huiswerkbegeleiding - 72.729 EUR

Huiswerk, samen slimmer worden

Korte omschrijving

Een centrum voor iedereen die thuis niet de nodige hulp kan krijgen om de succeservaringen te beleven die een mens doet slagen in deze samenleving. Samen gaan we huiswerk maken, maar ook vaardigheden ontwikkelen om effectief te kunnen studeren.

Wat ga je doen?

Wat: Vooral na de Corona zullen ouders hulp willen inschakelen om huiswerk en de schoolloopbaan van hun kinderen helpen op te volgen, behoeften helpen opsporen en aanpakken. Zij worden begeleid door pedagogisch onderbouwde bachelor studenten en afgestudeerden die dienen als rolmodel en leerkracht. En als brugpersoon tussen leerling, ouder en school. Voor wie? Voor kinderen die thuis geen hulp kunnen krijgen en zonder extra hulp kansarm zouden blijven. En volwassen die nog een beetje extra hulp nodig hebben om hun Nederlands te oefenen en de normen en waarden van de Belgische samenleving eigen willen maken worden geholpen met dit project. Personen kunnen zich inschrijven voor 1 of meer lessen per week. Inschrijven zijn voor 3 maanden, waarna een evaluatie zal plaatsvinden, door ouder, kind, begeleider en centrum. En kan na over overleg verlengt worden, zo hebben weer andere kinderen de kans om aan te sluiten in geval van wachtrij. Leerlingen van het basisschool worden begeleid in taal- en rekengroepen van max. 10 personen per groep. Secundair leerlingen krijgen Nederlands, Engels, Frans en Wiskunde lessen en andere lessen op verzoek mogelijk in groep of individueel. En anderstalige volwassen nieuwkomers die Nederlands leren, die vooral hulp nodig hebben bij spreekvaardigheid komen wekelijk naar de praatgroepen waar elke week thema’s besproken worden en aandacht besteed word aan grammaticale regels en beleefdheidsvormen. Hiermee kunnen we dagelijks ong. 30 personen helpen. Wij denken dat iedereen wel 2 lessen per week gaan nemen en zo komen we op een totaal van minstens 90 verschillende leerlingen die we van dienst zullen zijn. Wanneer? Ma, Di, Wo en Do 10-12 en 13- 15 uur Anderstalige Nieuwkomers Ma, Di en do: 17-19 uur, Woe: 13:00-17:00, Zat- Zo: 11:00- 14:00 voor schoolgaande leerlingen. Hoe komen we aan begeleiders? De leerkrachten/ begeleiders zijn bachelor studenten en afgestudeerden die we bereiken via werving en selectie op de hogescholen en kenniskring (ben al jaren leerlingenbegeleider) en vrijwilligerswerking en collega leerkrachten. De talent om kennis over te dragen zal benut worden in functie van de toekomst van ons land. Die anders verloren zou gaan in de detailhandel bv. De begeleiders doen ervaring op en zullen zich onder begeleiding van de project coördinator die leerkracht en leerlingbegeleider is verder kunnen groeien tot een betere leerkracht of sociaal werker, afhankelijk van welke studie hij/ zij doet. Waar? We gaan een ruimte zoeken met 3 (klas)lokalen ter beschikking in de avonduren. Wij denken hierbij vooral aan Samenlevingsopbouw in Kiel, met name door de bereikbaarheid en de lage huurprijs en multimedia ondersteuning.

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?

De inzet en betrokkenheid van alle Antwerpenaars bij de opvang van de leerlingen is onbeschrijfelijk geweest. De achterstand van de leerlingen is onmogelijk in te halen door alleen maar de leerkrachten op school. Alle hulp bij het verder opvolgen zal welkom zijn en van grote waarde zijn, niet alleen voor de motivatie bij de kinderen maar ook voor de verder opbouw van het land op korte termijn en lange termijn. Vooral kinderen van kansarme gezinnen zullen hier baat bij hebben, omdat andere huiswerkklassen zeer prijzig zijn. De solidariteit en betrokkenheid van Antwerpenaars die op vrijwillige basis met veel liefde kennis willen overdragen zal goed benut en ten bate van kwetsbare families zijn. Ook de talent van studenten zal tot ontplooiing komen, mede omdat zij begeleid zullen worden door een leerkracht met al bijna 20 jaar ervaring.

