zet je buurt in beweging - 55.376 EUR

Vrouwen in beweging

Korte omschrijving

Club Het Zonnetje wil kwetsbare vrouwen verzamelen om samen met hen te gaan sporten en te bewegen. Het plan is om in de loop van het project 3 verschillende cursussen te organiseren. Het betreft 12 lessen yoga, gymnastiek en latinodans.

Wat is de totale kostprijs van je project?

7500

Wie voert het uit

feitelijke vereniging

Ondernemingsnummer van de vzw of bedrijf die het project uitvoert (enkel indien van toepassing)

Club Het Zonnetje fv

In welke postcodes gaat het project door? (meerdere keuzes mogelijk)

2030

Wat ga je doen?

We verzamelen een groep vrouwen die de nodige begeleiding zullen krijgen (niet meer dan 15 vrouwen per cursus). We zullen drie basiscursussen organiseren van 12 lessen per cursus: yoga, gymnastiek voor vrouwen, latinodans. Na elke les volgt een kort evaluatiemoment en receptie. 1 Basiscursus yoga: naast het verbeteren van de conditie komen er ook lenigheidsoefeningen en spierversterkende oefeningen aan bod. Iedere sessie wordt afgesloten met ontspanningsoefeningen. 2 Gymnastiek voor vrouwen met begeleiding van een kinesist (12 lessen): vrouwen hebben vaak rugklachten, met de bekkenbodemspieren, zwakke spieren en gewrichten, osteoporose… Daarom nodigen we een kinesist uit die verschillende oefeningen zal aanleren om bepaalde klachten aan te pakken. 3 Latinodans: de merengue, chachacha, bachata en salsa worden aangeleerd. We beginnen telkens met basispassen. Week na week worden nieuwe bewegingen toegevoegd. Om deelnemers aan te trekken zullen we het lokaal netwerk van Luchtbal gebruiken: projectpresentaties, publicatie in lokale media, verspreiding van flyers via lokale verenigingen en diensten enz.. We zullen een whatsapp groep oprichten samen en voor onze deelnemers. Zo houden we de deelnemers op de hoogte en informeren we hen over verschillende zaken. We willen ook live uitzendingen maken van de lessen. Zo kunnen de deelnemers die niet aanwezig kunnen zijn toch deelnemen. Met live uitzendingen op social media willen we nog meer mensen bereiken. We zijn ook van plan om iedere twee maanden extra zestal activiteiten te organiseren zoals thematische infosessies/workshops/uitstap. De thema’s zullen gaan over een gezonde levensstijl, gezondheid en preventie, kennismaking met omgeving (bestaande infrastructuur, diensten, projecten). Deze activiteiten zijn voor iedereen toegankelijk. We zullen tevens een aanspreekpunt organiseren waar onze deelnemers terecht kunnen met vragen over sport en beweging, gezondheid en preventie. We zullen voor iedere deelnemer een dossier aanmaken. Het aanspreekpunt zal twee keer per week actief zijn. Onze deskundigen zorgen er voor een professionele coaching. De doelgroep is kwetsbare vrouwen die op Luchtbal wonen (onder andere vrouwen met een migratieachtergrond) en vrouwen met een verhoogd risico voor corona: 65 jaar of ouder, 18+ met een onderliggende aandoening zoals chronische hartaandoening, diabetes.

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?

We willen alle vrouwen graag motiveren om te sporten/bewegen, en om ze bewust voor een gezonde levensstijl te laten kiezen. We zullen een groep vormen waar vrouwen elkaar kunnen leren kennen en ondersteunen. Wij gaan samen bouwen aan onze wijk waar iedereen een eigen plek kan vinden. Onze deelnemers zullen kennismaken met een omgeving en sociale kaart van Luchtbal. We brengen kwetsbare vrouwen in onze samenleving via sport weer in beweging. De sport- en beweegprogramma’s zorgen ervoor dat kwetsbare vrouwen in hun eigen omgeving kunnen sporten. Niet eenmalig maar op een terugkerende basis. Met onze aanpak willen we graag een invulling geven waarbij sport een belangrijk element wordt in het leven van onze deelnemers. Sport brengt buurtbewoners samen en heeft de kracht om eenheid te brengen in verscheidenheid. Wie regelmatig beweegt en sport voelt zich gelukkiger en geniet meer van het leven. Sport haalt mensen uit hun isolement en verbindt kleine/grote groepen.

