buurtconcerten en -feesten - 69.143 EUR

Radio Keuken Karavaan: muziek en eten verbindt

Korte omschrijving

Ondergrond (van de boerenmarkten MARTA) en WAV radio creëren 4 avonden van ontmoeting en verbinding via de gemene deler van alle inwoners van A: voeding en muziek. Met een mobiele keuken en een radiostudio gaat het project naar verschillende wijken. Samen worden herinneringen opgehaald en gemijmerd over de toekomst... en wordt materiaal verzameld voor een radioprogramma waar eten en muziek centraal staan. Hiervoor wordt 5 maanden een 4/5 medewerker ingeschakeld.

Wat is de totale kostprijs van je project?

30000

Wie voert het uit

vzw

Ondernemingsnummer van de vzw of bedrijf die het project uitvoert (enkel indien van toepassing)

Ondergrond vzw (628581576)

In welke postcodes gaat het project door? (meerdere keuzes mogelijk)

2000, 2018, 2020, 2050, 2060

Wat ga je doen?

Het is je vast ook al overkomen. Je begint met vrienden, op het werk, of bij de bakker te babbelen over eten, en er gebeurt iets magisch. Ogen beginnen te twinkelen, verhalen beginnen te zoemen. Herinneringen over het lievelingsgerecht dat je oma altijd maakte, ontmoeten de mijmeringen over het dierbare eeuwenoude familierecept van je gesprekspartner. Voeding is erfgoed, doorgegeven van generatie op generatie. Lichtgewicht kapitaal dat meegenomen wordt van de ene standplaats naar de andere. Het is troost, en feest. Niets schoners dan rond een tafel, of een kookpot verhalen en culturen uit te wisselen. Identiek zo met muziek. Een mens alleen of ver van huis pakt een gitaar vast, speelt en zingt het lied dat zijn (voor)ouders zongen voor het slapengaan of na een feestdis. En die mens voelt zich plots niet meer zo alleen en een beetje thuis. Wat is er magistraler dan elkaar te begrijpen zonder woorden, samen in kadans op een dansvloer? Muziek: troost in bange dagen, balsem voor de ziel, een hartklop zonder hetwelk geen feest kan doorgaan. Kijken we ook naar de Covid-19 lockdown: er is nooit zoveel brood zelf gebakken, de lokale boer wordt herontdekt. Anderzijds was de vraag naar voedselhulp nooit zo groot. Muziek weerklonk elke dag om 20u uit ramen en deuren, de buren die elkaar niet kenden, sloegen nu elke dag een joviale babbel met elkaar. Online werd er samen apart gefeest met 100den tegelijk. Wie in Antwerpen woont, deelt de stad met mensen van 166 verschillende nationaliteiten. 48 op 100 inwoners zijn van buitenlandse herkomst. Anderzijds is de segregatie groter dan in andere super-diverse steden. Ondergrond en WAV radio willen met dit project ontmoeting en verbinding creëren via de gemene deler van alle inwoners van A: voeding en muziek. Met onze mobiele keuken, tafel en radiostudio gaan we op trot naar verschillende wijken om ontmoeting tussen al die verscheidenheid te faciliteren. We brengen een bonte groep wijkbewoners samen rond eten, muziek, herinnering&toekomst, en distilleren daaruit materiaal waarmee we samen aan de slag gaan in de keuken en in de radiostudio ter plekke. Vooraf wordt per wijk een intensief traject afgelegd: • samen met proejctpartners verder concretiseren en detailleren onze aanpak per buurt • het opzetten van een strategie naar aanloop van de ontmoetingsavond per wijk. Dit kan bestaan uit het contact leggen met de buurtbewoners, het opzetten van praat - en doegroepjes rond muziek en eten, ... • het contacteren en inventariseren van lokale producenten en boeren uit het Antwerpse, ter voorbereiding van de maaltijd + de 'mini' markt. • Het opzetten van een communicatiestrategie per wijk. De apotheose: 4 avonden in lente/zomer 2021, telkens in een andere wijk, waarop we na samen te koken, samen zullen eten, én plaatjes opleggen voor het live radioprogramma (dat trouwens online kan gevolgd worden in de verschillende buurten van ’t stad, en de rest van de wereld) om zo de avond liefst te doen uitlopen in een feestje. Er zullen ook een aantal lokale boeren en producenten (die al overschotten doneren voor de kooksessies) op een kleine markt hun waren te koop aanbieden. De wijken waar we onze karavaan zullen neerzetten om samen met de wijkbewoners al dit moois te creëren en te beleven zijn: - 2000: Eilandje/schipperskwartier ism Het Bos op de Ankerrui - 2050: de buurt van Galgenweel/Frederik Van Eeden plein, ism opvangcentrum LO, en Café Kamyon (+we zijn ah spreken met de net open zomerbar van de minigolf Beatrijs) - 2060: Wijk rond Willy Vandersteenplein en Stuivenbergplein samen met Samenlevingsopbouw - 2020: Kiel samen met Samenlevingsopbouw (en Blikfabriek staat nog op ons ‘te contacteren’ verlanglijstje) Naast deze partners rekenen we ook op koks van wijkrestaurants die de kookworkshops begeleiden, lokale boeren en producenten, lokale dj's, radiohosts of muzikanten uit de wijk die de radioworkshop begeleiden. Voor info over WAV www.wearevarious.com en Ondergrond werking https://www.facebook.com/ondergrrrond/ of https://www.facebook.com/MARTAntwerpen/ : contacteer ons gerust!

