meer bomen - 179.862 EUR

Den Dreihoek goes green

Korte omschrijving

Onze wijk gelegen aan de achterkant van het centraal station en de zoo heeft een historische link met plant- en dierkunde, de zoo, tuinen, bloemen en bomen. Deze link willen we graag versterken door meer groen in de straat te brengen.

Wat ga je doen?

Den Dreihoek is een wijk aan de achterkant van het centraal station en de zoo. Er heerst een sterke cohesie in de wijk echter is dit niet herkenbaar in het straatbeeld. Via het aanplanten van dezelfde bomen in onze buurt willen we inzetten op de cohesie in de wijk alsook op het vergroenen van onze buurt. Als leidraad wensen we de Dodoensstraat te nemen. De Dodoensstraat is voorzien van prachtige bomen, deze wensen we graag in elke straat van onze buurt te zien in het Antwerpse gedeelte van den Dreihoek : de helft van de Tuinbouwstraat en de ongeveer de helft van de Van Geertstraat.

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?

Meer bomen in het straatbeeld hebben een positief effect op het welzijn van de mens. De bomen zijn ook goed voor de fauna en flora in de buurt en dragen bij tot betere luchtkwaliteit. Door in zetten op dezelfde soort bomen verhoogt de sociale cohesie in onze buurt en wordt ons wijkgevoel verstrekt. Onze unieke ligging aan de achterkant van de zoo, zorgt ervoor dat een bestaand groen netwerk verder wordt uitgebreid. Andere wijken kunnen hier later op verder bouwen met de zoo als centraal startpunt. Bomen zorgen voor verkoeling in de stad.

Wie voert het uit

district Antwerpen

Welke valkuilen zie je?

De bomen kunnen niet ingeplaatst worden omwille van riolering, ondergrond, ruimtelijke ordening, ...

In welke postcodes gaat het project door? (meerdere keuzes mogelijk)

2018

Wat is het stappenplan dat je wil volgen om je idee uit te voeren?

1) Plan uitwerken met de district Antwerpen omtrent inplaatsing van de bomen 2) Afstemmen met de buurtbewoners 3) aanplanten van bomen en boomspiegels 4) een groenere wijk met meer sociale cohesie

Wat is de totale kostprijs van je project?

24000

Begroting (verplicht voor projecten > € 7.500 die het district NIET uitvoert, optioneel voor alle andere projecten)

6.000 x 8 bomen

Schatting en begroting investeringskosten (verplicht voor projecten > € 7.500 die het district NIET uitvoert, optioneel voor alle andere projecten)

8 bomen 24.000 euro