huiswerkbegeleiding - 72.729 EUR

Deze projecten worden allemaal in 2021 uitgevoerd.

Gezonde geest in een gezond lichaam

Korte omschrijving

Basketbalclub Willibies Antwerpen biedt wekelijks huiswerkbegeleiding aan voor clubleden en buurtkinderen. Het bestaande project wordt verdergezet. De achterliggende gedachte is dat goede schoolresultaten en sportief succes hand in hand gaan. Er is extra aandacht voor kansarmen.

Wat is de totale kostprijs van je project?

4100

Wie voert het uit

vzw

Ondernemingsnummer van de vzw of bedrijf die het project uitvoert (enkel indien van toepassing)

Willibies Antwerpen vzw (821519031)

In welke postcodes gaat het project door? (meerdere keuzes mogelijk)

2060

Wat ga je doen?

Willibies Antwerpen telt rond de 200 spelers die wekelijks basketten. Zij wonen nagenoeg allemaal in de nabije omgeving van de sporthal in de Kerkstraat. De club is daarmee een mooie afspiegeling van de wijk Antwerpen-Noord. We werken met een publiek met zeer verschillende sociaal-culturele (ca. 40 verschillende origines) en socio-economische achtergronden (40% VT-statuut). Willibies Antwerpen wil voor deze jongeren naast een basketbalaanbod ook een extra-sportief aanbod voorzien. We stellen namelijk al enkele jaren vast dat sommige spelers van hun ouders niet meer mogen komen trainen wanneer hun schoolresultaten tegenvallen. We wijzen er de ouders telkens op dat de schoolresultaten niet per definitie zullen verbeteren wanneer hun zoon niet meer komt trainen en omgekeerd. Onze overtuiging is dat goede prestaties op school perfect kunnen samengaan met wekelijkse sportbeoefening (vanuit de optiek “een gezonde geest in een gezond lichaam”). De constatatie dat ouders hun kinderen thuishouden i.p.v. naar de training te brengen, vormde extra motivatie om het project huiswerkbegeleiding te lanceren. In samenwerking met vrijwilligers van Kras Jeugdwerk vzw en studenten van de afstudeerrichting sociaal werk van de KDG-hogeschool biedt de club op maandag (16.30 tot 18.30 uur) en op donderdag (16.30 tot 18.30 uur) huiswerkbegeleiding aan voor kinderen vanaf het derde leerjaar t/m het tweede middelbaar. De ruime en serene accommodatie van de club, buurtcentrum Cortina, biedt plaats aan spelers van de club, maar ook aan kinderen uit de buurt, om onder begeleiding van de vrijwilligers-lesgevers huiswerk te maken of te studeren. Materialen zoals laptops, tablets, printer, handboeken, schrijf- en tekengerief, … worden ter beschikking gesteld.

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?

Een aanzienlijk deel van onze leden komt uit een kansarm gezin. Vaak hebben deze kinderen thuis niet de ruimte om in alle rust hun huiswerk te maken of kunnen ze niet bij hun ouders te rade wanneer ze vragen hebben. In het bijzonder voor deze maatschappelijk kwetsbare leden vormt de huiswerkbegeleiding een meerwaarde. Het kan bovendien een mogelijke oplossing bieden voor spelers die met slechte schoolresultaten thuiskomen. Het project wordt ook opengesteld voor alle kinderen uit de buurt.

Welke valkuilen zie je?

- deelnemers: het is de bedoeling dat ze effectief wekelijks naar de sessies komen. Het zal een uitdaging worden om kinderen en jongeren te blijven motiveren om ze gedurende het hele schooljaar aan boord te houden; - contact betrokken scholen: moeilijkheden die kinderen op school ondervinden, kunnen in de huiswerkklas opgevolgd worden; - betrekken ouders: niet altijd evident omwille van de taalbarrière of gebrekkige kennis van het schoolsysteem en de specifieke verwachtingen.

Wat is het stappenplan dat je wil volgen om je idee uit te voeren?

- verderzetten van de bestaande werking - doorstart huiswerkbegeleiding op maandag (16.30 tot 18.30 uur) en op donderdag (16.30 tot 18.30 uur) - voeren van bijkomende promo met flyers n.a.v. nieuwe schooljaar (najaar 2021); - opvolging aanwezigheden (januari t/m december 2021); - evaluatie (december 2021).

Begroting

- promotiemateriaal: € 100 - aankoop bureaumateriaal, inkt en papier voor printer, …: € 500 - internet: € 500 - huur zaal: € 600 - vergoeding vrijwilligers-lesgevers: € 2.400

Schatting en begroting werkingskosten

- promotiemateriaal: € 100 - aankoop bureaumateriaal, inkt en papier voor printer, …: € 500 - internet: € 500 - huur zaal: € 600 - vergoeding vrijwilligers-lesgevers: € 2.400