groen in straten en op pleinen - 201.344 EUR

Een bloembak op elke vensterbank - Den Dreihoek

Korte omschrijving

Onze wijk gelegen aan de achterkant van het centraal station heeft een historische link met plant- en dierkunde, de zoo, tuinen, bloemen en bomen. Deze link willen we graag versterken door meer groen in de straat te brengen.

Wat ga je doen?

We wensen op elke vensterbank in onze straat een bloembak te plaatsen met plantjes om zo meer groen in het straatbeeld te krijgen. Dit in het Antwerpse gedeelte van den Dreihoek : de helft van de Tuinbouwstraat en de ongeveer de helft van de Van Geertstraat.

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?

Het is bewezen dat natuur een positief effect heeft op het welzijn van de mens. Meer groen is per definitie ook goed voor de fauna en flora in de stad alsook voor de luchtkwaliteit.

Wie voert het uit

bewoner

Welke valkuilen zie je?

Het groen wordt niet goed verzorgd door de buurtbewoners.

In welke postcodes gaat het project door? (meerdere keuzes mogelijk)

2018

Wat is het stappenplan dat je wil volgen om je idee uit te voeren?

1) Aankoop van bloempakken en planten en potgrond 2) Vullen van bloembakken door buurtbewoners 3) Verdelen van bloembakken door buurtbewoners 4) Een mooie groene look voor onze buurt)

Wat is de totale kostprijs van je project?

1750

Begroting (verplicht voor projecten groter dan € 7.500 die het district NIET uitvoert, optioneel voor alle andere projecten)

Bloembak: 10 euro X 2 vensterbanken x 35 gezinnen = 700 euro plantjes + potgrond: 15 euro X 2 vensterbanken x 35 = 1.050 euro

Schatting en begroting investeringskosten (verplicht voor projecten > € 7.500 die het district NIET uitvoert, optioneel voor alle andere projecten)

Bloembak:700 euro

Schatting en begroting werkingskosten (verplicht voor projecten > € 7.500 die het district NIET uitvoert, optioneel voor alle andere projecten)

plantgoed: 1.050 euro

Aparte schatting en begroting personeelskosten (zowel loondienst als free-lance) in % van VTE (max. 1 VTE per organisatie, over alle ingediende projecten heen) (verplicht voor projecten > € 7.500 die het district NIET uitvoert, optioneel voor alle andere projecten)

Op basis van vrijwilligers uit de buurt.