huiswerkbegeleiding - 72.729 EUR

Huiswerkbegeleiding bij gastgezinnen

Korte omschrijving

Middelbare scholieren krijgen structurele huiswerkbegeleiding in “gastgezinnen”, waar ze begeleid kunnen worden gelang hun noden en wensen.

Wat ga je doen?

Scholieren uit de middelbare school matchen we met families die graag ondersteuning bij het huiswerk geven, op regelmatige basis. Er zijn verschillende vormen van ondersteuning mogelijk: van het aanbieden van een rustige studeerplek (als de thuissituatie moeilijk is bv), tot het helpen met opdrachten voor school. We zoeken samen met studenten die zelf in gelijkaardige situaties zaten tijdens hun schoolloopbaan naar de beste oplossing en ondersteuning op maat. Op het einde van het schooljaar komen alle alumnis en hun gastgezinnen en families samen voor een gemeenschappelijk avondeten. In een informele sfeer wisselen ze gedachten en ervaringen uit. We hopen voor 25-50 scholieren een langjarige, op maat gemaakte oplossing te vinden, die na het einde van het project verder loopt.

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?

Scholieren die nood aan huiswerkbegeleiding hebben, zijn de doelgroep van dit project. Ze zullen worden geholpen door families in hun buurt. De op maat gekozen ondersteuning zal voor scholieren een stimulerende huiswerkomgeving te creëren voor wie dat thuis niet mogelijk is. We verwachten dat het project bijkomend zorgt voor nieuwe verbindingen tussen scholieren, families en buren .

Wie voert het uit

commercieel bedrijf

Ondernemingsnummer van de vzw of bedrijf die het project uitvoert (enkel indien van toepassing)

BE0645733651

Welke valkuilen zie je?

- dat de gastgezinnen niet de juiste ondersteuning kunnen bieden als het over psychische problemen gaat. – dat we er niet genoeg “gastgezinnen” vinden die willen meedoen. – dat er binnen de gastgezinnen niet genoeg expertise voor huiswerkbegeleiding is.

In welke postcodes gaat het project door? (meerdere keuzes mogelijk)

2000, 2020, 2050, 2060

Wat is het stappenplan dat je wil volgen om je idee uit te voeren?

Fase 1: we kiezen scholieren en zoeken hun noden uit / Fase 2: we zoeken families waar de scholieren terecht kunnen / Fase 3: We brengen de plannen tot uitvoering: huiswerkbegeleiding bij gastgezinnen , begeleiding door de initiatiefnemers Fase 4: We organiseren een slotmoment en documenteren.

Wat is de totale kostprijs van je project?

11600

Begroting (verplicht voor projecten > € 7.500 die het district NIET uitvoert, optioneel voor alle andere projecten)

10.500€ loonkosten, diverse kosten voor uitwisseling en ondersteuning (tickets openbaar vervoer, financiële ondersteuning voor gastgezin indien nodig): 600€; kosten catering slotfeest: 500€;

Schatting en begroting werkingskosten (verplicht voor projecten > € 7.500 die het district NIET uitvoert, optioneel voor alle andere projecten)

diverse kosten voor uitwisseling en ondersteuning (tickets openbaar vervoer, financiële ondersteuning voor gastgezin indien nodig): 600€; kosten catering slotfeest: 500€;

Aparte schatting en begroting personeelskosten (zowel loondienst als free-lance) in % van VTE (max. 1 VTE per organisatie, over alle ingediende projecten heen) (verplicht voor projecten > € 7.500 die het district NIET uitvoert, optioneel voor alle andere projecten)

10.500€ loonkosten