huiswerkbegeleiding - 72.729 EUR

't ergohuisje vzw

Korte omschrijving

't ergohuisje biedt huiswerkbegeleiding en leertherapie aan kinderen en jongeren met leer- en/of ontwikkelingsstoornissen.

Wat ga je doen?

Dit project biedt elke schooldag huiswerkbegeleiding en leertherapie aan kinderen en jongeren van 6 tot 18 jaar aan. Leerproblemen en cognitieve problemen worden hier professioneel behandeld. Deze behandelingen en huiswerkbegeleidingen worden gegeven door dynamische ergotherapeuten en/of leerkrachten. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de school en de ouders van het kind door maandelijks samen te overleggen. De toegangsprijs blijft laag.

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?

Kinderen uit de buurt krijgen bij ons de kans om hun huiswerk onder professionele begeleiding te maken en om zich maximaal te ontwikkelen op elk vlak. Omdat onze praktijk multidisciplinair is, wordt het kind op alle vlakken geholpen.

Wie voert het uit

vzw

Welke valkuilen zie je?

Door dit interessante aanbod vrezen we dat de vraag snel het aanbod zal overtreffen en dat we niet genoeg tijd en middelen zullen hebben om het publiek tevreden te stellen.

In welke postcodes gaat het project door? (meerdere keuzes mogelijk)

2018

Wat is de totale kostprijs van je project?

10800

Begroting (verplicht voor projecten > € 7.500 die het district NIET uitvoert, optioneel voor alle andere projecten)

4800 euro/per jaar huurgeld 5000 euro aan didactisch materiaal 1000 euro telefoon/internet/electriciteitskosten/reclame

Schatting en begroting werkingskosten (verplicht voor projecten > € 7.500 die het district NIET uitvoert, optioneel voor alle andere projecten)

4800 euro/per jaar huurgeld 5000 euro aan didactisch materiaal 1000 euro telefoon/internet/electriciteitskosten/reclame