ondersteuning bewonersgroepen - 93.437 EUR

Gasthuis 28, een inclusief buurtsalon in het Groen Kwartier

Korte omschrijving

Een buurtsalon in de Henri La Fontainestraat 28 voor de buurt en voor onze medehuurders van vzw Heder (personen met een niet-aangeboren hersenaandoening)

Wat ga je doen?

Het buurtsalon wil een ontmoetingsruimte zijn voor de bewoners van 't Groen Kwartier en omliggende buurten (wijk Haringrode), die hier een ruimte vinden voor sociale, culturele en educatieve activiteiten. Het buurtsalon werkt inclusief, staat dus open voor iedereen in al zijn diversiteit, en met extra aandacht voor de bewoners die begeleid worden door vzw Heder (personen met een niet aangeboren hersenaandoening). Het buurtsalon wil de verbinding leggen met omliggende wijken zoals Haringrode en het knooppunt worden in het netwerk van bestaande wijkinitiatieven en deze ondersteunen en versterken. We merken nu reeds dat vele bewoners met veel verwachtingen kijken naar de opstart van het buurtsalon en ideeën opperen zoals de organisatie van een gezamenlijk kinderopvang voor jonge ouders tijdens vakantieperiodes, workshops, culturele activiteiten , lezingen, tentoonstellingen en ten slotte gezellig samenzijn en ontmoeting. We willen een broedplaats worden waar ideeën van bewoners kunnen gerealiseerd worden.

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?

Een sociale, educatieve en culturele ontmoetingsruimte bieden voor de bewoners van 't Groen Kwartier en (ruimere) omgeving en een bijdrage leveren aan de integratie van personen met een beperking (vzw Heder) - die in hetzelfde gebouw zijn gehuisvest - in het buurtleven. Het buurtsalon biedt een platform voor communicatie tussen bewoners en district over wat leeft in de buurt, het wil een instrument zijn voor communicatie en sensibilisering en de brug leggen met het lokale bestuur.

Wie voert het uit

vzw

Welke valkuilen zie je?

Er leven verschillende verwachtingen naar wat het buurtsalon kan zijn en welk programma het moet uitvoeren. Een valkuil is dat 1 groep het buurtsalon "claimt" waardoor anderen afhaken. Het is de uitdaging om ervoor te zorgen dat de werking inclusief blijft, dus openstaat voor alle bewoners, met specifieke aandacht voor de bewoners van vzw Heder.

In welke postcodes gaat het project door? (meerdere keuzes mogelijk)

2018

Wat is het stappenplan dat je wil volgen om je idee uit te voeren?

Dit stappenplan is afhankelijk van de evolutie van Corona. In een EERSTE FASE finaliseren we onze afspraken met De Ideale Woning, de eigenaar van het pand in de Henri La Fontainestraat 28. Er is een principeakkoord met de directie dat zij dit pand aan ons verhuren. In deze eerste fase voert De Ideale Woning de nodige werken uit (sanitair, keuken,...) om het pand klaar te maken voor verhuur. in de TWEEDE FASE gaan buurtbewoners het pand verder afwerken en inrichten (schilderwerken enz..) in een DERDE FASE opent het buurtsalon en maken we een programma op in samenwerking met een stuurgroep van vrijwilligers. Het eerste werkingsjaar draaien we als proefjaar. in een VIERDE FASE sturen we het programma bij op basis van de ervaringen in het proefjaar. Het is de bedoeling dat we dan financieel zelfstandig kunnen opereren, het buurtsalon moet dus na dit eerste werkjaar zelfvoorzienend zijn door voldoende eigen inkomsten te genereren.

Wat is de totale kostprijs van je project?

12120

Begroting (verplicht voor projecten > € 7.500 die het district NIET uitvoert, optioneel voor alle andere projecten)

12120 euro voor investeringskosten en werkingskosten

Schatting en begroting investeringskosten (verplicht voor projecten > € 7.500 die het district NIET uitvoert, optioneel voor alle andere projecten)

Aankoop beamer (380 ), scherm (150), computer en laptop (1400), afwasmachine (550), tafels en stoelen (350), verlichting (350), keukengerief (100), stofzuiger (400), flatscreen (450), verven (900), kookplaat (400), ijskast (600), bergruimte (190)

Schatting en begroting werkingskosten (verplicht voor projecten > € 7.500 die het district NIET uitvoert, optioneel voor alle andere projecten)

bijdrage in de huur en nutsvoorzieningen voor jaar (4200), huurwaarborg (900), kosten voor organisatie activiteiten in eerste werkjaar (800)

Aparte schatting en begroting personeelskosten (zowel loondienst als free-lance) in % van VTE (max. 1 VTE per organisatie, over alle ingediende projecten heen) (verplicht voor projecten > € 7.500 die het district NIET uitvoert, optioneel voor alle andere projecten)

er zijn geen personeelskosten, de werking draait volledig op vrijwilligers