groen in straten en op pleinen - 201.344 EUR

Deze projecten worden allemaal in 2021 uitgevoerd.

Meer groen in de Carnotstraat

Korte omschrijving

Dit project zorgt voor geveltuintjes met klimplanten of bamboe en bloementorens & hangmanden met bloemen in de Carnotstraat

Wat is de totale kostprijs van je project?

6100

Wie voert het uit

district Antwerpen

In welke postcodes gaat het project door? (meerdere keuzes mogelijk)

2060

Wat ga je doen?

Bewoners van de gelijkvloers woningen en winkels in de Carnotstraat vragen of zij geveltuintjes willen planten aan hun gevels in de Carnotstraat, indien ja, dit in samenspraak met de groendienst organiseren. De groendienst vragen bloementorens aan de kruising Carnotstraat- Dambruggestraat en ter hoogte van de kruising met de Kerkstraat en Provinciestraat in de Carnotstraat (nr. 131-139) te plaatsen. De groendienst vragen om hangmanden met bloemen te plaatsen aan de beschikbare palen in de Carnotstraat. De bedoeling van deze projectaanvraag is zoveel mogelijk van deze 'vergroeningsmaatregelen' in de Carnotstraat te realiseren binnen de Burgerbegroting 2020. Misschien zal niet elk van deze maatregelen binnen het budget gerealiseerd kunnen worden, daarom stellen we voor die maatregel(en) uit te kiezen die mogelijk zijn. De overige voorstellen willen we volgend jaar terug indienen. De aangegeven plaatsen in dit project zijn onder voorbehoud, dit zijn de locaties waarvan we denken dat er ruimte en mogelijkheid is.

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?

De Carnotstraat is een belangrijke straat in Antwerpen met veel passage van zowel bewoners als bezoekers van onze stad. Er wonen ook veel mensen in de Carnotstraat, het extra groen zou dus voor veel mensen een meerwaarde kunnen betekenen.

Welke valkuilen zie je?

Te weinig budget, onenigheid over uit te voeren maatregel(en), moeilijk om overeenkomsten te sluiten over de gevel van appartementsgebouwen omwille van het grote aantal bewoners

Wat is het stappenplan dat je wil volgen om je idee uit te voeren?

Raadplegen en contacteren bewoners, beslissen a.d.h.v. beschikbaar budget, uitvoering plannen, uitvoering, evaluatie

Schatting en begroting investeringskosten

Eén gevelplant = €10, in dit voorstel = 10 dus 100 euro. Eén bloementoren = ongeveer €1.000, in dit voorstel: 2 locaties met telkens 2 = €4.000. Eén bloemen-hangmand = ongeveer €200, in dit voorstel min. 10 = €2.000