toegankelijk publiek domein - 102.735 EUR

Obstakelvrij

Korte omschrijving

We willen de toegankelijkheid op de voetpaden vergroten in de wijk rond de Markgravelei door buurtbewoners te sensibiliseren en verbinden met de leefwereld van blinden en slechtzienden die in deze buurt dagelijks komen en leven.

Wat ga je doen?

We starten met de buurt te informeren en sensibiliseren over de problematiek. We zetten tijdelijke acties op samen met onze cliënten om oplossingen uit te proberen. Daarnaast willen we met het district bekijken waar de blindengeleiding kan worden doorgetrokken naar belangrijke plekken in de wijk. Het laatste luik van het project is het vinden van partners in de buurt om samen te zoeken naar oplossingen voor de toekomst.

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?

De wijk rond de Markgrave vzw is een rustige woonwijk waar veel gezinnen wonen, maar ook heel wat zorginstellingen zijn. Ook komen hier veel jongeren (park Hof van Leysen, scholen KDG, KOCA Sint Lucas, de Sterrenkijker). Met het project willen we graag meer toegankelijkheid creëren door bewoners te sensibiliseren en meer te verbinden met wat er leeft op de straat. Naast de blinden en slechtzienden die in deze wijk komen zijn er ook rolstoelgebruikers, ouderen met een looprekje, gezinnen met kinderwagens die dagelijks de obstakels en beperkingen ondervinden waardoor ze onveilig de straat op moeten. Elk van hen is gebaat bij een obstakelvrije doorgang op het voetpad. We zoeken oplossingen die gedragen worden door de buurt. Deze oplossingen kunnen een voorbeeld zijn voor andere buurten in de stad.

Wie voert het uit

vzw

Ondernemingsnummer van de vzw of bedrijf die het project uitvoert (enkel indien van toepassing)

0409.714.637

Welke valkuilen zie je?

Dat het niet door de buurt gedragen wordt of dat de acties zorgen voor een negatieve verstandhouding met de Markgrave vzw.

In welke postcodes gaat het project door? (meerdere keuzes mogelijk)

2018

Wat is het stappenplan dat je wil volgen om je idee uit te voeren?

We stellen een expertise groep samen met een mobiliteitstrainer (Visuele Revalidatie), blinden en slechtziende buurtbewoners, cliënten, … Met deze groep gaan we aan de slag: STAP 1 Informeren en sensibiliseren Flyers en affiches in de buurt ophangen Aan obstakels hangen we een briefje We maken een filmpje van een cliënt die de dagelijkse route doet en op veel obstakels botst. Dit sturen we naar contacten uit de buurt, Hoplr, het buurthuis en organisaties in de buurt. We organiseren voor buurtbewoners/ scholen/ buurthuis/ bedrijven/handelaars in de buurt een belevingswandeling met blinddoek en witte stok, zodat men zich bewuster wordt van de problematiek. STAP 2 Actie ondernemen: We organiseren tijdelijke acties in de buurt samen met onze cliënten, enkele ideeën: We doen tellingen en proberen de obstakels die regelmatig terugkomen in kaart te brengen. We testen enkele oplossingen op maat (tijdelijke fietsenstalling, …) We werken een prototype uit dat gebruikt kan worden om obstakels aan te duiden. De toegankelijkheid voor blinden en slechtzienden uitbreiden in deze wijk met blindengeleiding i.s.m. District Antwerpen. STAP 3: De buurt versterken We willen de buurt versterken en mee op zoek gaan naar wat er nog leeft in de wijk. Waar stoten buurtbewoners op? Wat ondervinden ze in deze buurt waar veel blinden en slechtzienden komen? Hoe kunnen we elkaar meer tegenkomen? We organiseren een info moment om partners te vinden die samen met ons mee op zoek willen gaan naar oplossingen, gedragen door de buurt.

Wat is de totale kostprijs van je project?

22500

Begroting (verplicht voor projecten > € 7.500 die het district NIET uitvoert, optioneel voor alle andere projecten)

Info en communicatie 1000 € Uitwerken belevingswandeling voor de buurt 1000€ Info-moment voor de buurt 500€ Prototype obstakelvrij 5000€ Lonen 15000€

Schatting en begroting investeringskosten (verplicht voor projecten > € 7.500 die het district NIET uitvoert, optioneel voor alle andere projecten)

aanleg blindengeleiding en signalisatie (kosten voor het District Antwerpen)

Schatting en begroting werkingskosten (verplicht voor projecten > € 7.500 die het district NIET uitvoert, optioneel voor alle andere projecten)

Lonen (mobiliteitstrainer-projectmedewerker) 15000€

Aparte schatting en begroting personeelskosten (zowel loondienst als free-lance) in % van VTE (max. 1 VTE per organisatie, over alle ingediende projecten heen) (verplicht voor projecten > € 7.500 die het district NIET uitvoert, optioneel voor alle andere projecten)

werken alle krachten samengeteld 1/5 gedurende 1 jaar