Terug naar overzicht

buurtconcerten en -feesten - 69.143 EUR

Binnen dit thema passen ideeën en projecten die lokale optredens en kleinschalige feesten organiseren waarop de hele buurt welkom is. Eten, drinken en entertainment kunnen gefinancierd worden. Er moet aandacht zijn voor geluidsbeperkende maatregelen en gehoorbescherming, duurzaamheid (materiaal, opruim,…) en betrokkenheid van diverse buren.

Deze ideeën werden reeds ingediend