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?

Het is belangrijk ontmoetingen op te zetten tussen diverse stadsbewoners die mekaar anders niet zo gemakkelijk zouden vinden (incl. jong & oud, elke rang of stand, mensen met migratieachtergrond, vluchtelingen, …). Muziek, dans en eten zijn de verbindende factoren. Per wijk zullen de inwoners op een laagdrempelige manier kunnen proeven van de culinaire en muzikale rijkdom die het district en de wijk te bieden heeft. Een wereldreis op je bord en op de radio. Een toegankelijk cultureel evenement.

Welke valkuilen zie je?

Groot belang moet gehecht worden aan het betrekken van sterk lokaal verankerde partners in de wijk voor ondersteuning, o.a. bij het betrekken van de doelgroep, t.t.z een bonte groep van wijkbewoners die willen samen denken en werken rond voeding en muziek. Ook laagdrempelige communicatie is daarbij belangrijk. We willen nl. over grenzen van generaties, klassen en culturen heen werken, en willen een verscheidenheid aan wijkbewoners bereiken. Belang van samenwerking, openheid en afstemming is hier cruciaal. En nog een bedenking: wat als corona contactluwheid nog lang aanhoudt – Anderzijds: dit project leent zich er net toe om afstand te bewaren: lente/zomer – openlucht – we kunnen de tafels en de keukenwerkbladen op enige afstand van elkaar zetten, … idem radio is medium bij uitstek voor contactluw - online maar toch dichtbij: evt. met take away werken of food delivery door de wijkbewoners aan de wijkbewoners. En de radio kan natuurlijk online thuis beluisterd worden. Een valkuil kan dus een sterkte worden.

Wat is het stappenplan dat je wil volgen om je idee uit te voeren?

- Van start gaan projectcoördinator - Bouwen mobiele keuken/radio - Research partners: contact bestaande partners verder uitbouwen zoals met Samenlevingsopbouw, OC LO, Het Bos, en research andere potentiële partners. - Research/zoeken naar crew – publiek – met welke bewoners of bewonersgroepen van elke wijk in zee? - Communicatie – op website WAV en onze partners + Social media - Evt. locaties hunten (aanvraag bij de stad igv publiek domein) - Plan van aanpak - draaiboek eigenlijke activiteiten - Organisatie – opbouw workshops eten en muziek: draaiboek - samenbrengen workshopbegeleiders en samenbrengen participanten - effectieve momenten groepjes organiseren - Data effectieve activiteiten radio en diner en micro-markt

Begroting

Bouw mobiele keuken/eettafel (duurzaam) Mobiele radioboot, Electrische fiets en fietsaanhanger Personeel projectbegeleiding VTE equivalent parttime 5 maanden, vrijwilligers, Keukengerei, Basisproducten koken, Basismateriaal mobiele radio

Schatting en begroting investeringskosten

Electrische fiets en aanhangwagen 8000, mobiel radio-opnamemateriaal 500

Schatting en begroting werkingskosten

Communicatie mat, ingrediënten diners en basis keuken (lokaal, zoveel mogelijk met overschotten), andere verbruiksgoederen : 2450 Recup&duurzaam mobielmeubelmateriaal: 1000

Aparte schatting en begroting personeelskosten

Personeel projectbegeleiding, organisatie, communicatie, ... VTE equivalent parttime 5 maanden 11250 euro (30€/u*7,5u*2,5d*4w*5m) Meubelmaker mobiele keuken&radio: 2800 Vergoeding vrijwilligers & 'gasten': koks, radiobegeleiders, ...: 4000

  • 130