Terug naar overzicht

zet je buurt in beweging - 55.376 EUR

Binnen dit thema passen ideeën en projecten die erop gericht zijn om jong en oud in een buurt of wijk te doen bewegen.

Deze ideeën werden reeds ingediend