buurtconcerten en -feesten - 69.143 EUR

Festival About Space

Korte omschrijving

In mei 2021 verwelkomt About Space u, een festival over de druk op vrije ruimte en kunst in tijdelijkheid in het district Antwerpen. Centraal staat de vraag naar wat vrije ruimte kan zijn, met een parade, theater, film, expo, debat en feest.

Wat is de totale kostprijs van je project?

7200

Wie voert het uit

vzw

Ondernemingsnummer van de vzw of bedrijf die het project uitvoert (enkel indien van toepassing)

Cameltown vzw (BE0535.647.757)

In welke postcodes gaat het project door? (meerdere keuzes mogelijk)

2000, 2060

Wat ga je doen?

Tijdens About Space zullen we Antwerpse socio-culturele vrijplaatsen onder de aandacht brengen. Vrijplaatsen zijn belangrijk voor de buurten waar ze actief zijn: ze creëren de mogelijkheid voor multidisciplinaire en creatieve kruisbestuiving. Met About Space recreëren we die unieke energie tijdens een tweedaags festival op 8 en 9 mei 2021 met behulp van een optocht, film, performance, theater, expo, muziek, debat en feest. Het evenement vindt plaats in verschillende buurten. Om de buurtbewoners ook met elkaar te verbinden, organiseren we een parade die van de ene naar de andere wijk gaat. Het event vindt plaats rond en op vrijplaatsen zoals Het Bos, Onder Stroom, Bar Paniek, Forbidden City en Archipel. We werken samen met lokale kunstenaars, sprekers en performers. Zaterdag 8 mei: 14:00 - 17:00 optocht en theatertour door het district We passeren langs verschillende vrijplaatsen en vernieuwde stadsontwikkelingssites met een parade door het district van tuktuks, fietsen en te voet. De parade zal vertrekken aan Bar Paniek en eindigen aan onderstroom. De tour wordt ingekleed door theatermakers Julien Neirynck en Maya Mertens. 17:00 - 18:30 film in Archipel Op de Slachthuissite vindt de vertoning plaats van ‘About Space’ (kortfilm van Jan Beddegenoodts over vrije ruimte in Antwerpen). 20:00 - 21:30 panel in Het Bos In Het Bos organiseren we een panelgesprek en een debat over de invulling van vrije stedelijke ruimte. We nodigen Antwerpse gasten uit zoals Sara Dandois (Rooftoptiger), Bram Soli ( Bar Paniek), Louis Volont (CCQO - Universiteit Antwerpen) en Tille Vos (Scheld'Apen). We vullen het panel aan met (inter)nationale gasten die hun expertise met vrijplaatsen kunnen delen in het district Antwerpen. 21:30 - 23:00 live optredens, spoken word en performance in Het Bos 23:00 feest in Onder Stroom met video-installaties en interventies Zondag 9 mei: 15:00 - 18:00 filosofisch salon in Café Le Tour We reflecteren op welke manier er een wisselwerking kan ontstaan tussen creatieve broedplaatsen in het district en hoe we deze plaatsen uit verschillende buurten kunnen verbinden. Doorlopend zaterdag 8 mei en zondag 9 mei: Expo in de publieke ruimte Het hele weekend zal er in het district kunst geëxposeerd worden. Aan de kunstenaars zal gevraagd worden te werken rond ‘te koop’ borden. De werken zullen geëxposeerd worden langs de route van de parade op zaterdag. De locaties worden ook online meegedeeld. Stadskaart van Vrijplaatsen: expo in Forbidden City Ellen Verbiest capteert de Antwerpse vrijplaatsen vanuit de beeldtaal van de ruimtelijke professional. Ze exposeert kaarten die de koppeling maken tussen de bezielers van vrije ruimtes en de stadsplanners aan hun tekentafels.

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?

