huiswerkbegeleiding - 72.729 EUR

Huiswerkbegeleiding leuk maken door stickerkaarten!

Korte omschrijving

TeacherOnline maakt huiswerkbegeleiding leuk door stickerkaarten ter beschikking te stellen aan alle huiswerkbegeleiders en leerlingen.

Wat is de totale kostprijs van je project?

4960

Wie voert het uit

vzw

Ondernemingsnummer van de vzw of bedrijf die het project uitvoert (enkel indien van toepassing)

TeacherOnline vzw (704631952)

In welke postcodes gaat het project door? (meerdere keuzes mogelijk)

2000, 2018, 2020, 2030, 2050, 2060

Wat ga je doen?

Huiswerkbegeleiders kunnen hun leerlingen van het basis-en middelbaar onderwijs motiveren via online en geprinte stickerkaarten. Zo wil TeacherOnline alle huiswerkbegeleiders een hart onder de riem steken. Het is een blijk van respect en appreciatie voor de begeleiders en een extra motivatie voor de leerlingen. Het geld gaat naar de tekeningen die we met een ‘Antwerps’ thema willen invullen, naar het printen van de kaarten en naar het maken van de online sticker app. TeacherOnline wil een 5 000 stickerkaarten laten maken die gebruikt kunnen worden door online huiswerkbegeleiders. Het principe bestaat uit het motiveren van leerlingen door het belonen met stickers wanneer ze zich goed hebben ingezet voor hun schoolwerk. We gaan van deze stickerkaarten zowel een online als een geprinte versie maken. We willen een mengeling van algemeen leuke (bijvoorbeeld een draak, een eenhoorn, een tovenaar, enz.) als Antwerpse specifieke (bijvoorbeeld, het stadhuis, Brabo, Rubens) stickers voorzien. Het doel is om de leerlingen een extra motivatie te geven bij het maken van hun huiswerk. In eerste instantie zijn de stickers bedoeld voor leerlingen tussen de 6 en de 10 jaar. Maar oudere leerlingen die dit leuk vinden worden niet uitgesloten. Daarnaast wil TeacherOnline met dit project de begeleiders ondersteunen en zien we de stickerkaarten als een blijk van appreciatie voor het werk dat deze mensen doen. Dit komt overeen met de missie van onze vzw en help ons onze missie te verwezenlijken: “TeacherOnline wil ervoor zorgen dat elke student door individuele ondersteuning en coaching de gekozen studie succesvol kan doorlopen. Dit in samenwerking met leerlingen, ouders, leerkrachten, scholen of bedrijven.” Tenslotte willen we ook met de stickerkaarten de Antwerpse cultuur uitdragen, door een aantal stickers thematisch in te vullen met het Antwerps cultuurpatrimonium. Zaken waarop we als Antwerpenaren enorm trots zijn.

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?

De meerwaarde van dit project is dat de stickerkaarten gebruikt kunnen worden door alle verenigingen en individuen die zich inzetten voor huiswerkbegeleiding in onze stad. Dit is tevens een uniek project dat de cultuur en het patrimonium van Antwerpen bij de jeugd op een leuke en speelse manier aanbrengt. De huiswerkbegeleiders worden door dit project geapprecieerd en ondersteund. De leerlingen worden extra gemotiveerd om zich goed in te zetten voor hun schoolwerk. Door én een ‘online versie’ én ‘geprinte’ kaarten aan te bieden, doen we een 'inclusief’ project.

Welke valkuilen zie je?

De grootste valkuil is het niet kunnen bereiken van de huiswerkbegeleiders. We hopen hiervoor op steun van de stad zodat we een lijst kunnen ontvangen van de verenigingen en individuen die deze kaarten goed kunnen gebruiken.

Wat is het stappenplan dat je wil volgen om je idee uit te voeren?

- November-december 2020: kenbaar maken van het initiatief via sociale media, website, scholen, de stad Antwerpen, CLB-centra en revalidatiecentra. - Januari 2021: creatie van de stickerkaarten door de tekenaar. - Februari 2021: productie van de kaarten en digitalisering in een web-applicatie. - 1 maart 2021: verspreiden van de stickerkaarten en online ter beschikking stellen van de applicatie. - 1 mei 2021: evaluatie van de respons en terugkoppeling naar de stad via e-mail en de burger; dit via een blogpost op teacheronline.be.

Begroting

2 000 euro naar het ontwerp van de stickerkaarten en het tekenen van de stickers, de achtergronden, de verwerking, de online-app; 2 960 euro naar het printen van de stickers, de kaarten en een begeleidende folder

Schatting en begroting werkingskosten

2 000 euro naar het ontwerp van de stickerkaarten en het tekenen van de stickers, de achtergronden, de verwerking, de online-app; 2 960 euro naar het printen van de stickers, de kaarten en een begeleidende folder