buurtconcerten en -feesten - 69.143 EUR

Mobiele buurtcinema

Korte omschrijvinge

Tien mobiele buurtcinema-avonden in diverse buurten van het district . Bewoners kiezen mee de film, de documentaire, het onderwerp. We mikken op films of docu’s met interessante boodschappen of maatschappelijke thema’s die momenteel hard leven. Na de film/docu volgt een laagdrempelig gesprek of workshop over het thema. We voorzien ook een tijdelijke straat/buurtbib met titels die bij het thema passen.

Wat ga je doen?

?

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?

Bevordert sociale cohesie, empowert burgers, ...

Wie voert het uit

commercieel bedrijf

Ondernemingsnummer van de vzw of bedrijf die het project uitvoert (enkel indien van toepassing)

BE0645733651

In welke postcodes gaat het project door? (meerdere keuzes mogelijk)

2000, 2018, 2020, 2030, 2050, 2060

Wat is het stappenplan dat je wil volgen om je idee uit te voeren?

Projectopstart Overleg met partners incl. voorbereiding Opmaak plan van aanpak Realisatie Evaluatie en doorwerking

Aparte schatting en begroting personeelskosten (zowel loondienst als free-lance) in % van VTE (max. 1 VTE per organisatie, over alle ingediende projecten heen) (verplicht voor projecten > € 7.500 die het district NIET uitvoert, optioneel voor alle andere projecten)

?