buurtconcerten en -feesten - 69.143 EUR

Kleinkunstnacht

Korte omschrijving

In een superdiverse stad als Antwerpen is er één taal die ons allen verbindt: Nederlands. Daarop moet hard en grondig worden ingezet. Kwalitatief goed, hoogstaand jong Nederlandstalig muziekgeweld kan daar een bijdrage aan leveren.

Wat is de totale kostprijs van je project?

6.000

Wie voert het uit

bewoner

In welke postcodes gaat het project door? (meerdere keuzes mogelijk)

2000, 2018, 2060

Wat ga je doen?

Organiseren van een buurtconcert met uitsluitend kwalitatieve Nederlandstalige muziek. Daarvoor wordt contact opgenomen met Nekka vzw, organisator van de befaamde nachten (zie verwijzing titel project) dat de vinger aan de pols houdt van opkomend Nederlandstalig talent. Op die manier wordt het mogelijk om de sterren van morgen, concreet: de finalisten van de Nekkawedstrijd met bewezen waarde, tot in de Antwerpse buurten te brengen op een bijzonder toegankelijke manier, met concerten op mensenmaat. De buurt is nog niet gekozen.

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?

De gezamenlijke beleving van een fijn concert, uiteraard in overeenstemming met de dan mogelijk geldende voorzorgsmaatregelen inzake corona (indien nog van toepassing), bezorgt mensen niet alleen een fijn moment individueel, maar draagt ook bij tot sociale cohesie door middel van een gedeelde ervaring. Bovendien kan het niet Nederlandstaligen enkel stimuleren om meer en meer in de Nederlandse taal te “wonen” en daardoor de sociale interactie te vergroten.

Welke valkuilen zie je?

Om anderstaligen hieraan te laten participeren, ook al is dat passief, zal een serieuze inspanning vereist zijn. Het risico van een puur middenklasse-evenement is niet onbestaande.

Wat is het stappenplan dat je wil volgen om je idee uit te voeren?

1. Zoeken van partners om het project concreet mogelijk te maken, najaar 2020. Op de eerste plaats aan te spreken: Nekka vzw. Vervolgens ook de stedelijke ontmoetingscentra als Costa, of Oud Badhuis, Nova... 2. Concrete planning opstellen: data, locaties, logistiek. Januari/februari 2021. 3. Uitvoering over de rest van het jaar.

Schatting en begroting werkingskosten

2.000 euro voor telkens artiestenbudget, installatie, locatie.