Terug naar overzicht

ondersteuning bewonersgroepen - 93.437 EUR

Binnen dit thema passen ideeën en projecten die bewonersgroepen en -verenigingen helpen versterken. Dit kan gaan van materiële ondersteuning, groepsvormende activiteiten, tot coaching en vorming.

Deze ideeën werden reeds ingediend