groen in straten en op pleinen - 201.344 EUR

Kinderen en natuur? Ja! 500 kinderen kweken 5000 bomen etc.

Korte omschrijving

Kinderen vanuit verwondering over ecosystemen motiveren om aan de slag te gaan met vergroening door te leren zaaien, stekken, scheuren en planten zodat we minimaal 5000 bomen en duizenden plantjes in de grond hebben aan het eind van 2021.

Wat ga je doen?

Plukgeluk VZW gaat aan de slag met 500 kinderen uit de 20 basisscholen van het district. Plukgeluk specialiseert zich in educatie voor kinderen omtrent klimaat (vooral m.b.t. landbouw), voedselbossen, biodiversiteit en natuurobservatie. De VZW werkt al jaren op een stukje herstelde natuur van 1 hectare te Vremde waar ze klasjes ontvangt en kinderstages organiseert tijdens de vakantie. Plukgeluk werkt sinds 2019 op vrijwillige basis samen met Klimplant voor het advies en ontwerp van de stadsvoedselbossen in het district. Klimplant heeft in alliantie met Stormkop nu ook een uitvalsbasis waar ze een heel ruim assortiment planten voor een voedselbos onderhouden. De uiteindelijke doelstelling: de impact van alle acties vergroten door ook in te zetten op onderwijs. Na de winterstek in januari en de lessen in februari gaan we de kinderen een Natuurkuur bieden in het voedselbos te Vremde met als doel de jongeren de basis van ecosystemen te tonen met haar gezondheidseffecten. Dit impliceert goed leren waarnemen (bodem, wind, water, zon, dieren, bacterieën, schimmels…). We leren zodoende de natuur zien als verzorger zodat we er ook zelf voor kunnen zorgen. Het stekproject is in feite de kern van onze missie. Deze praktijkervaring wil de kinderen stimuleren met het besef dat ze bron van verandering kunnen zijn. Waar VZW Klimplant in de stad eetbaar groen zal aanplanten op grotere percelen, gaan de kinderen op zoek naar de kleinere plekjes. Op microschaal leren werken om ook zo klimaatresistente en eetbare ecosystemen te creëren. De band die zo ontstaat tussen de kinderen en hun geplante bomen/struiken/kruiden is voor het leven. Na een jaar werking hopen we de leerkrachten zover te krijgen om zelf aan de slag te gaan en willen we onze invloed bestendigen door te groeien in onze dienstverlening naar alle scholen in de districten. Kinderen kunnen zo regelmatiger verbinding zoeken met de natuur zonder dat dit iets hoeft te kosten en bieden we leerkrachten ook de kans om vaker openluchtlessen op ongekende plekjes te organiseren, waar ze de troeven van natuurcontact aan den lijve ondervinden. Samen speuren we in de stad verder naar mogelijkheden om de natuur een handje te helpen, leggen we waar mogelijk enkele tiny forests aan met eetbaar groen en zetten we ons in voor een evolutie naar klimaatrobuuste natuur. Deze kennis leidt hopelijk tot nog meer verwondering bij de burger en nieuwe initiatieven. Het moet haalbaar zijn om nu reeds met versnipperd groen een ecologische meerwaarde te creëren. Als de werking kan bestendigd worden zou het mooi zijn als we een aanloop kunnen nemen om Ringland in 2030 mee te helpen bebossen met bomen van alle kinderen in Antwerpen. Grote dromen aan lage kosten. De burger kan de voortgang van het project op de voet volgen via Facebook.

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?

We willen het belang van natuurcontact verankeren in de geest van de stedeling door de allerkleinsten te vormen. Zo werkt de waardering door op de lange termijn en kunnen we de natuurvervreemding stoppen. Kinderen moeten niet zozeer aan de digitale detox, maar de natuur in en zich verwonderen en ontdekken. De impact van natuurervaring kan blijvend zijn, zeker op jonge leeftijd. Ze zijn soms ook nodeloos bang voor de natuur door een gebrek aan kennis en ervaring, soms wel eens NDD genoemd (Nature Deficit Disorder). Willen we de stad vergroenen en verduurzamen moeten we die barrière overwinnen en de hoofden vergroenen, de geesten rewilden. We moeten het groen willen zien door er ruimte voor te geven. Vandaar dus dat we gaan stekken en grote partijen plantgoed zullen voortbrengen. In vergelijking met moestuinprojecten is het werken met eetbare meerjarigen veel duurzamer. Tenslotte schakelen we zo een versnelling hoger met de vergroening van de stad. Kinderen zijn de vertellers van morgen en kunnen ervaringen delen en voordelen van natuurcontact inzien. We willen ze de kracht geven om mee te wegen op het beleid en de verandering te beleven. Onrechtstreeks kunnen ze ouders en grootouders inspireren. Daarom moeten we in 2021 samen met de leerkrachten aan de slag door hen te helpen om de natuur in de stad te herontdekken en te stimuleren. We hopen zo de omslag te creëren. Zaadjes planten in hoofden leidt tot miljoenen zaadjes in de stad.

Wie voert het uit

vzw

Ondernemingsnummer van de vzw of bedrijf die het project uitvoert (enkel indien van toepassing)

BE0646683162

Welke valkuilen zie je?

