buurtconcerten en -feesten - 69.143 EUR

Als de Madonna van 't stad spreekt

Korte omschrijvinge

Zangers en muzikanten uit district Antwerpen verenigen zich in de processie 'Als de Madonna van 't stad spreekt'. Een bonte stoet met een grote pop die doorheen de straten trekt. Wat heeft de Madonna dit jaar aan ons te vertellen?

Wat ga je doen?

Madam Fortuna wil de processie ‘Als de Madonna van ‘t stad spreekt’ organiseren, een bonte stoet met zangers en muzikanten die zingen over wat er in ons district leeft. De stoet begeleidt het beeld ‘de Madonna van ‘t stad’, een grote pop die gemaakt is door participerende bewoners. De Madonna hoort al de liederen aan en op het einde van de stoet heeft zij advies, raad of nieuws voor de Antwerpenaar. Tijdens de processie bouwt dan ook de spanning op: wat heeft de Madonna aan ons te vertellen? De eerste processie vertrekt de stoet in wijk Stuivenberg en trekt doorheen de straten naar wijk Sint Andries, het centrum van de stad. Op verschillende openbare plaatsen houdt de groep halt om liederen te zingen en muziek te spelen. Op het Sint Andries plein zal het publiek meemaken wat de Madonna aan de Antwerpenaar te vertellen heeft. De volgende dag maakt de stoet de omgekeerde beweging. Dan trekt de Madonna naar Stuivenberg om daar de mensen weer toe te spreken. Dit project zorgt voor een ontmoeting tussen mensen uit verschillende buurten van het district, mensen die graag zingen en muziek maken en die willen meedoen aan een tof project in hun wijk. Iedereen is welkom, ongeacht ervaring, achtergrond, taal, nationaliteit en leeftijd. In de 2 wijken organiseren we een tiental repetities om 5 gecomponeerde liederen in te oefenen. Daarna volgen nog 5 gezamelijke repetities met de hele groep. Ondertussen wordt ook de pop gemaakt door een groep stadsbewoners. Een muziekcoach, poppenmaker, kleedster en een sociale coach begeleiden het project. Al deze elementen komen in de lente van 2021 samen. Onze wens is om deze processie jaarlijks te organiseren. We dromen ervan dat elk jaar in de lente het beeld van de Madonna wordt opgepoetst en naar buiten wordt gebracht.

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?

‘Als de Madonna van ‘t stad spreekt’ is een ontmoetingsproject dat uitmondt in een muzikaal en theatraal buurtfeest. Gedurende het jaar repeteren de deelnemers gecomponeerde liederen en krijgen tegelijk de kans nieuwe mensen te leren kennen. Deze repetities willen we laten doorgaan in Het Oude Badhuis en Costa. We zorgen steeds voor een gemixte samenstelling. Iedereen mag meedoen: ongeacht gender, leeftijd, achtergrond en nationaliteit. Madam Fortuna werkt al langer met groepen deelnemers uit verschillende hoeken van de stad en de wereld. We zetten ook in dit project deze ervaring in om al de verschillende stemmen een plekje te geven in het geheel. De repetities zijn laagdrempelig en gemoedelijk, de ontmoeting staat centraal. Met deze bonte stoet brengen we buurtbewoners samen rondom een feestelijk gebeuren waarbij het spreken van de Madonna iets is om met z’n allen naar uit te kijken. Het geeft de Antwerpenaar ook gespreksstof om te reflecteren over het leven in Antwerpen.

Wie voert het uit

vzw

Ondernemingsnummer van de vzw of bedrijf die het project uitvoert (enkel indien van toepassing)

0473.216.181

Welke valkuilen zie je?

Madam Fortuna is initiatiefnemer van dit project en zoekt in de deelnemende buurten partners voor het organiseren van de repetitiemomenten en het werven van deelnemers. We hopen hiervoor Costa en Het Oude Badhuis te kunnen engageren. Van de deelnemers vraagt het enige inspanning om zich te engageren voor deze ontmoetingen en om mee te doen met de processie. Deze manier van werken, om een theatraal gebeuren te organiseren als buurtfeest, vraagt de nodige organisatorische inspanning, maar onze ervaring bij het opzetten van locatievoorstellingen, hopen we hierbij succesvol te kunnen inzetten.

In welke postcodes gaat het project door? (meerdere keuzes mogelijk)

2000, 2018, 2020, 2060

Wat is het stappenplan dat je wil volgen om je idee uit te voeren?

