zet je buurt in beweging - 55.376 EUR

Deze projecten worden allemaal in 2021 uitgevoerd.

Kleuterbasket

Korte omschrijving

Basketbalclub Willibies Antwerpen start met een wekelijkse balvaardigheidstraining voor kinderen uit de derde kleuterklas. Kleuters krijgen op die manier de gelegenheid om op recreatieve wijze kennis te maken met sporten in clubverband.

Wat is de totale kostprijs van je project?

2336

Wie voert het uit

vzw

Ondernemingsnummer van de vzw of bedrijf die het project uitvoert (enkel indien van toepassing)

Willibies Antwerpen vzw (821519031)

In welke postcodes gaat het project door? (meerdere keuzes mogelijk)

2060

Wat ga je doen?

Willibies Antwerpen telt rond de 200 spelers die wekelijks basketten. Zij wonen nagenoeg allemaal in de nabije omgeving van de sporthal in de Kerkstraat. De club is daarmee een mooie afspiegeling van de wijk Antwerpen-Noord. We werken met een publiek met zeer verschillende sociaal-culturele (ca. 40 verschillende origines) en socio-economische achtergronden (40% VT-statuut). Van bij de aanvang richtte Willibies Antwerpen zich op de jongeren van de wijk, met een duidelijk accent op de maatschappelijke kwetsbare kinderen en jongeren, zeker diegenen die niet vanzelfsprekend aansluiting vinden bij andere vormen van jeugd- en sportwerking. De meeste andere sportclubs zijn actief in de rand van de stad, “buiten de ring”. Zeker nieuwkomers en kansarme kinderen geraken daar zeer moeilijk of helemaal niet. Momenteel is er nog geen kleuterwerking. We denken dat hiervoor wel interesse bestaat. De werving van nieuwe leden vraagt de nodige aandacht. Het ontbreekt ouders uit kansengroepen niet enkel aan informatie. Ze kennen “georganiseerde sportbeoefening” te weinig of denken dat dit niet voor hun kinderen is. Enkel het verdelen van flyers (via scholen) heeft te beperkte resultaten. In samenwerking met scholen uit de buurt (bijvoorbeeld Sint-Norbertus, De Evenaar, Sint-Maria, De Vuurtoren, De Vlinders, …) willen we daarom tijdens de schooluren initiaties organiseren. Deze gaan afhankelijk van het weer door op het basketbalplein voor de Willibrorduskerk in de Kerkstraat of in Buurtcentrum Cortina. Op die manier bereiken we de kinderen zelf. We voorzien een eerste initiatiemoment na de kerstvakantie met kinderen die geboren zijn in 2015 en een tweede moment na de grote vakantie met kinderen die geboren zijn in 2016. De initiaties kunnen de reeds bestaande mond-aan-mond-reclame van kinderen en jongeren en van buurtbewoners versterken. Het zijn vooral de Willibies-leden die door hun getuigenissen andere kinderen en jongeren mobiliseren. Daarbij spelen ook de ouders een cruciale rol. We hen voortdurend informeren over onze werking. Na de initiaties zijn de kleuters welkom op de wekelijkse balvaardigheidstrainingen.

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?

In de Willibrorduswijk is het georganiseerd vrijetijdsaanbod bijzonder beperkt. Naast Willibies Antwerpen is er enkel nog een turnkring met een jeugdwerking. Sportverenigingen vind je vooral extra-muros, buiten de Ring. Voor heel wat maatschappelijk kwetsbare gezinnen uit de Willibrorduswijk zijn deze clubs onbereikbaar. Jeugdbewegingen zijn er niet (meer). Daarvoor moet je naar aangrenzende wijken. Kinderen en jongeren in de buurt hebben ook recht op een georganiseerd vrijetijdsaanbod, recht op een alternatief voor enkel rondhangen.

Welke valkuilen zie je?

De kans bestaat dat we alleen het beter geïnformeerde middenklasse publiek bereiken. Kinderen moeten volhouden en na de initiaties effectief wekelijks naar de training komen. We moeten vermijden dat ze afhaken.

Wat is het stappenplan dat je wil volgen om je idee uit te voeren?

- Inplannen van de initiatiemomenten voorjaar in de buurtscholen (december 2020) - uitvoeren van de initiatiemomenten voorjaar in de buurtscholen (januari 2021) - trainingen kleuterbasket (januari 2021 – juni 2021); - Inplannen van de initiatiemomenten najaar in de buurtscholen (juni 2021) - uitvoeren van de initiatiemomenten najaar in de buurtscholen (september 2021) - trainingen kleuterbasket najaar (september 2021 – december 2021);

Begroting

- Promotieflyer (2 stuks, voor- en najaar): 140 - 2 x Vrijwilligers initiaties (6 scholen x 3 coaches x € 18): 648 - 2 x Huur zaal (6 scholen x 2 uur x € 9): 216 - Coach + hulpcoach(36 weken x € 18 + € 10): 1.008 - Huur sporthal (36 weken x €9): 324

Schatting en begroting werkingskosten

2336