Festival About Space biedt de inwoners van het district de mogelijkheid om op een laagdrempelige manier de verschillende vrijplaatsen in hun buurt te leren kennen. Vrijplaatsen als Het Bos, Onder Stroom en Archipel zijn broeihaarden voor creatief talent en sociale cohesie. Ze spelen een grote rol in culturele en sociale dynamieken in hun wijk: ze geven buurtbewoners de mogelijkheid zelf projecten op te starten, kunst te maken, elkaar te leren kennen. Het doel van About Space is om vrijplaatsen kenbaar en toegankelijk te maken voor alle inwoners van hun buurt en district. Met een parade en evenementen vestigen we de aandacht op deze unieke plekken in verschillende buurten tegelijkertijd. About Space is een collectief feest, een participatieve viering van alle vrijplaatsen die we nog hebben. Door samen te vieren willen we onderhuids ook kenbaar maken dat deze vrijplaatsen broodnodig, maar ook kwetsbaar zijn. De stad verandert snel, en vrijplaatsen staan onder druk. Daarom is het extra belangrijk om de vrijplaatsen en hun meerwaarde voor hun buurt in de verf te zetten. Zo willen we het draagvlak voor deze plekken bij de inwoners vergroten. About Space zoomt ook in op de problemen waar vrijplaatsen mee te kampen hebben. Tijdens panelgesprekken zoeken we met lokale en internationale experten naar manieren om vrijplaatsen te versterken. Het blijvende bestaan van vrijplaatsen in het district Antwerpen is van belang voor alle inwoners die nood hebben aan een vrije ruimte om hun creatieve en sociale ideeën vorm te geven.

Welke valkuilen zie je?

Een mogelijke valkuil voor dit project is de huidige onzekerheid over de evolutie van het coronavirus en de bijbehorende maatregelen om dit virus in te perken. We hopen dat evenementen in mei 2021 opnieuw mogen doorgaan, maar hier bestaat uiteraard nog geen zekerheid over. Wanneer evenementen alleen kunnen plaatsvinden onder bepaalde voorwaarden en restricties, zullen we er alles aan doen om het programma en de locaties zo aan te passen dat we deze maatregelen kunnen volgen. Daarnaast zullen we extra aandacht besteden aan een inclusieve en open communicatie over het evenement om zoveel mogelijk inwoners van het district bij het festival te betrekken - niet alleen maar mensen die reeds actief zijn in de vrijplaatsen, de sociale of de culturele sector. We willen niet in onze eigen wereld en ons eigen milieu van vrijplaatsen blijven, maar deze wereld opentrekken voor elke burger. Vrije ruimte en de druk op vrije ruimte zijn thema’s die alle inwoners aangaan. Het is een valkuil om deze plaatsen en thema’s eenzijdig vanuit één hoek te belichten en zo een deel van de bevolking niet te betrekken. Daarom willen we vanuit een open blik inzetten op diversiteit, en zo een platform bieden aan de doeners en dromers die onze stad doen stralen.

Wat is het stappenplan dat je wil volgen om je idee uit te voeren?

De eerste stappen voor de organisatie van het About Space festival zijn gezet: het contacteren van verschillende partners. De vrijplaatsen steunen het project volledig. Zij kunnen rekenen op een grote achterban van buurtbewoners uit hun eigen wijk. We hebben voor een deel van de organisatie van het project, voor de uitbouw van een digitaal platform en voor het aanwerven van een projectmedewerker een subsidieaanvraag ingediend bij de Vlaamse Overheid. Met de burgerbegroting willen we expliciet inzetten op de inbedding van het project in het district: de organisatie en inkleding van de parade doorheen Antwerpen en een lokale communicatiestrategie. We rekenen voor de organisatie van het hele project (voorbereiding, productie, opvolging en integratie) ongeveer 4 maanden in het voorjaar van 2021. 1 februari tot 15 maart 2021: voorbereidende fase - onderzoek en uitwerken inhoudelijke, conceptuele en artistieke visie van het project (in overleg met onze partners) - voorbereiding productie evenement, uitwerken route en locaties Fase 2: 15 maart tot 7 mei 2021: productionele fase - launch communicatie- en promotiecampagne, uitnodigingen en pers - lancering digitaal platform - productie evenement Fase 3: 8 en 9 mei 2021: evenement About Space Fase 4: 10 mei tot 31 mei 2021: opvolgingsfase - verwerken outcome event in digitale content voor platform - opvolging resultaten event met verschillende partners - administratieve en financiële opvolging

Schatting en begroting investeringskosten

Materiaal voor de creatie en inkleding van de parade en vrijplaatsen: bouw tuktuks, muziekfiets, decor: 2.000 euro

Schatting en begroting werkingskosten

Vergoeding kunstenaars die meewerken aan de creatie en uitvoering van de parade langs de vrijplaatsen: 3.000 euro Vergoeding vrijwilligers vrijplaatsen: 800 euro Communicatie en promocampagne in het district Antwerpen: 1.400 euro werkingsmiddeln zoals make-up, kostuums, ...