groen in straten en op pleinen - 201.344 EUR

Deze projecten worden allemaal in 2021 uitgevoerd.

Vergroening, verblauwing en verbinding in de Lindeboomstraat

Korte omschrijving

Met de opvang van regenwater en extra groen wil dit project de Lindeboomstraat klimaatrobuust maken. Het doel is om een aantrekkelijke, groene oase te creëren die de bewoners actief kan verbinden middenin een zwaar belaste regio.

Wat is de totale kostprijs van je project?

12250

Wie voert het uit

district Antwerpen

In welke postcodes gaat het project door? (meerdere keuzes mogelijk)

2060

Wat ga je doen?

We plaatsen een grote klimplant tegen de linkse hoekgevel van onze straat door een strook stoeptegels uit te breken. Er is ook plek voor meer vergroening, zoals een eventuele verticale mosstrook. We sluiten een regenpijp en -ton aan op een bestaande, onafgewerkte regenbuis waarvan het water nu gewoon op de stoep klettert. Deze kan onze bestaande bloembakken van water voorzien. We sluiten kleinere regentonnen aan bij de gevels van bewoners die er plaats voor hebben. We voorzien vooraan links in de straat één groot vast plantvak voor ontharding en insijpelen van regenwater. We kopen (eetbare) planten en kruiden aan, en planten deze in de bestaande bloembakken. Hier kunnen alle bewoners gebruik van maken. Indien mogelijk voorziet district Antwerpen in een verzonken plantvak over de gehele straat.

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?

Onze potentiële groene oase maakt de straat, en de ruime regio errond, visueel aantrekkelijker. Ze wil een buffer worden tegen de klimaatverandering, op een manier die alle inwoners ten goede komt. Met extra groen geven we bijen en andere nuttige insecten een duwtje in de rug, zorgen we voor ontharding en tackelen we hittestress. In een straat die gezellig oogt, komen ouders en kinderen graag en vaker naar buiten. Het onderhoud zorgt voor meer sociale cohesie, en de buren kunnen onder andere gebruik maken van kruiden en andere eetbare planten. Op deze manier willen we een initiatief op poten zetten dat de gezondheid van onze inwoners ten goede komt.

Welke valkuilen zie je?

De maatregelen werden besproken in samenspraak met de bewoners van de straat, maar we houden rekening met het feit dat niet iedereen het altijd eens zal zijn. De bewoners zullen het groen voor een groot deel zelf moeten onderhouden, en erop toezien dat het proper blijft. Dit vraagt uiteraard om een doordachte aanpak en engagement. Het aanleggen van een verzonken plantvak over de gehele straat is een (utopisch) project dat in samenspraak met het district en haar instanties zal moeten gebeuren. Ook het ophangen van een grote klimplant op hoogte is iets waarvoor we hulp nodig hebben. Tot slot moeten de eetbare planten en kruiden zo geplant worden dat er een minimale kans is op vervuiling door dieren en/of mensen.

Wat is het stappenplan dat je wil volgen om je idee uit te voeren?

De eerste bewonersvergadering is reeds achter de rug. Momenteel regelen we toestemming om een klimplant te verankeren in de private gevel op de hoek van de straat. Daarna moet er met district Antwerpen bekeken worden wat er mogelijk is in verband met de ontharding. Dan kunnen we opnieuw een moment inlassen waarop we de concrete plannen te kennen geven aan de bewoners en ingaan op vragen en opmerkingen. We passen aan waar nodig en maken een duidelijk budget op. Vervolgens maken we een inventaris van het beschikbare materiaal (via de bewoners) en het materiaal dat we nodig hebben. Wat er niet is, wordt gehuurd. Wat er permanent nodig is, wordt aangekocht. Vervolgens gaan we over tot aankoop/bestelling van het nodige materiaal (robuuste planten, kabels, verankeringen, opstaande randen voor plantvakken, regentonnen, ...). In samenspraak met de bewoners en het district worden de werken uitgevoerd.

Begroting

groenslinger: 1.000 euro regenton + aansluitingen: 1.000 euro groot plantvak met planten: 10.000 euro inhuldigingsfeest: 250 euro

Schatting en begroting investeringskosten

12000

Schatting en begroting werkingskosten

250