Najaar 2020: - partners zoeken in wijk Stuivenberg (Het Oude Badhuis) en wijk Sint Andries (Costa). Deze partners stellen repetitieruimte ter beschikking. Ook in Madam Fortuna kan worden gerepeteerd. - deelnemers werven (mensen die graag zingen en muziek spelen, fanfares die meedoen, verenigingen die zich willen engageren, scholen die willen aansluiten). - opstarten van de repetities (per wijk 10 repetities om 5 gecomponeerde liederen in te oefenen). Met een groep van min. 20 personen waarbij aandacht is voor een diverse samenstelling. Een muziekcoach en een sociale coach begeleiden. Voorjaar 2021: - naast de aparte repetities worden ook 5 repetities georganiseerd om de processie vorm te geven. - creëren van de pop ‘de Madonna van ‘t stad’. Participerende bewoners maken samen, onder begeleiding van een poppenmaker en kleedster de grote pop. We plannen daarvoor 5 dagen. Lente 2021 (april of mei) - processie doorheen de straten, die de eerste dag van wijk Stuivenberg naar het centrum trekt. En de volgende dag de omgekeerde route maakt. Bepaalde groepen die we daarbij willen betrekken: jongeren, de zeer diverse achterban van Madam Fortuna, zoveel mogelijk buurtbewoners. - de organisatie van de processie vindt plaats in nauw overleg met het district. We zullen de technische ondersteuning beperken tot een minimum zodat de omkadering van de voorstelling niet veel vereist. Samenvatting planning: Wat: 10 repetities/2 wijken Wanneer: najaar 2020 Wat: 5 gezamelijke repetities (wijken samen) Wanneer: voorjaar 2021 Wat: 5 dagen creatie pop Wanneer: voorjaar 2021 Wat: een processie van wijk Stuivenberg naar wijk Sint Andries en omgekeerd. Wanneer: lente 2021 Met wie : 3 Fortunezen (1artistiek, 2 productie) 1 muziekcoach 1 poppenmaker 1 kleedster 1 sociale begeleider 1 techniek

Wat is de totale kostprijs van je project?

7.500

Begroting (verplicht voor projecten groter dan € 7.500 die het district NIET uitvoert, optioneel voor alle andere projecten)

Het totale project kost 25344 euro. Het budget van de Burgerbegroting willen we investeren in : - kosten voor vrijwilligers (€3000,00) die gans de periode voor de sociale omkadering zullen zorgen (verzorgen van de maaltijden, netheid van de locaties en de straten die we aandoen, bewaken van de veiligheid wanneer we de straten in trekken, …) - kosten voor eten en drank (€1.750,00), zowel voor de repetities in het na- en voorjaar en alle speelmomenten voor alle deelnemers, coaches, vrijwilligers en een technieker. Gezien de sociale dimensie van dit project is deze kost zeer belangrijk voor de groepsdynamiek, sociale cohesie. - kosten eigen aan de productie (€1.500,00) zoals technische benodigdheden, kostuums, … . - kosten met betrekking tot communicatie, zowel voor de grafische vormgeving voor een beeld van het project (€ 300,00), als voor de verspreiding/bekendmaking van ons project via alle mogelijk kanalen (€ 200,00). Ook willen we investeren in captatie van beelden (€ 250,00) voor de aanmaak van een clip van het project (€500,00) die we in de toekomst willen gebruiken als promomateriaal.

Schatting en begroting investeringskosten (verplicht voor projecten > € 7.500 die het district NIET uitvoert, optioneel voor alle andere projecten)

Dit is niet van toepassing.

Schatting en begroting werkingskosten (verplicht voor projecten > € 7.500 die het district NIET uitvoert, optioneel voor alle andere projecten)

3000 euro vrijwilligerstoelagen 1.750 euro catering 1.500 euro productie 300 euro communicatie 200 bekendmaking 250 euro beeldmateriaal 500 euro clip

Aparte schatting en begroting personeelskosten (zowel loondienst als free-lance) in % van VTE (max. 1 VTE per organisatie, over alle ingediende projecten heen) (verplicht voor projecten > € 7.500 die het district NIET uitvoert, optioneel voor alle andere projecten)

Wij vragen geen personeelskosten aan de Burgerbegroting. In kader van dit project zijn 0,6 VTE van toepassing, dit zijn artistieke, sociale en technische functies op freelance basis.