Terug naar overzicht

aanwerving en ondersteuning vrijwilligers - 149.813 EUR

Binnen dit thema passen ideeën en projecten die vrijwilligers voor een organisatie aanwerven, opleiden, begeleiden, bedanken en (materiële) ondersteuning bieden.

Deze ideeën werden reeds ingediend