aanwerving en ondersteuning vrijwilligers - 149.813 EUR

Kilalo 2.0

Korte omschrijving

Kilalo start de jongerenwerking terug op, met (twee)maandelijkse activiteiten. Een nieuwe ploeg van vrijwilligers die hiervoor instaat krijgt opleiding en ondersteuning, zodat ze vrijwilligerswerk leren kennen en inzicht krijgen in vrijwiligersorganisaties.

Wat ga je doen?

Ons doel is in 2020 15 nieuwe vrijwilligers aan te werven en mee te laten opvolgen in ons team. Zij staan in voor de jongerenactiviteiten, die ze zelf bedenken en organiseren. We willen deze vrijwilligers aanmoedigen, ondersteunen en coachen. Dit willen we doen op 4 manieren: 1. opleiding: er worden in 2021 3 vormingen voorzien, waarbij minstens 10 vrijwilligers aanwezig zijn (bv. Social media marketing, evenementmanagement , communicatietechnieken, multimedia, basisboekhouding, tips en tricks om les te geven, omgaan met kinderen,…). We richten ons op korte workshops en opleidingen van één- of meerdere dagen door instellingen, organisaties of ervaringsdeskundigen. Met specifiek als doel om genoeg kennis te vergaren om een lokale vereniging te kunnen ondersteunen. 2. vrijwilligersdag organiseren: BBQ met 15 mensen 3. teambuildings 4. vrijwilligersvergoeding aanbieden voor het ondersteunen van de maandelijkse activiteiten

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?

Door dit project heeft het district een extra sterke vereniging.

Wie voert het uit

feitelijke vereniging

Ondernemingsnummer van de vzw of bedrijf die het project uitvoert (enkel indien van toepassing)

feitelijke vereniging Kilalo

Welke valkuilen zie je?

- We zijn heel onzeker over de gevolgen van de corona op onze werking in 2021. - Een inwerkingsproces kan soms lang duren voor sommige vrijwilligers. - Jongeren kunnen vaak moeilijk een langdurig engagement beloven.

Wat is het stappenplan dat je wil volgen om je idee uit te voeren?

- Jan/feb: o Lanceren van nieuwe oproep via social media o Semester kalender (februari tot en met juni) opmaken met de vrijwilligers. - Feb/mrt/april o Teambuilding 1 o Start opleidingen en workshops - Mei/juni o Vrijwilligersdag o Opmaak kalender najaar (augustus – december) - Juli/aug o Teambuilding 2 - Sept/okt/nov/dec o Afronding project o Eventueel teambuilding 3

Wat is de totale kostprijs van je project?

3500

Begroting (verplicht voor projecten > € 7.500 die het district NIET uitvoert, optioneel voor alle andere projecten)

De toelage zullen gebruikt worden voor de volgende doeleinden - Organiseren van enkele teambuildings (3*200 euro = 600 euro) - Organiseren van 1 vrijwilligersdag (max 500 euro) - Uitbetalen van vrijwilligersvergoedingen voor het ondersteunen van Kilalo activiteiten (max. 10 activiteiten, 3 vrijwilligers per activiteit = 30*20 euro = 600 euro) - Organiseren van workshops en opleidingen (3*400 euro = 1200 euro) De toelage zal niet gebruikt worden voor het volgende - Aankoop van groot materiaal - Organiseren van Kilalo activiteiten - Huiswerkbegeleiding

Schatting en begroting werkingskosten (verplicht voor projecten > € 7.500 die het district NIET uitvoert, optioneel voor alle andere projecten)

- Organiseren van enkele teambuildings (3*200 euro = 600 euro) - Organiseren van 1 vrijwilligersdag (max 500 euro) - Uitbetalen van vrijwilligersvergoedingen voor het ondersteunen van Kilalo activiteiten (max. 10 activiteiten, 3 vrijwilligers per activiteit = 30*20 euro = 600 euro) - Organiseren van workshops en opleidingen (3*400 euro = 1200 euro)