zet je buurt in beweging - 55.376 EUR

Op pad in 't Stad

Korte omschrijving

Herontdek het district Antwerpen op een sportieve manier en ga met behulp van een zeer gedetailleerde kaart op zoek naar de 150 checkpoints die geplaatst zijn in de parken en wijken van district Antwerpen. Op je eigen tempo en wanneer je tijd hebt, alleen of met anderen! Er is nood aan een 0,5 VTE voor een periode van 20 weken.

Wat is de totale kostprijs van je project?

22790

Wie voert het uit

commercieel bedrijf

Ondernemingsnummer van de vzw of bedrijf die het project uitvoert (enkel indien van toepassing)

KONO bvba (712616933)

In welke postcodes gaat het project door? (meerdere keuzes mogelijk)

2000, 2018, 2020, 2030, 2050, 2060

Wat ga je doen?

In 5 verschillende parken en wijken in Antwerpen richten we een permanent oriëntatieparcours in. Elke buurtbewoner die wil deelnemen kan gratis een kaart afhalen waarop alle 150 checkpoints zijn aangeduid. De deelnemers gaan al wandelend, lopend of fietsend op zoek naar de checkpoints en (her)ontdekken zo op een sportieve en fijne manier hun eigen buurt en bij uitbreiding het volledige district. Dit zorgt niet enkel voor een leuke fysieke uitdaging, ook je hoofd moet je erbij houden om alle checkpoints te vinden! Van de gekozen gebieden moet eerst een goede en up-to-date oriëntatiekaart worden getekend, waarop nadien de locatie van de checkpoints wordt aangeduid. De mate van detail is hierbij heel belangrijk, opdat een goede navigatie mogelijk is voor de deelnemers. De oriëntatiekaart is dus een zeer gedetailleerd stadsplan, waarbij een duidelijke legende uitlegt wat de gebruikte kaartsymbolen betekenen. De checkpoints zijn duurzame, houten plaatjes met een cijfer en een lettercode in gegraveerd. Deze bevestigen we aan bestaande objecten. Op een online platform kunnen de deelnemers een account aanmaken en elk gevonden checkpoint registreren. Zo krijgen ze een mooi overzicht van alle plaatsen in’t stad waar ze al geweest zijn. De competitieve buurtbewoners kunnen zich zelfs vergelijken met elkaar, en ook buurten kunnen zich onderling aan elkaar meten. Er worden ook papieren vouwkaart geproduceerd waar alle checkpoints op staan aangeduid. We willen deze optimaal verspreiden in elke buurt, waarbij elke geïnteresseerde een kaart kan afhalen op verschillende plaatsen zoals het Districtshuis, sporthallen, bibliotheken, het clubhuis van de Antwerp Orienteers in het Nachtegalenpark en bij verschillende andere partners. De locaties waar de kaarten liggen vermelden we duidelijk op de website. In elk park of elke wijk waar we een oriëntatieparcours installeren , voorzien we een gratis initiatie in de oriëntatiesport. Tijdens zo’n initiatie krijgen de deelnemers begeleiding om te leren kaartlezen. Op de kaart duiden we dan een bepaalde volgorde van de checkpoints aan waarna de deelnemers deze alleen of in groepjes kunnen zoeken. Er zal zowel voor volwassenen als voor kinderen een aanbod (begeleiding en omlopen) zijn. Dit project is er voor alle Antwerpenaren. Ongeacht de leeftijd en fitheid kan iedereen op zijn eigen tempo en wanneer het voor hem of haar uitkomt de stad intrekken om de checkpoints te zoeken. Op die manier (her)ontdekken ze de leukste, mooiste, rustigste en groenste plekjes van Antwerpen.

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?

Dit oriëntatieloopproject zet alle Antwerpenaren in beweging in hun eigen buurt. Op eigen tempo krijg je de kans om op een leuke en sportieve manier je omgeving te (her)verkennen en om andere delen van het district te bezoeken. Plaatsen waar je anders nooit zou komen liggen nu klaar om ontdekt te worden! Je kan deze activiteit doen op een moment dat jou het beste uitkomt. Je kan er alleen op uit trekken, maar even goed met vrienden of familie. De laagdrempeligheid en de toegankelijkheid maakt het een ideale activiteit om met het hele gezin te doen.

