aanwerving en ondersteuning vrijwilligers - 149.813 EUR

Floc Rescue - vrijwillige pleeggezinnen voor huisdieren

Korte omschrijving

Vrijwilligers die voor langere periode opvang voorzien voor huisdieren, geven we een uitgebreide opleiding en voorzien we van het nodig materiaal. Zo kunnen ze veilig en verantwoord opvangen en eigenaars in nood ontzorgen.

Wat ga je doen?

In maart 2020, naar aanleiding van Covid-19, lanceerden we het tijdelijke project Floc Rescue. Met deze spin-off van Floc (Finding Local Caretakers) gingen we voor mensen, die door ziekenhuisopname niet voor hun huisdier konden zorgen, op zoek naar een tijdelijk opvanggezin. We kregen meermaals de vraag of ook na de corona-periode dit project zou doorlopen. Een groot deel van de aanvragen kwam namelijk vanuit niet-corona-gerelateerde situaties. Daarom is de verderzetting van Floc Rescue van onmiskenbaar belang en dit met de nodige aandacht voor de scholing van de opvanggezinnen. Elk dier is namelijk een individu en vaak komen ze met een persoonlijke handleiding. We geven opvanggezinnen uit het district Antwerpen de kans om een opleidingstraject te volgen waardoor ze op een veilige en verantwoorde manier voor een huisdier uit het Floc Rescue-programma kunnen zorgen. We volgen de vrijwillige opvanggezinnen tijdens de opvangperiode op, we ondersteunen hen waar nodig en voorzien hen van het nodige materiaal. Het tijdelijk onderbrengen van een huisdier ligt voor een eigenaar vaak erg gevoelig. Met een team aan opgeleide opvanggezinnen kunnen we deze eigenaars in nood de zorgen over hun dier ontnemen.

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?

Vrijwilligerswerk met dieren in Antwerpen uitbreiden en ondersteunen. Vrijwillige opvanggezinnen opleiden zodat ze op een gepaste manier voor een huisdier kunnen zorgen. Meer veiligheid bieden in het vrijwilligerswerk met dieren. Een oplossing bieden voor huisdiereigenaars die voor een langere periode een tijdelijk onderkomen zoeken voor hun dier. Huisdiereigenaars in nood ontzorgen. Het welzijn van huisdieren in Antwerpen verbeteren.

Wie voert het uit

vzw

Ondernemingsnummer van de vzw of bedrijf die het project uitvoert (enkel indien van toepassing)

0631817121

Welke valkuilen zie je?

Vrijwillige opvanggezinnen die het traject volgen, blijken niet meer beschikbaar te zijn als opvanggezin wanneer een aanvraag binnenkomt. Niet iedereen is geschikt als opvanggezin aangezien er een bepaalde verantwoordelijkheidszin voor nodig is. Goede selectie is noodzakelijk. Er komt teveel vraag of net te weinig vraag om het traject te volgen.

In welke postcodes gaat het project door? (meerdere keuzes mogelijk)

2000, 2018, 2020, 2030, 2050, 2060

Wat is het stappenplan dat je wil volgen om je idee uit te voeren?

Opleidingstraject uitschrijven + deskundigen contacteren - promotie om opvanggezinnen te vinden - kandidaat-opvanggezinnen screenen - lokaal zoeken - materiaal dieren in opvang aankopen - vrijwilligers opleiden om intakegesprekken te kunnen afnemen - inkomende hulpvraag voor opvang beantwoorden - gedrag dier evalueren en koppelen aan juiste opvanggezin - opvolging opvanggezin - feedback vragen opleiding en opvolging - evalueren project

Wat is de totale kostprijs van je project?

14900

Begroting (verplicht voor projecten > € 7.500 die het district NIET uitvoert, optioneel voor alle andere projecten)

Begroting: Aankoop materiaal opvanggezinnen, huur opslagruimte, promotiekosten, vrijwilligersvergoeding, huur zalen, catering, aankoop testmateriaal, 1/12de VTE of een medewerker met gemiddeld ong. 3u/week (promotie, geven workshops, matching, opvolging)

Schatting en begroting investeringskosten (verplicht voor projecten > € 7.500 die het district NIET uitvoert, optioneel voor alle andere projecten)

2.305 €

Schatting en begroting werkingskosten (verplicht voor projecten > € 7.500 die het district NIET uitvoert, optioneel voor alle andere projecten)

6.345 €

Aparte schatting en begroting personeelskosten (zowel loondienst als free-lance) in % van VTE (max. 1 VTE per organisatie, over alle ingediende projecten heen) (verplicht voor projecten > € 7.500 die het district NIET uitvoert, optioneel voor alle andere projecten)

6.250 € voor een medewerker met gemiddeld ong. 3u/week of 1/12de VTE