groen in straten en op pleinen - 201.344 EUR

Plukbakken

Korte omschrijving

Antwerpse buurtbewoners worden gefinancierd om in de vrije ruimten van hun straten grote plantenbakken te voorzien en onderhouden waar eetbaar groen gekweekt zal kunnen worden die voor iedereen vrij zijn om geplukt te worden voor eigen gebruik.

Wat ga je doen?

Het project 'plukbakken' zal Antwerpse bewoners motiveren en inspireren om grote plukbakken in de vrije ruimten (eventueel rond bestaande bomen) van hun straten te vestigen. Deze plukbakken zullen gemaakt worden van gebruikte houten bakken en resthout waardoor het project tevens een duurzaam karakter krijgt. Voor de constructie van deze plukbakken wordt er gekeken naar samenwerkingsverbanden met Antwerpse sociale organisaties alsook naar Antwerpse scholen. De buurbewoners worden nadien ondersteund in de samenwerking voor het onderhouden van het eetbaar groen dat gekweekt zal worden in deze plukbakken. Zo zullen de buurtbewoners in samenspraak mogen kiezen welke soorten eetbaar groen ze graag in de plukbakken zien groeien. Daarnaast zal er een onderhoudsregeling moeten voorzien worden waarbij de onderhoudstaken op een eerlijke en evenredige wijze verdeeld worden over de participerende buurtbewoners.

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?

1. De natuur weer in de stad terug te brengen 2. Vergroening van de bebouwde omgeving, wat leidt tot minder hitte in de stad 3. Een gezelliger aanzicht van de straat 4. Meer biodiversiteit. De variatie in beplanting leidt tot meer variatie in insecten. 5. Mensen bewust te maken waar hun eten vandaan komt: het groeit om je heen. 6. Buurtbewoners dichter bij elkaar brengen door het samen participeren in een gedeeld project.

Wie voert het uit

bewoner

Welke valkuilen zie je?

1. te geringe motivatie van Antwerpse Bewoners in het project. 2. Vandalisme tegen plukbakken 3. 'Leegroof' van de plukbakken 4. Claimgedrag over plukbakken

In welke postcodes gaat het project door? (meerdere keuzes mogelijk)

2000, 2018, 2020, 2030, 2050, 2060

Wat is het stappenplan dat je wil volgen om je idee uit te voeren?

1. Samenwerking tot stand brengen met De Stad Antwerpen, Antwerpse tuinbouwbedrijven, recyclageparken in functie van het voorzien van resthout voor de constructie van de plukbakken. 2. Samenwerking tot stand brengen met Antwerpse sociale organisaties en Antwerpse scholen voor de constructie van de plukbakken. hier kan gekeken worden naar scholen die opleidingen voorzien in tuinbouw alsook sociale organisaties zoals Samenlevingsopbouw Antwerpen Stad VZW. 3. Het project promoten in verschillende wijken door middel van het bussen van affiches alsook infosessies organiseren waarbij buurtbewoners geïnspireerd en gemotiveerd zullen worden om mee in het project te stappen. 4. Begeleiden en ondersteunen van gemotiveerde buurtbewoners in functie van het zoeken van een geschikte plaats in de openbare ruimte in de straat alsook het opstellen van een onderhoudsregelement met de betrokkene buurtbewoners. 5. Geschikte vrije ruimten toetsen met De Stad Antwerpen. 6. Bouwen van de plukbakken door sociale organisaties en scholen (eventueel in samenwerking met de betrokken buurtbewoners). 7. Ondersteunen en begeleiden van de buurtbewoners bij de opstart van de plukbak en het zaaien en onderhouden van het eetbaar groen. 8. Doorheen de volgende maanden na de opstart workshops en infosessies voorzien voor de buurtbewoners waarin vragen beantwoord worden alsook meer informatie gegeven zal worden over het kweken, oogsten en onderhouden van het eetbaar groen.