huiswerkbegeleiding - 72.729 EUR

Huiswerkbegeleiding nu ook online

Korte omschrijving

Tafels van Vrede vzw organiseert, via Almadina School, huiswerkbegeleiding aan vluchtelingenkinderen en wil dit verder zetten met een halftijdse medewerker. De ouders van deze leerlingen kunnen hen vaak niet genoeg ondersteunen bij vragen over school.

Wat ga je doen?

Sinds 2017 bieden we via Almadina School huiswerkbegeleiding aan. We bereiken voornamelijk vluchtelingenkinderen van nieuwkomers. De ouders van onze leerlingen kunnen hen vaak niet genoeg ondersteunen bij vragen over schoolwerk, omdat ze nog niet genoeg Nederlands kennen en ons schoolsysteem niet goed kennen. Naast de huiswerkbegeleiding is er ook bijles Frans, voor leerlingen die de eerste jaren Frans op de Belgische school gemist hebben. Onze vrijwilligers bieden de jongste leerlingen hulp met woordpakketten oefenen, lezen en taalspelletjes.

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?

Onze leerlingen zitten in een specifieke situatie omdat ze nog niet lang in België zijn. Vaak hebben ze de start van hun schoolcarrière in het buitenland meegemaakt of zelfs enkele jaren school gemist. Ze moeten dus met een (taal)achterstand inpikken op een Belgische school. Ze hebben het hierdoor vaak moeilijk om de nuances van teksten te begrijpen (niet alleen bij Nederlands, maar ook bij andere vakken ...) en om bijvoorbeeld wiskundige vraagstukken juist te interpreteren. Wij proberen hen hierbij te ondersteunen. Naast het Nederlands bieden wij ook bijles Frans voor zij die de basis Frans op school gemist hebben. We krijgen ook veel vragen van ouders die zich zorgen maken over de schoolcarrière van hun kinderen. We proberen taalverwerving te duiden en waar nodig mee in gesprek te gaan met de school of de ouders aan te moedigen om naar het CLB te stappen. We geven de ouders ook meer uitleg over het Belgische schoolsysteem en over opvoeden tussen twee culturen. We zullen in dit project vormingen over online leermateriaal aanbieden. Door de coronacrisis worden we geconfronteerd met het ontbreken van basiskennis met computergebruik en van het toegang hebben tot digitaal leermateriaal. We gaan ook online huiswerkbegeleiding organiseren omdat de kinderen meer huiswerkbegeleiding nodig hebben dan enkel op specifieke dagen op locatie. Zo maken we ook rechtstreekse kanalen tussen de kinderen en de vrijwilligers van huiswerkbegeleiding.

Wie voert het uit

vzw

Ondernemingsnummer van de vzw of bedrijf die het project uitvoert (enkel indien van toepassing)

0715406078

Welke valkuilen zie je?

De grootste valkuil is dat sommige ouders denken dat als hun kinderen maar hard genoeg werken, het taalprobleem zich sneller zal oplossen. Daarom moeten we regelmatig uitleggen dat dit tijd nodig heeft. We blijven de ouders aanmoedigen om hun kinderen genoeg tijd te gunnen. Ook begeleiden we de ouders om ontspanning en rustpauzes te plannen. Bovendien maken we hun bewust van het belang van sociale vaardigheden van hun kinderen naast de focus op hun studie. We moedigen hen ook aan om hun kinderen in te schrijven voor buitenschoolse activiteiten tijdens de vakanties, waar ze op een ongedwongen manier Nederlands kunnen oefenen met andere kinderen.

Wat is het stappenplan dat je wil volgen om je idee uit te voeren?

1. Verderzetting van wat er al loopt . 2. Blijvende coördinatie van de Nederlandstalige vrijwilligers, wanneer nodig extra vrijwilligers werven. 3. Organisatie van enkele infosessies en vormingen voor de ouders over digitaal leermateriaal en over schoolse of pedagogische onderwerpen.

Wat is de totale kostprijs van je project?

24.650

Begroting (verplicht voor projecten > € 7.500 die het district NIET uitvoert, optioneel voor alle andere projecten)

In de kostenprijs zitten de volgende posten: 1- Loonkosten 15.000 2- Huur locatie 7.600 3- Vrijwilligersvergoedingen 1.200 4- Materialen 300 5- Verzekering 250 7- Catering 300

Schatting en begroting investeringskosten (verplicht voor projecten > € 7.500 die het district NIET uitvoert, optioneel voor alle andere projecten)

0

Schatting en begroting werkingskosten (verplicht voor projecten > € 7.500 die het district NIET uitvoert, optioneel voor alle andere projecten)

9.650 euro

Aparte schatting en begroting personeelskosten (zowel loondienst als free-lance) in % van VTE (max. 1 VTE per organisatie, over alle ingediende projecten heen) (verplicht voor projecten > € 7.500 die het district NIET uitvoert, optioneel voor alle andere projecten)

15.000 euro: de medewerker voor dit project werkt 2.5/8 VTE, over de periode van een kalender jaar (het duur van het project).