aanwerving en ondersteuning vrijwilligers - 149.813 EUR

Klimplant groeit uit: vrijwilligers ondersteunen

Korte omschrijving

Met een 2/5de medewerker wil Klimplant vzw investeren in een wervende en warme vrijwilligerswerking, goesting en talent op de juiste plek inzetten, ideeën en creativiteit laten bruisen, mensen (van elkaar) laten leren en vooral samen de stad op de toekomst voorbereiden!

Wat is de totale kostprijs van je project?

31000

Wie voert het uit

vzw

Ondernemingsnummer van de vzw of bedrijf die het project uitvoert (enkel indien van toepassing)

Klimplatform Antwerpen vzw (Klimplant) (0725718069)

In welke postcodes gaat het project door? (meerdere keuzes mogelijk)

2000, 2018, 2020, 2030, 2050, 2060

Wat ga je doen?

Zonder vrijwilligers, geen Klimplant. Onze organisatie wordt bijna volledig gedragen door vrijwilligers. Via inspirerende, kopieerbare projecten verhoogt Klimplant het klimaatbewustzijn en werkt ze mee aan een ambitieus draagvlak voor het klimaatbeleid. Hierbij kunnen we heel wat helpende handen gebruiken. Puur praktisch ondersteunen, je persoonlijke expertise delen of mee nadenken? Iedereen is welkom om zijn steentje bij te dragen. We willen vlot nog méér vrijwilligers kunnen aantrekken die zich thuis kunnen voelen bij Klimplant, een beweging voor actieve positieve doeners die zelf aan de slag willen met klimaatprojecten. Klimplant zet zijn schouders onder een aantal erg uiteenlopende projecten zoals de aanplant van een voedselbos, het begeleiden van participatieve klimaatstraattrajecten, samenaankoop van duurzame producten,… Al deze projecten worden gedragen en uitgevoerd door vrijwilligers. Het is onze ambitie om verder te groeien en zo nog meer te verwezenlijken. Op dit moment bestaat onze vrijwilligerspool uit 50 enthousiastelingen. Die willen we met dit project uitbreiden tot 100 à 200 vrijwilligers. Om meer actieve vrijwilligers te betrekken willen we graag mooi drukwerk publiceren op zichtbare plaatsen in de stad. We willen ook regelmatig wervende momenten organiseren waar potentiële vrijwilligers geïnformeerd worden over de verschillende vrijwilligersfuncties die Klimplant aanbiedt. Zo willen we 5 events organiseren. We merken dat heel veel Antwerpenaren staan te popelen om zich in te zetten voor het klimaat én voor hun stad. Om deze werking vlot te laten lopen, elke vrijwilliger op de juiste plek te krijgen, iedereen geïnformeerd te houden, een aanbod op maat uit te werken, momenten van ontspanning en ontmoeting in te bouwen,… willen we komend jaar sterk investeren in onze vrijwilligerswerking. We zoeken de oplossing in een duidelijk structuur waarbij we inzetten op ledenwerving, verschillende werkgroepen en heldere vrijwilligersvacatures. Deze structuur moet heel verwelkomend en laagdrempelig zijn voor iedereen binnen het district. Om deze werking professioneel uit te bouwen is er nood aan budget voor (interne) vorming en ontmoetingsmomenten, opvolging en evaluatie, het uitdenken van een lichte en werkbare structuur voor de organisatie en een betaalde 2/5de kracht die beschikbaar is om dit traject te begeleiden. De opleiding is een traject voor de hele organisatie, voor de 50 reeds aanwezige vrijwilligers binnen de verschillende projectgroepen om hen aan te leren hoe we veel meer mensen actief kunnen krijgen.

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?

De vrijwilligers van Klimplant wonen zelf in het district Antwerpen of zorgen door hun inzet dat het district Antwerpen groener, gezonder, levendiger en socialer wordt. Iedereen in het district heeft dus baat bij hun acties en kan er bovendien zelf deel van uitmaken.

Welke valkuilen zie je?

Nieuwe, strenge coronamaatregelen die de uitbouw van de werking vertragen.

Wat is het stappenplan dat je wil volgen om je idee uit te voeren?

Jan-maart: Samenstelling werkgroep vrijwilligersbeleid -- vrijwilligersbeleid op maat uitwerken, op basis van good practices bij gelijkaardige bewegingen ---- April-mei Ledenbeheer opstarten infomoment Klimplant organiseren (met regelmatige herhaling) -- actieve rekrutering & communicatie -- verwelkoming vrijwilligers en opstart samenwerking ---- Juni: Een klimplantvrijwilligersfeest ---- Juli-december: Gesprekken vrijwilligers ifv optimaliseren werking -- herhaling rekrutering en verwelkoming nieuwe vrijwilligers -- eindejaarsfeest

Schatting en begroting werkingskosten

Communicatie: 3.000 € Logistiek: catering/zaal: 1.500 € Inzet expertise Vrijwilligerswerkwerkt: 2.500€ Dit traject stelt ons in staat om op een zeer efficiënte en positieve manier de vrijwilligerswerking uit te bouwen.

Aparte schatting en begroting personeelskosten

Loonkost medewerker: 24.000 € (2/5de)