aanwerving en ondersteuning vrijwilligers - 149.813 EUR

De Peperfabriek steunt het engagement van burgers

Korte omschrijving

De Peperfabriek motiveert en ondersteunt burgers die zich willen engageren voor concrete verbeteringen aan de maatschappelijke uitdagingen van vandaag: diversiteit, klimaat, sociale ongelijkheid. Om dit te realiseren willen we een groep van 40-tal vrijwilligers aantrekken, vormen en coördineren in 2021.

Wat ga je doen?

De Peperfabriek is een plaats voor ontmoeting, vorming en sociale actie waar burgers zich engageren om mee vorm te geven aan een rechtvaardige, inclusieve, diverse en duurzame samenleving. De voorbije decennia groeit de gemiddelde welvaart in de wereld, maar groeit ook de ongelijkheid en de uitputting van onze planeet. Om een rechtvaardige, inclusieve, diverse en duurzame samenleving te ontwikkelen is het nodig dat mondige en actieve burgers zich verenigen, maatschappelijke uitdagingen aankaarten en positieve, inspirerende alternatieven ontwikkelen. De Peperfabriek wil de inzet en het engagement van geëngageerde burgers faciliteren en begeleiden, op tal van vlakken: aanbrengen van ideeën en acties, communicatie, financieel beheer, logistieke en praktische hulp, ontwikkeling van nieuwe initiatieven, enzovoort. Er zijn reeds heel wat vrijwilligers actief in De Peperfabriek: bestuurders, lesgevers taallessen voor nieuwkomers, dagelijkse werking, enzovoort. De ambitie is om met dit project 40 nieuwe vrijwilligers in te zetten, om de werking verder uit te bouwen en nieuwe initiatieven te realiseren. We leren hiervoor veel van andere organisaties die veel ervaring hebben met de inzet van veel vrijwilligers, zoals o.m. de Roma en Ringland.

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?

De inwoners van het district Antwerpen vormen veruit de grootste groep begunstigden van dit project. Zij kunnen er een plek vinden om vorm te geven aan hun engagement, ze kunnen meewerken aan de ontwikkeling van diensten en initiatieven en er ook gebruik van maken, zij kunnen meewerken aan het realiseren van sociale oplossingen.

Wie voert het uit

vzw

Ondernemingsnummer van de vzw of bedrijf die het project uitvoert (enkel indien van toepassing)

BE0456156950

Welke valkuilen zie je?

• Het is moeilijk vooraf in te schatten hoeveel vrijwilligers zich daadwerkelijk aanmelden en willen engageren. • Het is niet zeker dat alle gezochte competenties ook gevonden worden. • Vermindering van de inkomsten van eigen fondsenwerving of subsidies kan de continuïteit en degelijkheid van de werking in het gedrang brengen

In welke postcodes gaat het project door? (meerdere keuzes mogelijk)

2018

Wat is het stappenplan dat je wil volgen om je idee uit te voeren?

JAN 2021 Bepalen van het aantal vrijwilligers dat ingezet moet worden per deelactiviteit, met opmaak van taakverdeling en functiebeschrijvingen. JAN-MRT Oproepen en rekruteren van de vrijwilligers. Hiertoe worden vacatures uitgeschreven waarin voor de vrijwilligers duidelijk gemaakt wordt wat hun bijdrage kan zijn en wat van hen verwacht wordt. De kandidaten worden uitgenodigd voor een info vergadering en een persoonlijk gesprek. APR Start briefing en opleiden van de vrijwilligers in functie van hun taken in het actieplan. Voor elke vrijwilliger wordt een peter/meter voorzien die de vrijwilliger begeleidt. MEI-JUN Permanente rekrutering, supervisie en ondersteuning van de vrijwilligers tijdens de uitvoering. Vrijwilligers kunnen een beroep doen of de vaste medewerker voor extra informatie of om informatie-uitwisselingen tussen vrijwilligers te organiseren. SEPT-NOV Evaluatie en bijsturing van de vrijwilligers en van de werking van de pool. Extra rekrutering van vrijwilligers waar nodig. DEC Dankfeestje voor de vrijwilligers en toelichting bij de plannen voor 2022.

Wat is de totale kostprijs van je project?

12000

Begroting (verplicht voor projecten > € 7.500 die het district NIET uitvoert, optioneel voor alle andere projecten)

12.000 = 20% van een full time loon van 60000 euro

Schatting en begroting investeringskosten (verplicht voor projecten > € 7.500 die het district NIET uitvoert, optioneel voor alle andere projecten)

Geen

Schatting en begroting werkingskosten (verplicht voor projecten > € 7.500 die het district NIET uitvoert, optioneel voor alle andere projecten)

Werking kosten worden door de organisatie zelf gedragen.

Aparte schatting en begroting personeelskosten (zowel loondienst als free-lance) in % van VTE (max. 1 VTE per organisatie, over alle ingediende projecten heen) (verplicht voor projecten > € 7.500 die het district NIET uitvoert, optioneel voor alle andere projecten)

We vragen een tussenkomst in het loon van 1 medewerker om gedurende een jaar vrijwilligers te begeleiden om zelfstandig groep te werken. Dit komt overeen met 20% van de loonkost. Andere kosten worden door de organisatie zelf gedragen