aanwerving en ondersteuning vrijwilligers - 149.813 EUR

Babelaarswerking

Korte omschrijving

Voor het initiatief Kopse Kanten, waarbij Archipel kunstenwerkplek een buurtontmoetingsplek creëert in een voormalige veehal op Antwerpen Noord wordt een halftijdse vrijwilligerscoördinator voor één jaar aangeworven.

Wat ga je doen?

Archipel kunstenwerkplek wil een deel van hun site, met name 1000 vierkante meter en een 800 meter buitenruimte omvormen tot een duurzame buurtontmoetingsplek en wil hier een vrijwilligerswerking voor uitbouwen. Er komt een jeugdhuis ism Loods des Doods, een permacultuur moestijnierproject ism de Moestijn, een volkskeuken, sociale kruidenier, een polyvalente ruimte en een lokale talentenshop met koffiebar. Kunst en cultuur is de verbindende methodiek. Het is belangrijk dat het een plek wordt waar verschillende mensen van diverse socio-economische en culturele achtergronden met diverse referentiekaders eigenaarsschap opnemen vanuit een vrijwillige deelname, dat zij mee het team zijn dat deze werking kan dragen. Het is ook de bedoeling dat huidige buurtbewoners en mogelijks toekomstige buurtbewoners elkaar daar kunnen ontmoeten en deelnemen aan activiteiten of deze ontwikkelen. Een halftijdse vrijwilligerscoördinator leidt dit alles in goede banen.

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?

Een nieuwe plek in een wijk in wording, waar heel Antwerpen naar toe wil komen omwille van de unieke lokatie en de artistieke omgeving en inrichting, de sociale innovatie, waarbij kunst en cultuur als verbinding wordt ingezet. Je kan er de eigenheid van deze voormalige slachters wijk ontdekken, de diversiteit van de huidige bewoners proeven en het volkse karakter ervaren. Het is een historische site die wordt toegankelijk gemaakt voor een groter publiek vanuit de lokale bevolking, je kan er de volkse flaveur van den Dam ontdekken in een artistieke vrijhaven.

Wie voert het uit

vzw

Ondernemingsnummer van de vzw of bedrijf die het project uitvoert (enkel indien van toepassing)

0546639837

Welke valkuilen zie je?

Dat de plek gehypothekeerd wordt door een bepaalde groep mensen, dat er te weinig mix in het vrijwilligersteam zit. Dat het te zwaar wordt om met vrijwilligers te dragen. Dat er geen beloop in zit of dat er te weinig interesse is.

In welke postcodes gaat het project door? (meerdere keuzes mogelijk)

2060

Wat is het stappenplan dat je wil volgen om je idee uit te voeren?

1/ organiseren van infomomenten en activiteiten met partnerorganisaties om de huidige groep vrijwilligers die ontstond uit de zomeractiviteiten aan te vullen met nieuwe mensen 2/ een plan op maat en persoon uitwerken voor de verschillende functies en taken 3/ een gerichte communicatiestrategie opbouwen ook vanuit meertaligheid 4/ een beleid met beloningen uitwerken voor de armen 5/ een bedankingsfeest organiseren en mensen coachen in het zelfstandig opnemen van functies binnen het geheel en methodieken ontwikkelen om te vergaderen/ 6/ een planning opmaken

Wat is de totale kostprijs van je project?

27500

Begroting (verplicht voor projecten > € 7.500 die het district NIET uitvoert, optioneel voor alle andere projecten)

halftijdse kracht 25.000 euro en 2.500 euro onkosten (telefoon/flyers/vervoer/versnaperingen)

Schatting en begroting werkingskosten (verplicht voor projecten > € 7.500 die het district NIET uitvoert, optioneel voor alle andere projecten)

2.500 euro onkosten (telefoon/flyers/vervoer/versnaperingen)

Aparte schatting en begroting personeelskosten (zowel loondienst als free-lance) in % van VTE (max. 1 VTE per organisatie, over alle ingediende projecten heen) (verplicht voor projecten > € 7.500 die het district NIET uitvoert, optioneel voor alle andere projecten)

1/2 VTE medewerker: 25.000 euro