betere voetpaden - 124.462 EUR

bloemenhekken in de isabellalei

Korte omschrijving

Om dubbel-parkeerders te ontmoedigen werden in de Isabellalei paaltjes geplaatst op het voetpad. Deze nemen 60 cm van het voetpad weg, zijn ontsierend en zien we daarom graag vervangen door effectievere en mooiere bloemenhekken.

Wat ga je doen?

De Isabellalei is een belangrijke doorgangsweg voor auto's, fietsers en voetgangers. In de omgeving van de Isabellalei wonen veel gezinnen met jonge kinderen die zich te voet, vaak met buggy's verplaatsen. Het voetpad is niet smal maar door de plaatsing van de paaltjes wordt 60 cm van de ruimte ingenomen, wat voor opstoppingen en ergernis zorgt. Een maatregel om dubbel parkeren te voorkomen is nodig in deze straat. We zien graag hekken geplaatst worden zoals in de Driekoningen-Statiestraat die bevestigd worden in de boordsteen.

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?

Door de paaltjes te vervangen door bloemenhekken kan de volledige ruimte van het voetpad benut worden. Deze zorgen ook voor een veilige afscheiding tussen de straat en het voetpad. De hekken geven een mooie aanblik en kunnen opgefleurd worden met bloemhekken, dit verhoogt de leefbaarheid in de buurt.

Wie voert het uit

district Antwerpen

Welke valkuilen zie je?

De hekken zouden gebruikt kunnen worden om fietsen aan vast te zetten. Duidelijke signalisatie, extra fietshekken in de buurt en handhaving kunnen hier veel aan verhelpen.

In welke postcodes gaat het project door? (meerdere keuzes mogelijk)

2018