meer sociaal contact - 104.469 EUR

Verhalen van Toen - voorlezen voor personen met dementie

Korte omschrijving

Vrijwilligers stellen maandelijks een voorleesbundel samen voor personen met dementie in de verschillende stadia. Ze gaan dit voorlezen in de woonzorgcentra van district Antwerpen die hiervoor interesse hebben. Mantelzorgers kunnen deze ook aanvragen

Wat ga je doen?

S-Plus heeft al 25 jaar het project ‘Leescontacten’ lopen. Dit is een maandelijkse knipselkrant die draait rond actualiteit. Deze leescontacten zijn een toonbeeld van solidariteit tussen generaties: jonge senioren zetten zich in voor de ouderen. Vrijwilligers gaan maandelijks 1 voor- of namiddag voorlezen uit een knipselkrant, en brengen zo een stuk van de buitenwereld in het woonzorgcentrum. Ze halen bewoners van woonzorgcentra uit hun toenemende (mentale) isolement en zorgen ervoor dat bewoners hun verhalen kunnen delen. We merken dat het doelpubliek van woonzorgcentra wijzigt en het aantal personen met dementie alsmaar stijgt. Dit betekent een grote uitdaging voor de woonzorgcentra. We komen hieraan tegemoet door een nieuwe krant te starten specifiek voor personen met dementie. Minder een krant, meer een bundel van verhalen. Verhalen uit het verleden, sfeervolle poëzie, grappige verhalen, … Deze verhalen willen we versterken door beelden. We onderzoeken of we hierbij een samenwerking kunnen aangaan met het Felix Pakhuis, museum Plantin-Moretus, … Zo kunnen we bijvoorbeeld verhalen vinden over district Antwerpen en deze versterken met beelden. Bij personen met dementie gaan cognitieve functies achteruit, maar de gevoelswereld wordt sterker. Zo kunnen er herinneringen los komen bij bepaalde sferen in verhalen. Op deze manier kan er toch op een bepaald niveau contact gemaakt worden. We spreken met de gekozen verhalen en beelden dus niet de cognitieve functies aan, maar wel de gevoelswereld. Dit alles vraagt natuurlijk een heel specifieke aanpak. Hiervoor willen we graag een opleiding volgen. Een opleiding waaraan onze vrijwilligers aan kunnen deelnemen en die wij als educatief medewerker regelmatig kunnen herhalen en doorgeven aan nieuwe vrijwilligers. We willen starten met het aanbod januari 2021. Het najaar 2020 kunnen we gebruiken als voorbereiding. We richten ons voor dit project op woonzorgcentra en mantelzorgers van een persoon met dementie. Woonzorgcentra kunnen kiezen of ze enkel de bundel willen en dit zelf voorlezen of dat ze opteren voor een vrijwilliger die komt voorlezen. We hopen 5 vrijwilligers te vinden die willen voorlezen in woonzorgcentra in district Antwerpen.

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?

- Personen met dementie Door verhalen met sferen van vroeger, sprookjes, poëzie, thematische verhalen, … worden herinneringen en emoties van toen aangesproken. Daar cognitieve functies veelal weggevallen zijn, wordt de gevoelswereld dikwijls groter. Het aanspreken van deze gevoelswereld vormt vaak nog de enige manier van subtiel contact. We zorgen voor verhalen voor elke fase van dementie. Zo kan er voorgelezen worden op maat. - Woonzorgcentra Onze knipselkrant wordt steevast enthousiast onthaalt. We merken dat woonzorgcentra de meerwaarde van actualiteit én voorlezen aan hun bewoners heel erg inzien, maar dat de tijd veelal ontbreekt. We krijgen soms als feedback dat ook personen met dementie houden van voorlezen, maar dat de inhoud aangepast moet zijn. Aangezien het korte termijn geheugen eerst weg valt, betekent actualiteit nog weinig voor hen. We willen tegemoet komen aan de stijgende vraag aan ondersteuning voor personen met dementie. - Mantelzorgers Voor mantelzorgers is het vaak zoeken naar andere manieren om contact te vinden. Dit kan een hulpmiddel zijn.

Wie voert het uit

vzw

Ondernemingsnummer van de vzw of bedrijf die het project uitvoert (enkel indien van toepassing)

0409 572 206

Welke valkuilen zie je?

- Juiste aanpak is belangrijk. Goede opleiding, opvolging en feedback zijn noodzakelijk - Inhoudelijk sterk blijven, voldoende interessante inhoud vinden. Continue feedback is nodig. - Vrijwilligers vinden. Vrijwilligers die inzicht hebben in het ziektebeeld. Vrijwilligers die bereid zijn een opleiding te volgen, nodig om de verhalen op een juiste manier te brengen.

In welke postcodes gaat het project door? (meerdere keuzes mogelijk)

2000, 2018, 2020, 2030, 2050, 2060

Wat is het stappenplan dat je wil volgen om je idee uit te voeren?

- vrijwilligers zoeken - opleidingen organiseren - boeken, bronnen, … verzamelen - promo bij woonzorgcentra en via mantelzorgorganisaties in district Antwerpen - uitrollen van project: stap voor stap starten vrijwilligers - evaluatie

Wat is de totale kostprijs van je project?

1000

Begroting (verplicht voor projecten > € 7.500 die het district NIET uitvoert, optioneel voor alle andere projecten)

- opleiding via LINC vzw: 375€ - Promo: flyers, website, mailing, … 100€ - Geprint exemplaar per vrijwilliger + verzendingskosten: 150 € - Aankoop boeken: informatief of met verhalen, beelden, … 250€ - Vrijwilligers:125€