Aantrekkelijkere pleinen: 98.638 euro

Hapspots of geluksplekken in het district

Dit project bestaat uit een traject om samen met de inwoners van het district 9 geluksplekken te kiezen. Deze plekken worden ook zichtbaar gemaakt met een bord met daarop een bijpassende gelukstip.

In Hasselt, Tilburg (NL) en Schagen (NL) bestaan ze al, geluksplekken of Hapspots. Dit zijn plekken waar een element van geluk centraal komt te staan. Dat kan door een verhaal, een reflectievraag die daar past, een visueel element. Een belangrijk criterium is wel dat er ook een doe-element aan de plaats kan verbonden worden, zodat bezoekers ook aan de slag kunnen op de plaats. Vanop de website http://www.hapspots.org/achtergrond: "Geluk kunnen we overal vinden, te beginnen met onze eigen buurt. Soms is het voldoende om op een andere manier te kijken naar gewone plaatsen, verrassende details en onbekende achterkanten. Open je geest voor een nieuwe vorm van toerisme, gedreven door gevoelens die ons oprecht gelukkig kunnen maken: nieuwsgierigheid, waardering, moed, zingeving, passie, dankbaarheid en tevredenheid …" In een eerste fase kunnen de inwoners van het district zelf geluksplekken nomineren. Daaruit wordt dan een selectie gemaakt en wordt de informatie van de plaats uitgediept. Tot slot wordt er een ontwerp gemaakt en geplaatst voor de aanduiding van de plaats en worden de plaatsen ook online ontsloten.

Door ‘Hap Spots’ of ‘Geluksplekken’ te creëren in steden, focussen we ons op sterktes, sleutels en voorwaarden voor een gelukkiger leven. In onze universele zoektocht naar geluk worden inwoners toeristen en toeristen worden inwoners. Sterke indicatoren die ons geluk voorspellen zijn: de plek waar we geboren zijn, de waardering die we voor onze afkomst kunnen opbrengen, de manier waarop we naar dingen kijken, onze vaardigheid om te “reframen”, verbinden, leren, openheid van geest … ‘Hap Spots’ bieden een spiegel en een venster om meer geluk te vinden en te ontwikkelen. Met dit project geven we de inwoners van het district dus tools in handen om dit ook te doen. De ambitie: mensen verbinden en versterken (inwoners en toeristen) in hun zoektocht naar geluk om het algemeen geluksgevoel met zo’n 5% te verhogen.

- beperkte nominatie van geluksplekken (campagne ter bekendmaking is belangrijk) - vandalisme van de plaatsaanduidingen (een stevig en duurzaam ontwerp van de plaatsaanduiding is noodzakelijk) - moeilijk plaatsen van de plaatsaanduiding in de publieke ruimte en/of op gevels (een goede samenwerking met de plaatsen en het district rond de plaatsing is noodzakelijk).

8.300 euro: buitensignalisatie, drukwerk, promotie, online ads, organisatie jurynamiddag, drukken van wandelkaart, vrijwilligers, gereedschap...)

de gelukszaaiers vzw

1. openstellen formulier voor nominatie geluksplekken 2. campagne nominatie geluksplekken 3. samenstellen jury en selectie van de geluksplekken 4. productie plaatsaanduidingen 5. plaatsen plaatsaanduidingen 6. online publicatie met omschrijving, wandeling langs, ...