aanwerving en ondersteuning vrijwilligers - 149.813 EUR

Deze projecten worden allemaal in 2021 uitgevoerd.

Vrijwilligerswerking Onder Stroom

Korte omschrijving

Onder Stroom is een broedplaats voor creatieve en ondernemende zielen. Vanuit een professionele werking begeleidt en ondersteunt een halftijdse vrijwilligerscoach de enthousiaste jongeren en jongvolwassenen in hun proces als deelnemer in de culturele sector.

Wat is de totale kostprijs van je project?

22833

Wie voert het uit

vzw

Ondernemingsnummer van de vzw of bedrijf die het project uitvoert (enkel indien van toepassing)

Onder Stroom vzw (702768958)

In welke postcodes gaat het project door? (meerdere keuzes mogelijk)

2000

Wat ga je doen?

Genesteld in een voormalige boeien loods aan de Schelde, geprangd tussen ‘t Eilandje en Schipperskwartier, broedt Onder Stroom. Een leegstaande ruimte wordt een autonome vrijplaats. Een artistiek en stedelijk laboratorium. Onder Stroom is een ontmoetingsplaats voor de buurt, voor kunstenaars, denkers en dromers. Met plaats voor artistieke, sociale en educatieve acties en culturele evenementen. Hier broeden jonge makers samen of apart op nieuwe ideeën. Het resultaat is spontane kruisbestuiving en creatieve hoogspanning. Met onze publiekswerking zetten we in op culturele en sociale activiteiten zoals volkskeuken, zondags ontbijt met muzikale ondersteuning, live optredens, expo’s, ludieke sportevenementen, bijeenkomsten van burgerorganisaties, etc.. Deze zomer toveren we het braakliggend terrein op de Tavernierkaai (naast Onder Stroom) om tot een publiek toegankelijk Stroomplein met tribune, picknicktafels en groene oase. Ook hier wordt een gemotiveerde vrijwilligersploeg ingezet om de vaste bezetters te ondersteunen. We geloven bij Onder Stroom enorm in de sterkte van vrijwilligers. Veel van de bezetters van Onder Stroom zijn hun cultureel en organisatorisch avontuur zelf begonnen als vrijwilliger bij JC Kavka, Scheldapen vzw, JC Den Eglantier ea. en van daaruit doorgegroeid naar culturele en productionele duizendpoten. Hierdoor hebben ze de nodige competenties, ervaringen en contacten opgebouwd om zelf aan het Onder Stroom verhaal te beginnen met het volledige takenpakket van een culturele werking onder de knie. Deze ervaringen binnen een professionele en veilige omgeving zijn in onze ogen essentieel voor de zoektocht naar zingeving van een jongvolwassene. Deze omgeving willen wij op Onder Stroom aanbieden aan een volgende generatie. Sinds begin 2020 kan Onder Stroom dankzij de Burgerbegroting rekenen op de halftijdse inzet van een vrijwilligerscoördinator. Samen met de vaste bezetters bouwde de vrijwilligerscoördinator de voorbije maanden aan een breed vrijwilligerskorps. Met Onder Stroom willen we blijvend ondersteuning bieden aan onze vrijwilligers en ambiëren we om in de volgende jaren onze vrijwilligerswerking nog verder uit te bouwen en te verduurzamen.

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?

Met een professionele en diep gewortelde vrijwilligerswerking kunnen we ook onze producties professionaliseren en zorgt dit voor ademruimte voor de bezetters om zich te verdiepen in het alternatieve culturele landschap binnen en buiten district Antwerpen. De grootste meerwaarde van dit project is in onze ogen het verrijken van de leefwereld van onze vrijwilligers. Wanneer vrijwilligers in een organisatie terecht komen waar ze gelijkgezinden ontmoeten en bovendien een professionele ondersteuning krijgen wordt niet alleen hun cultureel erfgoed versterkt. Hun sociaal vangnet wordt uitgebreid en competenties worden aangereikt die ze anders niet gemakkelijk zullen verwerven. We merken dat jongeren wel engagement hebben, maar jongeren hebben ook nood aan geld, terwijl veel vrijwilligerswerk onbetaald is en alle vrijwilligerswerk weinig betaalt. Door een minimale vergoeding van 32 euro per keer dat een vrijwilliger komt helpen aan te bieden kunnen we vrijwilligers toch minimaal vergoeden voor hun inzet.

Welke valkuilen zie je?

Sommige organisaties schakelen vrijwilligers enkel in voor afgelijnde, uitvoerende taken. Wij hopen dat vrijwilligers hun grenzen overstijgen en hun persoonlijke ontwikkeling versterken door voldoende vrijheid te geven in het takenpakket, inspraak over de organisatie, te focussen op ontwikkeling en voldoende verantwoordelijkheden te geven. Dit kan allemaal uiteraard enkel werken binnen een veilig, begeleidend kader. Een andere valkuil is uitsluitend zoeken naar en werken met jongeren binnen het eigen netwerk. Wij trachten om de maatschappelijke realiteit op Onder Stroom in de mate van het mogelijke correct te vertegenwoordigen.

Wat is het stappenplan dat je wil volgen om je idee uit te voeren?

In gesprek gaan met vrijwilligers en professionelen binnen het vrijwilligerswerk om relevante informatie te verzamelen en inspiratie op te doen. Grondige analyse maken van onze huidige werking, met blik op de toekomst en op welke manier we onze vrijwilligerswerking daarin willen positioneren. Verzamelde informatie in kaart brengen. Verder uitbouwen van de vrijwilligerswerking.

Begroting

18.000 euro: ½ medewerker vrijwilligerswerking voor 12 maanden -- 1.500 euro: excursies, teambuilding en workshops voor competentieversterking -- 3.333 euro: vrijwilligersvergoedingen (2 vergoedingen per week, 12 maanden)

Schatting en begroting investeringskosten

Geen

Schatting en begroting werkingskosten

1.500 euro: excursies, teambuilding en workshops voor competentieversterking -- 3.333 euro: vrijwilligersvergoedingen (2 vergoedingen per week, 12 maanden)

Aparte schatting en begroting personeelskosten

18.000 euro: halftijdse medewerker vrijwilligerswerking voor 12 maanden