buurtconcerten en -feesten - 69.143 EUR

Kamp Seef

Korte omschrijving

Kamp Seef is een avontuurlijk weekend op het Stuivenbergplein, waar gezinnen en kinderen uit de buurt kunnen overnachten in een echt tentenkamp. Er worden tal van activiteiten voorzien door mensen en organisaties uit de buurt. Hiervoor wordt 1/10 VTE voorzien.

Wat is de totale kostprijs van je project?

29074,5

Wie voert het uit

commercieel bedrijf

Ondernemingsnummer van de vzw of bedrijf die het project uitvoert (enkel indien van toepassing)

Kools, Niels (BE0727.788.525)

In welke postcodes gaat het project door? (meerdere keuzes mogelijk)

2060

Wat ga je doen?

Kamp Seef, een kampement pal in de Seefhoek. Gedragen door de buurt, bewonderd door gans het stad. Want dit prachtige plein en die dikke bomen lenen zich perfect tot het houden van een kamp dat tot de verbeelding spreekt. Zowel op de grond als hoog in de lucht. Gezinnen of buurtkinderen onder de vleugels van buurtwerkers kunnen zich op voorhand inschrijven. Kampgangers werken samen om het kamp te doen slagen. We willen graag zoveel mogelijk mensen uit de buurt bereiken. We willen graag tussen de 50 en 100 personen laten kamperen op het Stuivenbergplein, zowel begeleide groepen uit de buurt (bv via Kras, Habbekrats, Jes, STA-AN, Elegast, ...) als gezinnen uit de buurt (op en rond het Stuivenbergplein) Gedurende de dag staan er verschillende activiteiten geprogrammeerd waar ontmoeting centraal staat. Buurtorganisaties en bewoners krijgen ruimte om fijne en toegankelijke activiteiten te organiseren. De avond wordt ingezet met een zangfestijn. Je kan in stilte genieten van de samenzang of kei luid meezingen. Als de nacht valt, kruipt iedereen moe maar voldaan in zijn tent. De dag nadien is er een grote buurtpicknick voor alle buurtbewoners. Iedereen vult het buffet aan met eigen eten. Buiken worden rond gegeten aan lange tafels, kampverhalen gaan de ronde. Wij verzamelden reeds enkele organisaties die willen meewerken aan dit feest. Indian Rock bouwt een touwenparcours langs de boomkruinen van het park. Vrijwilligers van Rising you (SPRK, Nature vzw) begeleiden kinderen en volwassenen tijdens hun wandeling tussen de bomen. De kampplaats spreekt tot ieders verbeelding. In de aanloop naar Kamp Seef wordt de omkadering, dat tegelijk een interactieve kunstinstallatie is, verzorgd door bouwers van Rooftoptiger, een kunstenaarscollectief uit de buurt. Nieuwsgierigheid wordt hierdoor gewekt. Ook bij toevallige passanten en buurtbewoners die niet makkelijk te bereiken zijn. Zodat zoveel mogelijk mensen de weg vinden naar dit warme buurtfeest. Mooie dingen moet je koesteren. Deze installatie blijft nog enkele weken hangen. Zo kan ie een zomer lang gebruikt, bewonderd en in de gaten gehouden wordt door de ganse buurt. Alle activiteiten zijn gratis. Initiatieven zoals deze brengt de mensen samen en zorgt voor meer gedragenheid in deze bijzondere buurt. Dat is waar we blij van worden en zetten met veel plezier onze schouders eronder. We willen dat dit project gedragen wordt door de buurt. Een maximum aan participatie is een must. Dwarsligger gaat actief op zoek naar buurtbewoners en organisaties die willen meewerken en helpen. We ondersteunen waar nodig, behouden het overzicht en brengen de mensen samen. Steeds vanuit een open houding waar verbinding centraal staat. Het organiseren van laagdrempelige bijeenkomsten voor buurtbewoners. Kinderen uit de buurt aanspreken dat er een groot feest komt. We leggen contacten met: Belangrijke buurt partners die moeilijk te bereiken doelgroepen weten te vinden. En die de buurtjongeren kennen en kunnen aanspreken indien nodig. Eerste contacten zijn gemaakt met KRAS, Samen Op Straat en andere sleutelfiguren. Wij zien hen als een belangrijk onderdeel om dit buurtfeest te doen slagen. We werken samen met: Rooftoptiger, Indian Rock, Rising You En andere buurtorganisatie met expertise

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?

