had ik veel hartpijn vermeden. Zulke en andere gevallen kunnen met een duwtje in de rug opgelost worden. Om dit duwtje te geven staan twee ergotherapeuten paraat. Dit huis wil kortdurende therapiesessies aanbieden aan gesubsidieerde prijzen. Het doel van deze therapie├źn is vaardigheden aanleren zodat jeugdigen het leven aangaan met een rugzak vol praktische tools die ze kunnen gebruiken om een volwaardige bijdrage te kunnen leveren aan onze maatschappij.

Kinderen en jongeren die geen tegemoetkoming krijgen omdat ze geen diagnose hebben kunnen toch therapie krijgen. De jeugdigen van vandaag zijn de volwassenen van morgen. Volwassenen die succeservaringen en een positief gevoel van welbevinden in hun rugzak hebben, dragen bij tot een productieve samenleving in het Antwerpse district.

De valkuil kan zijn dat er meer vraag dan aanbod ontstaat. Om dit te voorkomen zullen we het aantal plaatsen beperken.

TOTAAL 17.000 euro: 12.500 euro (loonkost 1/5de medewerker), 4.500 euro (huurprijs en materiaal)

Ikzelf zal op zoek gaan naar partners in de ergotherapie die dit centrum zullen helpen oprichten.

1. Gepaste locatie vinden 2. Vereniging oprichten 3. Publicatie via verschillende kanalen