Welke valkuilen zie je?

- Deelnemers van het project en groepsvorming. We beseffen dat het moeilijk is om een groep te vormen. We weten dat bijvoorbeeld kwetsbare vrouwen vanwege persoonlijke redenen, met gezondheidsproblemen, met een beperking, met een lage sociaaleconomische status, in de 50+ leeftijd of met een migratieachtergrond vaak willen sporten, maar het soms niet durven. Gebaseerd op het feit dat sociale omgeving van de persoon een belangrijke motiverende voorwaarde is om te gaan sporten, koppelen we onze sportieve ambassadeurs aan niet-sporters die hen zullen motiveren en aanzetten om te gaan sporten en meer te bewegen. We kiezen voor een persoonlijke aanpak en benadering. - Persoonlijke verantwoordelijkheid van elke deelnemer. Het succes van ons project hangt af van de verantwoordelijkheid van iedere deelnemer en dat baart ons ook zorgen.. Daarom zorgen wij voor aangename kennismakingsmomenten en een goede ontvangst. Elke deelnemer zal een begeleider krijgen. De begeleider zal de evolutie en persoonlijke ontwikkeling van iedere deelnemer bijhouden. De deelnemer kan bij de begeleider terecht met vragen of moeilijkheden. - Na het project willen we dat de deelnemers effectief gaan sporten en meer bewegen en we zullen ons best doen om dit te bereiken. Na het project kunnen onze deelnemers zelfstandig sporten. We kunnen ze naar andere sportclubs/sportgroepen doorverwijzen. Bij een positieve eindevaluatie van het project kunnen we een tweede project maken.

Wat is het stappenplan dat je wil volgen om je idee uit te voeren?

Het project begint in januari 2021 en eindigt in december 2021. 1. Promotiecampagne (presentatie van het project in Luchtbal, flyers, sociaal media, website en e-mails…). In januari start een intensieve fase van de promocampagne. In de loop van het project blijven we werken aan onze bekendheid. We gaan opzoek naar nieuwe deelnemers en zullen een groter publiek betrekken bij twee maandelijkse activiteiten. 2. In februari openen we het aanspreekpunt (elke woensdag en zaterdag). Oprichting van de whatsapp groep. 3. Start van yoga lessen (12 lessen): februari-mei. 4. Tweemaandelijkse activiteiten voor het breed publiek. Eerste activiteit zal eind februari plaatsvinden (in totaal zes activiteiten in de loop van het project). 5. Gymnastiek voor vrouwen met een kinesist (12 lessen): juni tot einde augustus. 6. Latino Lady dans (12 lessen): september tot eind november. 7. Afsluitende activiteit. Evaluatie van het project: december.

Schatting en begroting werkingskosten

• Huur van de zalen ( Sportzaal Luchtbal, Gemeenschapscentrum Luchtbal): 300 euro • Verzekering: 300 euro • Aankoop klein materiaal: 150 euro • Vrijwilligersvergoeding: projectverantwoordelijke–uitvoerders (2 personen): 2.776,80 euro • Technische begeleiding en ondersteuning (onder andere live uitzending van 36 lessen, ontwerp van flyer ): 1.080 euro • Eten, drank: 943,20 euro • Promotie (flyers): 150 euro

Aparte schatting en begroting personeelskosten

• Honorarium voor de lesgevers (3 lesgevers ): 1.800 euro