Welke valkuilen zie je?

Vandalisme aan de checkpoints is mogelijk. Door de checkpoints op een hoogte aan te brengen zodat ze niet zo gemakkelijk bereikbaar (maar wel nog steeds leesbaar zijn) kunnen we dit vermijden. Er wordt van elk checkpoint een dubbel gemaakt zodat er op korte termijn een vervanging mogelijk is bij vandalisme. Het is mogelijk om via de website vandalisme (of andere problemen) te melden. Verdeling van de kaarten aan geïnteresseerden zou een probleem kunnen vormen indien er niet genoeg partners worden gevonden. Een goede verstandhouding met- en een duidelijke communicatie door District Antwerpen zou echter voor voldoende verdeelpunten kunnen zorgen. Toeleiding van bewoners naar het project Een adequate promotie van het project is essentieel om te garanderen dat buurtbewoners effectief met de kaart op pad gaan.

Wat is het stappenplan dat je wil volgen om je idee uit te voeren?

FASE 1 (jan) In overleg met de juiste diensten onderzoeken we welke parken of wijken in Antwerpen het meest geschikt zijn voor de uitvoering van het project Volgende diensten lijken ons in eerste instantie van belang om het project mee af te stemmen: Groendienst voor parken, Dienst Omgeving voor het aanbrengen van de plaatjes, jeugddienst voor de afstemming met andere wijkinitiatieven, sportdienst voor alignering met andere sportactiviteiten,… Als voorbereiding op de gesprekken met deze diensten, gaan we vanaf oktober 2020 zelf op verkenning. We stellen een aantal criteria op, die samen de geschiktheid bepalen en scoren elk park of elke wijk hierop. Dit geeft ons een overzichtelijk beeld (/heat map) waarvan we kunnen vertrekken in de gesprekken. Ook stellen we een aantal leidende vragen op teneinde de gesprekken gestructureerd en efficiënt te laten verlopen. FASE 2 (jan-feb) Experts tekenen de gedetailleerde oriëntatiekaarten voor elk geselecteerd park of elke geselecteerde wijk. Ze doen dit aan de hand van professionele software en volgens de internationaal gehanteerde oriëntatie-afspraken. FASE 3 (jan-feb) We starten zo spoedig mogelijk de opbouw van de interactieve website (als uiterste deadline hiervoor hanteren we april) FASE 4 (feb-maa) We bepalen in overleg met de verschillende stakeholders (groendienst, parkbeheerders, eigenaren, vertegenwoordigers uit de buurt,…) de exacte locatie van de checkpoints FASE 5 (maa) We produceren de plaatjes van de checkpoints. FASE 6 (apr) We trekken erop uit om de plaatjes op de juiste locaties op te hangen. FASE 7 (apr) We printen het aangewezen aantal vouwkaarten. FASE 8 (apr) We lanceren het project voor het brede publiek in de Paasvakantie. Hiervoor rekenen we op de medewerking van District Antwerpen zodat we zo veel mogelijk mensen kunnen bereiken. FASE 9 (apr – mei – jun – jul – aug – sep) Elke maand organiseren we één initiatie in één van de gekozen parken of wijken.

Begroting

1° Hertekenen kaarten € 5.220 2° Uitwerken postennet € 5.130 3° Grafisch ontwerp & website € 4.440 4° Promotie & druk vouwkaarten € 5.000 5° Initiatie / kennismakingswedstrijd € 3.000

Schatting en begroting investeringskosten

Opmaak 5 informatieborden - € 1.500

Schatting en begroting werkingskosten

1° Loon uitwerken kaarten - € 5.220 2° Loon uitwerken postennet - € 3.630 3° Loon & kosten ontwerp website - € 4.440 4° Drukken kaarten - € 4.500 5° Promotie - € 500 6° Initiaties - Voorbereiding & vergoeding trainers € 2.100 7° Bevoorrading - € 400

Aparte schatting en begroting personeelskosten

0,5 VTE voor een periode van 20 weken