Misschien bereiken we niet alle scholen even goed. Als er enkele scholen niet mee instappen zal een andere school misschien meer kansen krijgen. Het zou fijn zijn als alle 20 scholen mee instappen. We proberen ons te richten op alles zesdejaars van het district. Door de coronamaatregelen is de zucht naar openluchtklassen misschien vergroot en is de vraag groter dan we kunnen aanbieden. De coronamaatregelen kunnen ook een spelbreker zijn. Leerplannen die niet afgewerkt raken dwingen de school tot een minimumpakket waarbij uitstappen niet kunnen. Een schoolbeleid dat haaks staat op de visie van openluchtklassen kan ook een rem zijn. Leerkrachten en directies bereiken is soms een lastige klus. Via de media proberen we alle scholen enthousiast te maken. Hun werklast is echter groot en iets nieuws organiseren wil niet altijd even goed lukken. We richten ons in de eerste plaats op eetbaar groen en volgen de principes van voedselbossen waarbij we met de natuur meewerken en zo weinig mogelijk proberen te interveniëren. Alleen is eetbaar groen voor 80% uitheems. We kunnen ons beperken tot inheems, maar ook daar wringt het schoentje. Veel van onze soorten zijn niet opgewassen tegen de droogte en zijn eerlijk gezegd nogal saai. Wat kan en mag er dus in de stad? Het beleid loopt soms achterop, zeker wat natuurbeheer betreft worden we nogal snel door de klimaatfeiten ingehaald. Geen plaats vinden voor aanplant is een andere valkuil. Wegens te strenge regelgeving op openbaar domein of natuur. Of vanwege het gebetonneerd en overbebouwd karakter van de buurt. Het zou jammer zijn als we noodgedwongen enkel op privégronden aan de slag kunnen.

In welke postcodes gaat het project door? (meerdere keuzes mogelijk)

2000, 2018, 2020, 2030, 2050, 2060

Wat is het stappenplan dat je wil volgen om je idee uit te voeren?

Oktober: zaad van planten verzamelen, vrijwilligers/klasjes. Alle scholen bezoeken-planning Spullen kopen om te vermeerderen: snoeischaren, spitvorken, messen… Tuincentra en kwekerijen aanspreken om snoeihout te verkrijgen. December en januari: stekmateriaal verzamelen en lessen-winterstek, mogelijke sites in kaart brengen, besprekingen met de stad wat waar allemaal kan en mag gezaaid, geplant worden Februari: halve lesdagen, theorie en extra briefing leerkrachten. Wandelen en verkennen. De site(s) selecteren die de school onder handen kan nemen. Ontwakende natuur onder ogen brengen. Maart: uitplanten stekgoed in wachtbedden (1000m2 minimum), natuurexplosie in voorbereiding, we gaan met de klassen al op verkenning, de insecten die ontwaken, de natuur die geeft en de natuur die vraagt. Halve dag theorie – halve dag praktijk. We zaaien al een beetje en kijken met de kinderen een eerste keer naar de bijen op de imkerij. Na de paasvakantie: de natuur is in volle kracht, bijenseizoen en vroegbloeiers onder de aandacht brengen, de voortplanting van fauna en flora piekt, opwarming van de bodem, we zaaien volop. Klasuitstappen naar Plukgeluk; jong bos waar successie heel zichtbaar is. Leren observeren. Eind mei: de natuur neemt een rustpauze, zichtbare vruchtzetting… droogtestress begint, bodemanalyse, observeren van onze zaai- en plantresultaten Juni: zomerstek 2e deel van de bloesemboog, 1e vruchten rijpen af. We zien het pasgeboren, jonge leven groeien en zorgen voor extra drinkplaatsen, schuilplaatsen,… Watervoorziening is nu cruciaal voor de planten. Controle van het geleverde werk. Afronding. Juli-Augustus: beheer van plantgoed met vrijwilligers, locaties zoeken September-Oktober: definitief toewijzen van planten/plantschema leren maken Na herfstvakantie tot eind december: herfststek en definitief aanplanten (bomen, struiken, planten, bloembollen) evalueren en uitbreiding naar andere districten Leerkrachten van district Antwerpen nemen het beheer over

Wat is de totale kostprijs van je project?

54350€

Begroting (verplicht voor projecten groter dan € 7.500 die het district NIET uitvoert, optioneel voor alle andere projecten)

het loon van 1 voltijdse voor een werking van 12 maanden, het plantgoed en het materieel, de communicatie omtrent de acties, aankoop cargofiets voor lokaal transport, transportkosten naar kwekerijen en deskundigen

Schatting en begroting investeringskosten (verplicht voor projecten > € 7.500 die het district NIET uitvoert, optioneel voor alle andere projecten)

Drukwerk-communicatie-publiciteit: 1000€ 2 Bijenkasten, inclusief volk: 400€ Imkerpakken voor kinderen: 5*50€=250€ Cargofiets 4500€

Schatting en begroting werkingskosten (verplicht voor projecten > € 7.500 die het district NIET uitvoert, optioneel voor alle andere projecten)

Loon VT: 38000€ Overhead: 3800€ Verbruikskosten: Zadenmengelingen 600€ Bloembollen 2000€ 25 m3 compost: 450€ of groendienst leveren? Mulch: 150€ of groendienst leveren? Stekmateriaal: 2000€ Worteldoek, piketten, bodemverbeteraar: 1200€

Aparte schatting en begroting personeelskosten (zowel loondienst als free-lance) in % van VTE (max. 1 VTE per organisatie, over alle ingediende projecten heen) (verplicht voor projecten > € 7.500 die het district NIET uitvoert, optioneel voor alle andere projecten)

Het werk zal 12 maanden in beslag nemen, gespreid over meer dan een jaar. Het is een voltijdse opdracht van 1 en dezelfde persoon. Voorts zal er ingezet worden op vrijwilligers.