groen in straten en op pleinen - 201.344 EUR

Bebloemde regenwateropslag in de straat

Korte omschrijving

Op elke regenpijp in onze straat sluiten we een regenwaterton met kraantje aan. Ze bieden we gratis regenwater aan voor de buurt en dragen we bij aan de verduurzaming van de stad.

Wat ga je doen?

We hebben de regenpijpen in onze straat geteld. Voor elk van de 10 regenpijpen willen we een regenton aankoppelen van 300 liter. Dat komt neer op een totale capaciteit van 3.000 liter gratis water. De tonnen worden op een sokkeltje geplaatst en vandaalbestendig verankerd aan de gevels. We willen hiervoor een aannemer uit de buurt inschakelen zodat dit op een kwalitatieve manier gebeurt.

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?

In onze dense stad is het niet altijd eenvoudig om een regenwaterput of ton te plaatsen. De tonnen zijn een economisch en haalbaar voorstel, zorgen voor gratis regenwater en zijn ideale sensibiliseringsobjecten in de openbare ruimte. De tonnen zouden bijvoorbeeld versierd kunnen worden door bewoners of lokale kunstenaars. Misschien zijn ze zelfs een voorbode voor een stadsbreed project.

Wie voert het uit

bewoner

Welke valkuilen zie je?

geen

In welke postcodes gaat het project door? (meerdere keuzes mogelijk)

2018

Wat is het stappenplan dat je wil volgen om je idee uit te voeren?

- overlegmoment met de bewoners uit de straat - onderzoek naar het gepaste type regenwaterton en de montagetechniek - aannemer uit de buurt contacteren - uitvoeren - infobrochure voor bewoners van de Bolwerkstraat en de buurt errond

Wat is de totale kostprijs van je project?

4500

Begroting (verplicht voor projecten groter dan € 7.500 die het district NIET uitvoert, optioneel voor alle andere projecten)

10 x 250 euro aankoop ton = 2500 euro 10 x 100 euro aankoop koppelstukken en sokkels = 1000 euro Aansluitings en montagekosten = 1000 euro Samen 4500 euro

Schatting en begroting investeringskosten (verplicht voor projecten > € 7.500 die het district NIET uitvoert, optioneel voor alle andere projecten)

10 x 250 euro aankoop ton = 2500 euro 10 x 100 euro aankoop koppelstukken en sokkels = 1000 euro Aansluitings en montagekosten = 1000 euro Samen 4500 euro

Schatting en begroting werkingskosten (verplicht voor projecten > € 7.500 die het district NIET uitvoert, optioneel voor alle andere projecten)

gratis

Aparte schatting en begroting personeelskosten (zowel loondienst als free-lance) in % van VTE (max. 1 VTE per organisatie, over alle ingediende projecten heen) (verplicht voor projecten > € 7.500 die het district NIET uitvoert, optioneel voor alle andere projecten)

nvt