meer sociaal contact - 104.469 EUR

Sociaal geïsoleerden uit hun schulp halen door samen te pottenbakken

Korte omschrijving

Een pottenbakker en zelfstandige, ervaren sociaal-cultureel werker biedt 20 workshops pottenbakken aan voor telkens een 7-tal sociaal geïsoleerde personen in zijn atelier.

Wat ga je doen?

Wij nodigen geïsoleerde en/of afgezonderde mensen in de maatschappij uit om in groepjes van 7 personen deel te nemen aan pottenbakken lessen. Ik zal zelf die mensen bezoeken en uitleg geven wat ik aanbied en hen uitnodigen. Ook zal ik mijn netwerken, familieleden en kennissen van geïsoleerde mensen contacteren om mijn project voor te stellen. Startpunten zijn zeker seniorenorganisaties, woonzorgcentra en organisaties die zich vooral richten voor vereenzaamde mensen. Fase 1: Leuke pottenbakken lessen. Fase 2: Wanneer de groepsleden kennis met elkaar gemaakt hebben en een vriendschappelijke band hebben gesmeed, wordt een gezonde lunch opgenomen in het programma. Dit laat de deelnemers toe om langer in elkaars gezelschap te verkeren. De ontspannen sfeer in de studio en het samen creatief bezig zijn, verhoogt de kans op interactie. Er komen 20 workshops: gemiddeld 2 per maand. Per workshop zijn er 7 deelnemers.

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?

Eenzame mensen hebben gezelschap nodig! Dit project wil mensen met anderen in contact brengen door samen te pottenbakken en hen een leuke ervaring te laten beleven in groep.

Wie voert het uit

commercieel bedrijf

Ondernemingsnummer van de vzw of bedrijf die het project uitvoert (enkel indien van toepassing)

0674933225

Welke valkuilen zie je?

Mensen met weinig sociaal contact leggen soms moeilijk contact met anderen.

In welke postcodes gaat het project door? (meerdere keuzes mogelijk)

2000, 2018, 2020, 2030, 2050, 2060

Wat is het stappenplan dat je wil volgen om je idee uit te voeren?

Mensen op de hoogte brengen en uitnodigen via bestaande kanalen (woonzorgcentra, Mobilant VZW,...). De eerste groep begint met de workshop. Alle feedback wordt na enkele sessies bekeken en er wordt gezocht naar oplossingen voor eventuele problemen. De bedoeling is om mensen die sociaal geïsoleerd zijn de kans te geven in groep dingen te creëren en samen positieve ervaringen te delen.

Wat is de totale kostprijs van je project?

9000

Begroting (verplicht voor projecten > € 7.500 die het district NIET uitvoert, optioneel voor alle andere projecten)

6000 euro: 20 workshops aan 300 euro waarvan 175 loonkost en 125 euro materiaal 3000 euro: verfraaiing studio, meubilair, veiligheid, IT,…

Schatting en begroting investeringskosten (verplicht voor projecten > € 7.500 die het district NIET uitvoert, optioneel voor alle andere projecten)

3000 euro: verfraaiing studio, meubilair, veiligheid, IT,…

Schatting en begroting werkingskosten (verplicht voor projecten > € 7.500 die het district NIET uitvoert, optioneel voor alle andere projecten)

2500 euro: materiaal voor de 20 workshops (125 per workshop)

Aparte schatting en begroting personeelskosten (zowel loondienst als free-lance) in % van VTE (max. 1 VTE per organisatie, over alle ingediende projecten heen) (verplicht voor projecten > € 7.500 die het district NIET uitvoert, optioneel voor alle andere projecten)

3500 euro: 20 workshops aan 175 euro