huiswerkbegeleiding - 72.729 EUR

Mobile School in Antwerpen

Korte omschrijving

City Pirates zet twee jobstudenten in om tijdens het schooljaar met een Mobile School door de straten van district Antwerpen te gaan. Kinderen kunnen op de mobiele schoolborden les volgen en educatieve spelletjes spelen. Ze kunnen ook vragen stellen over huiswerk, en worden toegeleid naar de huiswerkklassen. Ook daar wordt de Mobile School gebruikt.

Wat ga je doen?

We integreren de Mobile School in onze huidige huiswerkklassen op de voetbalclub. Daarnaast gaan we in de schoolperiodes met de mobiele school door de straten van District Antwerpen om verborgen noden van nog onbekende jongeren te detecteren. Als blijkt dat jongeren nood hebben aan huiswerkbegeleiding, dan leiden we hen toe (in samenspraak met de ouders) naar onze huiswerkklassen. Als een 8-jarig kind heel moeilijk de woorden op de mobile school leest, zullen we meteen wat oefeningen meegeven voor thuis, gekoppeld aan contactformulieren voor de ouders om beroep te kunnen doen op onze huiswerkklassen. Het bord is makkelijk verplaatsbaar en geeft ons de kans om in verschillende wijken van Antwerpen een Mobile School aanbod te voorzien. Het budget van de burgerbegroting zouden we gebruiken om bekwame jobstudenten aan te werven die het takenpakket rondom de Mobile School op zich kunnen nemen. De jobstudenten zullen voor het gebruik van de mobiele school een opleiding volgen bij Mobile School. Daarnaast zal er een medewerker van City Pirates de ontwikkeling van het initiatief mee opvolgen, en kunnen er vrijwilligers worden ingezet.

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?

Ten eerste biedt de mobiele school een extra leerkans voor de kinderen uit District Antwerpen. Door het bord uit te schuiven verandert de straat in een positieve en aantrekkelijke leeromgeving. De educatieve inhoud van het bord bestaat uit verschillende activiteiten over onderwerpen zoals basiskennis taal en rekenen, gezondheid, maar ook sport, ondernemerschap, muziek, en nog veel meer! Ten tweede wordt er een extra aanbod voorzien voor de jeugd. In de test die we afgelopen zomer hebben uitgevoerd was er veel enthousiasme vanuit de jongeren. De activiteiten van de mobiele school zijn laagdrempelig en dus toegankelijk voor iedereen. Ten slotte geeft het City Pirates de kans om nog meer kinderen te bereiken, kinderen die hun weg niet altijd vinden naar de huiswerkbegeleiding. Hierdoor worden we in staat gesteld om een vertrouwensband uit te bouwen, de noden te achterhalen en het kind verder te begeleiden.

Wie voert het uit

vzw

Ondernemingsnummer van de vzw of bedrijf die het project uitvoert (enkel indien van toepassing)

BE0629.677.280

Welke valkuilen zie je?

- Als het slecht weer is gaan we niet de straat op kunnen. - Kan het traject te intensief zijn voor de jobstudenten. - De verplaatsing van de mobile school tussen de verschillende wijken zal met een busje moeten gebeuren. Hiervoor zouden we wat aanpassingen moeten doen aan ons huidig busje.

In welke postcodes gaat het project door? (meerdere keuzes mogelijk)

2000, 2018, 2020, 2030, 2050, 2060

Wat is het stappenplan dat je wil volgen om je idee uit te voeren?

- In samenspraak met Mobile School een plan van aanpak uitwerken. - Aanwerven van jobstudenten. De jobstudenten zullen een opleiding moeten volgen. - In verschillende wijken van District Antwerpen het gebruik van de mobiele school testen en evalueren. - De werking van Mobile School definitief integreren in de huiswerkwerking van City Pirates.

Wat is de totale kostprijs van je project?

13.000

Begroting (verplicht voor projecten > € 7.500 die het district NIET uitvoert, optioneel voor alle andere projecten)

Loon 2 jobstudenten: 10.000 euro Vrijwilligersvergoedingen: 2.000 euro Materiaal (ombouwen busje): 1.000 euro

Schatting en begroting investeringskosten (verplicht voor projecten > € 7.500 die het district NIET uitvoert, optioneel voor alle andere projecten)

Materiaal (ombouwen busje): 1.000 euro

Schatting en begroting werkingskosten (verplicht voor projecten > € 7.500 die het district NIET uitvoert, optioneel voor alle andere projecten)

Vrijwilligersvergoedingen: 2.000 euro

Aparte schatting en begroting personeelskosten (zowel loondienst als free-lance) in % van VTE (max. 1 VTE per organisatie, over alle ingediende projecten heen) (verplicht voor projecten > € 7.500 die het district NIET uitvoert, optioneel voor alle andere projecten)

Loon 2 jobstudenten: 10.000 euro