aanwerving en ondersteuning vrijwilligers - 149.813 EUR

De PEP!-coach: een rolmodel, motivator & begeleider

Korte omschrijving

Vrijwilligers zijn de onmisbare én grootste schakel binnen PEP!. Al drie schooljaren lang ondersteunen onze coaches vrijwillig honderden Antwerpse jongeren. Een halftijdse medewerker geeft hen alle aandacht en ondersteuning die ze nodig hebben en breidt de groep uit.

Wat is de totale kostprijs van je project?

29600

Wie voert het uit

vzw

Ondernemingsnummer van de vzw of bedrijf die het project uitvoert (enkel indien van toepassing)

Positive Education Psychology vzw (669921887)

In welke postcodes gaat het project door? (meerdere keuzes mogelijk)

2000, 2018, 2020, 2030, 2050, 2060

Wat ga je doen?

Binnen dit PEP!-project (Positive Education Psychology) wordt een jongere begeleid doorheen het schooljaar door een herkenbaar rolmodel/voorbeeldfiguur. Deze rolmodellen inspireren de jongeren met hun eigen leer- en succeservaringen, motiveren de jongeren om hun dromen te verwezenlijken en ondersteunen hen met de nodige informatie om weloverwogen keuzes te maken. De sessies zijn individuele gesprekken tussen de coach en de jongere en voor veel jongeren is deze coach een eerste aanspreekpunt waar ze met tal van vragen bij terecht kunnen. Het coachingproject steunt op vrijwillige coaches, jongvolwassenen die in het hoger onderwijs zitten of reeds actief zijn op de arbeidsmarkt en in hun vrije tijd een jongere uit Antwerpen willen coachen. Dit jaar begeleidden 45 coaches in totaal maar liefst 62 jongeren. De bedoeling is om dit in 2021 met een halftijdse medewerker voor dit project nog uit te breiden. Want hoe meer tijd we in het coachingproject kunnen investeren, hoe mooier de resultaten en de ondersteuning van de coaches! Doorheen de jaren hebben we ook de nodige expertise en ervaring opgebouwd om deze coaches (vrijwilligers) steeds beter bij te staan en te ondersteunen. Intussen hebben we ook een online platform kunnen uitbouwen ter ondersteuning van deze coach waar ze verschillende informatieve documenten kunnen raadplegen om de jongeren zo goed mogelijk en op maat te ondersteunen (info over faalangst, demotivatie, gebrek aan zelfvertrouwen, …). Daarnaast volgen we de coaches regelmatig op en ondersteunen we hen bij verschillende vragen en eventuele moeilijkheden. Jongeren worden voor dit project aangemeld door verschillende personen; leerkrachten, ouders, leerlingenbegeleiders, CLB, begeleiders jeugdwerk, begeleiders bijzondere jeugdzorg, pleegouders… De gesprekken tussen de jongere en de coach gaan in de buitenschoolse tijd door. Dit project is niet locatiegebonden. Het is aan de jongere en coach om in overeenstemming een locatie te kiezen voor de coachingsessies. Ze zijn ook welkom om van onze kantoren gebruik te maken (2020).

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?

- Coach is eerste aanspreekpunt en vertrouwenspersoon voor jongere - Coach verwerft inzicht in de structurele ongelijkheden binnen onze samenleving en onderwijssysteem - Coach beseft dat zijn (kleine) bijdrage een enorme impact heeft op de schoolloopbaan en het welbevinden van een jongere - Dankzij de bijdrage van alle coaches kunnen we op jaarbasis een 80-tal jongeren ondersteunen - Aanmoedigen om de stap naar verschillende initiatieven in de buurt zetten. De coach maakt de jongere wegwijs in het aanbod naargelang de noden van de jongere: huiswerkbegeleiding, sport, jeugdvereniging, bibliotheek, … - Inzicht in de behoeften en noden van jongeren: doorgeven aan jeugdwerkers, scholen, begeleiders, … om hier op te kunnen inspelen - Coaches met elkaar in contact brengen => netwerkverbreding

Welke valkuilen zie je?

- Grote vraag van jongeren en te weinig coaches - Beschikbaar aanbod van coaches loopt niet altijd gelijk met de vraag van jongeren (moeilijk om in evenwicht te houden) - Te weinig mannelijke coaches (struikelblok van de voorbije jaren) - Coaches die omwille van studie, werk en privéomstandigheden afhaken gedurende het coachingtraject en wij genoodzaakt zijn om snel een nieuwe coach voor de jongere te zoeken

Wat is het stappenplan dat je wil volgen om je idee uit te voeren?

Eind augustus – september: promo coaching & start inschrijvingen voor coaches en jongeren September: vormingsdag coaches voorbereiden Oktober: vormingsdag coaches + start toewijzing van jongeren November: opvolging coaches December: 1ste intervisiesessie: ervaringen uitwisselen en ondersteuning bieden waar nodig Januari: getuigenissen coaches verzamelen, bewerken & verspreiden. Intake nieuwe coaches en jongeren en hen aan elkaar matchen. Verdere opvolging van coaches die in het 1ste semester gestart zijn Februari: netwerkmoment coaches Maart: 2de intervisiesessie van het schooljaar April: activiteit coaches - jongeren Juni: zomerbqq ter bedanking Eind augustus – september: promo coaching & start inschrijvingen voor coaches en jongeren September: vormingsdag coaches voorbereiden Oktober: vormingsdag coaches + start toewijzing van jongeren November: opvolging coaches December: 1ste intervisiesessie

Begroting

€ 24.000: personeelskost € 600: werk-gsm en -laptop € 1500: drukwerk, licenties (Canva, Powtoon, videobewerking), (online) promo, bedankingen coaches € 3500: vormingsdag + netwerkmoment + zomerbbq

Schatting en begroting investeringskosten

€ 600 voor werk-gsm en -laptop

Schatting en begroting werkingskosten

€ 1500: drukwerk, licenties (Canva, Powtoon, videobewerking), (online) promo, bedankingen coaches -- € 3500: vormingsdag + netwerkmoment + zomerbbq

Aparte schatting en begroting personeelskosten

€ 24.000 parttimer (1/2 VTE) in loondienst die de coaches begeleidt en ondersteunt gedurende 12 maanden