Buurtbewoners krijgen de unieke kans om te kamperen in hun eigen buurt. Buren leren elkaar op een ongedwongen en verrassende manier kennen. De aanloop zorgt ervoor dat buren elkaar kunnen aansteken om mee te helpen, op welke manier dan ook. Kinderen én volwassenen krijgen de kans om samen te spelen en te genieten van een weekend vol activiteit. Mensen komen in contact met andere culturele gewoonten door o.a. de gezamenlijke eet-, speel- en zangmomenten. Vakantiegevoel in de stad, ook voor kinderen met minder mogelijkheden. Wij streven naar een gezonde mix. Een positieve herinnering die bij iedereen blijft plakken en leidt tot meer verbinding in de buurt.

Welke valkuilen zie je?

Moeilijk te bereiken mensen tot op het buurtfeest krijgen. Buurtbewoners geëngageerd krijgen om mee te werken aan dit project. Mensen vanuit alle windrichtingen laten samenwerken. Moeilijk te bereiken gezinnen zich op voorhand laten inschrijven om te komen kamperen op Kamp Seef. Zwerfvuil binnen de perken houden: inzetten van vrijwilligers en kinderen. Hangjongeren die ‘s avonds lawaai maken rond de tenten: buurtpreventers kunnen hierbij helpen. Kinderziektes die we nu nog niet kennen, maar we wel veel uit zullen leren voor een volgende editie: In de maanden ervoor sterk netwerk opbouwen dat er staat gedurende het weekend. Al deze valkuilen proberen wij op te vangen door samen te werken met buurtwerkers. Wij geloven dat hoe groter de gedragenheid van de buurt, hoe groter de slaagkansen van het project zullen zijn. Wij maken graag gebruik van de expertise van onze partners en buurtbewoners. Er zal zeer veel voorbereidend werk zijn. Het project start lang voor het eigenlijke Kamp Seef. Die voorbereidende periode zal bruisen. Hier wordt het fundament van het project gelegd. We besteden veel zorg en aandacht aan buurtvrijwilligers. Kamp Seef is ambitieus. Want dat verdient deze buurt.

Wat is het stappenplan dat je wil volgen om je idee uit te voeren?

Waardevolle partners aanspreken om samen te werken. Vragen wat voor hen haalbaar is en welke budgetten er vrijgemaakt dienen te worden. Overleg met hoofdpartners voor de vormgeving van Kamp Seef. Zowel op logistiek, artistiek als organisatorisch niveau. Vergunningen aanvragen voor tijdelijke kunstinstallatie, touwenparcour, camping, kampvuur, muziek. Logistiek materiaal bij de Stad aanvragen (toiletwagen, extra vuilbakken, muziekinstallatie, materiaal container,...) Ruim op voorhand ruchtbaarheid geven aan het project door promo te voeren, buurtorganisaties te informeren. Mensen uitnodigen om activiteiten te organiseren. Vrijwilligers zoeken en warm maken om zich in te zetten voor een goed verloop van Kamp Seef. Deelnemers ondersteunen bij het inschrijven om te komen kamperen. Draaiboek maken om het overzicht te kunnen behouden tijdens het weekend. Kampplaats in orde brengen. Vrijwilligers en buurtbewoners georganiseerd krijgen zodat ze hun ding kunnen doen. Genieten van het weekend. Zorgen voor een goede afronding en opruim van het terrein. Zodat we het properder teruggeven dan we het gekregen hebben. Evaluatie van het project met vrijwilligers, deelnemers en partners + terugkoppeling naar Burgerbegroting. Afbraak interactieve kunstinstallatie met Rooftoptiger en helpende handen. Feedback Buurtbewoners Beeldmateriaal verspreiden over de buurt. Vrijwilligers bedanken voor hun inzet. Kijken naar de toekomst: het kamp zou kunnen plaats vinden op andere pleinen/parken in de Stad of zelfs een nomadenkamp worden.

Schatting en begroting investeringskosten

vergoeding Rooftoptiger voor bouw van interactieve constructie: €10000

Schatting en begroting werkingskosten

opstellen hoogteparcours: €2000 begeleiding Rising You: €347 vergoeding artisten: €2000 vrijwilligersvergoeding: €1214,5 huur/aankoop materiaal: €5860 eten deelnemers/vrijwilligers: €1000 instuifmoment: €1000

Aparte schatting en begroting personeelskosten

Projectcoördinatie Dwarsligger: €6000 (We denken ongeveer tussen de 200 a 300 werkuren erin te steken, komt neer op 1/10 VTE).