Wie voert het uit

vzw

Ondernemingsnummer van de vzw of bedrijf die het project uitvoert (enkel indien van toepassing)

818502727

Welke valkuilen zie je?

Vooral de locatie zal een grote valkuil kunnen zijn. Het moet makkelijk bereikbaar zijn tijdens de spits. Dit is zowel belangrijk voor de ouders die de leerlingen komen brengen, maar ook voor de begeleiders die met het openbaar vervoer zullen komen. Stiptheid en goede doorstroom van de groepen moet nauwlettend in de gate gehouden worden. Gemotiveerde en kwalitatieve begeleiding garanderen zal ook problemen kunnen opleveren, maar dat is makkelijker op te vangen, omdat we voldoende academische vrijwilligers hebben die eventueel kunnen invallen. Onvoorziene kosten kunnen ook een probleem zijn in de begroting, omdat we uitgaan van technische en logistieke perfectie.

In welke postcodes gaat het project door? (meerdere keuzes mogelijk)

2000, 2018, 2020, 2030, 2050, 2060

Wat is het stappenplan dat je wil volgen om je idee uit te voeren?

1. Leerkrachten/begeleiders werven en een selectieprocedure uitvoeren. 2. Een afspraak maken voor locatiehuur voor een heel jaar. 3. Een lesrooster opstellen, aan de hand van beschikbaarheid van de leerkrachten. 4. Een digitale platform ontwikkelen voor bekendmaking project, inschrijving van leerlingen, indienen van cv etc. PR materiaal maken en verspreiden. 5. Bewonersgroepen en scholen benaderen voor bekendmaking project. 6. Leerlingen werven en een voorlopige inschrijving laten invullen op een digitaal platform, omdat alle inschrijvingen op afspraak maken te veel werk en tijd zal vergen. 7. Groepen indelen en op de hoogte brengen. 8. Aankoop van didactisch materiaal en kantoormateriaal. 9. Voorbereidingsvergaderingen uitvoeren met betrokken vrijwilligers en starten.

Wat is de totale kostprijs van je project?

72.700

Begroting (verplicht voor projecten > € 7.500 die het district NIET uitvoert, optioneel voor alle andere projecten)

1 voltijdse medewerker 1 jaar: 50.000€ --- Vrijwilligersbijdrage voor de begeleiders: 12.000€ (20 uur per week lesgeven) - Huur 30 u x 40 weken x 5 € per uur: 6.000€ - Digitaal platform, software en verzekeringen: 1.000€ - PR materiaal: 1.000€ - Promotie: 500€ - Onvoorziene uitgaven en versnaperingen 700€ - --- Printer: 500€ - Didactisch materiaal en klein bureaumateriaal: 1.000€

Schatting en begroting investeringskosten (verplicht voor projecten > € 7.500 die het district NIET uitvoert, optioneel voor alle andere projecten)

1.500€: printer - 500€, didactisch materiaal en klein bureaumateriaal - 1.000€

Schatting en begroting werkingskosten (verplicht voor projecten > € 7.500 die het district NIET uitvoert, optioneel voor alle andere projecten)

21.200 €: vrijwilligersbijdrage voor de begeleiders - 12.000€ (20 uur per week lesgeven), huur 30 u x 40 weken x 5€ per uur - 6.000€, digitaal platform, software en verzekeringen - 1.000€, PR materiaal - 1.000€, promotie - 500€, onvoorziene uitgaven en versnaperingen - 700€

Aparte schatting en begroting personeelskosten (zowel loondienst als free-lance) in % van VTE (max. 1 VTE per organisatie, over alle ingediende projecten heen) (verplicht voor projecten > € 7.500 die het district NIET uitvoert, optioneel voor alle andere projecten)

50.000€: 1 voltijdse medewerker 1 jaar