aanwerving en ondersteuning vrijwilligers - 149.813 EUR

Babelaarswerking

Korte omschrijving

Voor het initiatief Kopse Kanten, waarbij Archipel kunstenwerkplek een buurtontmoetingsplek creëert in een voormalige veehal in Antwerpen Noord, wordt een 2/5de vrijwilligerscoördinator voor één jaar aangeworven.

Wat is de totale kostprijs van je project?

26000

Wie voert het uit

vzw

Ondernemingsnummer van de vzw of bedrijf die het project uitvoert (enkel indien van toepassing)

Rooftoptiger vzw (546639837)

In welke postcodes gaat het project door? (meerdere keuzes mogelijk)

2060

Wat ga je doen?

Archipel kunstenwerkplek wil een deel van hun site, met name 1000 vierkante meter en een 800 meter buitenruimte omvormen tot een duurzame buurtontmoetingsplek en wil hier een vrijwilligerswerking voor uitbouwen. Momenteel werken we enkel voor het tijdelijke project BabelBühne met vrijwilligers, dus louter projectmatig. We willen dit uitbreiden en meer op jaarbasis met vrijwilligers gaan werken. Voor projecten gedurende het hele jaar willen we graag een 100-tal vrijwilligers bereiken en voor de dagelijkse werking een 8-tal per week. Er komt een jeugdhuis i.s.m. Loods des Doods, een permacultuur moestuinierproject i.s.m. de Moestijn, een volkskeuken, sociale kruidenier, een polyvalente ruimte en een lokale talentenshop met koffiebar. Kunst en cultuur is de verbindende methodiek. Het is belangrijk dat het een plek wordt waar verschillende mensen van diverse socio-economische en culturele achtergronden met diverse referentiekaders eigenaarschap opnemen vanuit een vrijwillige deelname, dat zij mee het team zijn dat deze werking kan dragen. Het is ook de bedoeling dat huidige buurtbewoners en mogelijks toekomstige buurtbewoners elkaar daar kunnen ontmoeten en deelnemen aan activiteiten of deze ontwikkelen. Een 2/5de vrijwilligerscoördinator leidt dit alles in goede banen.

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?

Een nieuwe plek in een wijk in wording, waar heel Antwerpen naar toe wil komen omwille van de unieke lokatie en de artistieke omgeving en inrichting, de sociale innovatie, waarbij kunst en cultuur als verbinding wordt ingezet. Je kan er de eigenheid van deze voormalige slachters wijk ontdekken, de diversiteit van de huidige bewoners proeven en het volkse karakter ervaren. Het is een historische site die wordt toegankelijk gemaakt voor een groter publiek vanuit de lokale bevolking, je kan er de volkse flaveur van den Dam ontdekken in een artistieke vrijhaven.

Welke valkuilen zie je?

Dat de plek gehypothekeerd wordt door een bepaalde groep mensen, dat er te weinig mix in het vrijwilligersteam zit. Dat het te zwaar wordt om met vrijwilligers te dragen. Dat er geen beloop in zit of dat er te weinig interesse is.

Wat is het stappenplan dat je wil volgen om je idee uit te voeren?

1/ organiseren van infomomenten en activiteiten met partnerorganisaties om de huidige groep vrijwilligers die ontstond uit de zomeractiviteiten aan te vullen met nieuwe mensen 2/ een plan op maat en persoon uitwerken voor de verschillende functies en taken 3/ een gerichte communicatiestrategie opbouwen ook vanuit meertaligheid 4/ een beleid met beloningen uitwerken voor de armen 5/ een bedankingsfeest organiseren en mensen coachen in het zelfstandig opnemen van functies binnen het geheel en methodieken ontwikkelen om te vergaderen/ 6/ een planning opmaken

Begroting

2/5de VTE vrijwilligerscoördinator: 24.000 euro -- promotie en communicatie, kleine catering, vervoer en bedankingsfeest: 2.000 euro

Schatting en begroting werkingskosten

2.000 euro: promotie en communicatie, kleine catering, vervoer en bedankingsfeest

Aparte schatting en begroting personeelskosten

24.000: 2/5de VTE medewerker