huiswerkbegeleiding - 72.729 EUR

Huiswerkbegeleiding voor de kinderen van Europark

Korte omschrijving

Sinds enkele jaren geeft een sterke ploeg van bewonersgroep Onze Stad Ons Huis huiswerkbegeleiding aan de kinderen van Europark. Zowel aan kinderen van de lagere school als aan leerlingen in de eerste jaren van het middelbaar.

Wat ga je doen?

We willen het lopend project verderzetten, met dezelfde ploeg begeleiders de kinderen die ondersteuning nodig hebben zoveel mogelijk individueel verder helpen. Er is ondertussen een sterke band met de scholieren die regelmatig komen, en nieuwkomers worden hartelijk verwelkomd. De nood aan begeleiding zal ongetwijfeld toenemen na de coronamaatregelen. Vele kinderen hebben hierdoor vast en zeker een achterstand opgelopen. Onze kinderen zijn voornamelijk van kwetsbare afkomst waarvan de ouders weinig of geen geen hulp kunnen bieden bij hun huiswerk. Aansluitend bij de visie van de stad besteedt elk project aandacht aan een goed contact met de ouders en met de school, de combinatie van leren en spelen en aan afstemming met een netwerk in de buurt. Aansluitend bij de visie van de stad besteedt het project aandacht aan een goed contact met de ouders en met de school, de combinatie van leren en spelen en aan afstemming met een netwerk in de buurt.

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?

De huiswerkbegeleiders, veelal jongvolwassen studenten, zijn vooral belangrijk voor de kinderen en de ouders van onze wijk. Daarnaast zijn ze een meerwaarde voor de scholen die de huiswerkbegeleiding enorm weten te waarderen.

Wie voert het uit

feitelijke vereniging

Welke valkuilen zie je?

Geen. Het project loopt al een paar jaar prima.

In welke postcodes gaat het project door? (meerdere keuzes mogelijk)

2050

Wat is het stappenplan dat je wil volgen om je idee uit te voeren?

Wij zullen na de zomervakantie in het nieuwe schooljaar zoveel mogelijk kinderen helpen bij het huiswerk .

Wat is de totale kostprijs van je project?

5000€

Begroting (verplicht voor projecten > € 7.500 die het district NIET uitvoert, optioneel voor alle andere projecten)

Het budget dient voor de aankoop van materialen voor de huiswerkbegeleiding, en een afsluitfeestje voor de kinderen. Daarnaast is er een vrijwilligersvergoeding van de begeleiders, en een bedanking op het einde van het jaar.

Schatting en begroting werkingskosten (verplicht voor projecten > € 7.500 die het district NIET uitvoert, optioneel voor alle andere projecten)

5000