huiswerkbegeleiding - 72.729 EUR

Laptops For Teens

Korte omschrijving

Habbekrats is een warme jeugdorganisatie die jongeren vanuit hun eigen talenten verbindt met de samenleving. Deze organisatie biedt hen een plek aan met 5 laptops waar ze in rustige en uitnodigende omstandigheden hun huiswerk kunnen maken.

Wat ga je doen?

Laptops for teens: jongeren verbinden met hun mogelijkheden en de samenleving. Habbekrats For Teens is een kleurrijke jeugdorganisatie die zich in inzet voor kinderen en jongeren van 8 tot 18 jaar, op zoek naar warmte, vriendschap, avontuur en hulp. Habbekrats zegt dat DE JEUGD GOED BEZIG IS en meent dat ook. Habbekrats maakt geen enkel onderscheid tussen haar jongeren. Kinderen zijn kinderen en elk kind is een held. We zetten ons volledig achter de Rechten van het Kind en passen die ook zo ruim mogelijk toe. Habbekrats verhoogt haar aandacht naar kinderen en jongeren in nood. Niet iedereen heeft het gemakkelijk om op te groeien in onze samenleving en soms loopt het eens mis. Dan staat Habbekrats klaar om snel en vakkundig te helpen, als je dat wil. We leren en doen steeds meer met behulp van computers en zijn online met elkaar verbonden. We werken vaker van thuis uit en er wordt verwacht dat iedereen ook thuis nog een bureau heeft en aan de slag kan. Ook het onderwijs speelt al jaren in op die digitalisering. Leerlingen moeten via allerlei platformen ook thuis aan het werk. Ze moeten powerpoints maken, taken uploaden, online deadlines halen, opzoekingen doen, digitaal groepswerken met andere leerlingen uitwerken, filmpjes maken... Dit is niet voor iedereen vanzelfsprekend. De Corona crisis heeft dit nog eens pijnlijk aangetoond. Habbekrats wil zo goed mogelijk inspelen op deze nood. Wij vinden het belangrijk dat onze jongeren niet achterblijven en de ondersteuning krijgen om hun potentieel te ontplooien. Daarvoor hebben ze een veilige leer- en werkplek nodig. Het (beter) inrichten en uitrusten van die veilige leerplek heeft tot doel de jongeren te motiveren en hen juiste studievaardigheden aan te leren. Zowel de fysieke plaats (een eigen bureau) als het nodige materiaal (laptop, internet, printer) ontbreken bij veel jongeren thuis. Dit hiaat wil Habbekrats opvullen. De warme fysieke ontmoetingsruimte waar jongeren zich veilig en thuis voelen hebben we al. In een van onze ruimtes, ‘het restaurant’, kunnen jongeren na schooltijd een tafeltje uitkiezen, een tas thee drinken en rustig aan het werk gaan. We willen deze ruimte verder uitbreiden en aangenaam inrichten. Daarnaast hebben we ook nog nood aan materiaal. Heel concreet willen we onze jongeren minstens vijf goed uitgeruste laptops kunnen aanbieden. Laptops zijn flexibel en bieden ons de mogelijkheid om onze jongeren de gepaste ondersteuning te geven met hun huiswerk. Internetverbinding en printer zijn reeds in het gebouw aanwezig en daar kunnen de jongeren dan ook gebruik van maken. Habbekrats streeft ernaar een plek te zijn waar jongeren volop nieuwsgierig kunnen zijn en zich kunnen verwonderen over de fantastische maatschappij waarin ze in opgroeien. We doet dit al met een fantastisch aanbod van (verwonder)activiteiten. Met de uitbreiding van onze huiswerkbegeleiding hopen we jongeren nog beter te kunnen stimuleren in hun groei en ontwikkeling naar volwassene.

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?

Iedereen is erbij gebaat dat alle jongeren zo goed mogelijk worden ondersteund in hun groei en ontwikkeling. De jeugd is goed bezig en is de toekomst voor ons allemaal. Werken aan een mooie toekomst is dan ook gelijk aan werken aan en met mooie jongeren.

Wie voert het uit

vzw

Ondernemingsnummer van de vzw of bedrijf die het project uitvoert (enkel indien van toepassing)

445495561

In welke postcodes gaat het project door? (meerdere keuzes mogelijk)

2000

Wat is het stappenplan dat je wil volgen om je idee uit te voeren?

We kopen vijf volledig uitgeruste laptops aan.

Wat is de totale kostprijs van je project?

€ 3500

Schatting en begroting investeringskosten (verplicht voor projecten > € 7.500 die het district NIET uitvoert, optioneel voor alle andere projecten)

€ 3500 voor vijf volledig uitgeruste laptops