groen in straten en op pleinen - 201.344 EUR

Bomen beter dan beton

Korte omschrijving

De voetpaden in de Van Diepenbeeckstraat zijn op meerdere plaatsen verbreed maar zijn kaal staan vol betonnen verkeersobstakels. Bomen kunnen dezelfde functie overnemen en de straat veel leefbaarder maken

Wat ga je doen?

Hopen dat het District onze straat minder grauw maakt door de verbrede voetpaden te voorzien van groen (zoals bvb. in de nabijliggende Zurenborgstraat).

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?

Meer groen.

Wie voert het uit

district Antwerpen

Welke valkuilen zie je?

Er kan geargumenteerd worden dat de betonnen obstakels bijdragen aan de veiligheid. Dit is echter niet zo logisch als men dit praktisch bekijkt (ze staan slechts sporadisch opgesteld, en niet eens aan een ingang).

In welke postcodes gaat het project door? (meerdere keuzes mogelijk)

2018