buurtconcerten en -feesten - 69.143 EUR

Partie Plezier

Korte omschrijving

Feitelijke vereniging De Sjansaars wil elk seizoen een Dag van Plezier op het Sint-Andriesplein organiseren met het accent op gezelligheid, uitwisseling, verhalen, muziek, geschiedenis en bekende publieke en volksfiguren van de wijk.

Wat is de totale kostprijs van je project?

7350

Wie voert het uit

feitelijke vereniging

Ondernemingsnummer van de vzw of bedrijf die het project uitvoert (enkel indien van toepassing)

De Sjansaars fv

In welke postcodes gaat het project door? (meerdere keuzes mogelijk)

2000

Wat ga je doen?

Het project "PARTIE PLEZIER" van feitelijke vereniging De Sjansaars is ontstaan vanuit de dynamiek van 'nieuwe' solidariteit tussen een groep bewoners van Sint-Andries tijdens de dagelijkse steunbetuigingen om 20u. met applaus en ketelmuziek voor de mensen die in de zorg werken, en vanuit de goesting om deze solidariteit na de stap voor stap corona-exit niet te laten wegzinken. We vieren onze wijk van gisteren, vandaag en morgen met zijn geuzennaam "De Parochie van Miserie" en met zijn lijflied "Plezier in 't Sint-Andrieskwartier". "PARTIE PLEZIER" en De Sjansaars zetten in op ontmoeting en uitwisseling, met informele, verbindende, interactieve en intergenerationele activiteiten rond thema's en activiteiten die focussen op het karakter en de mensen van de Sint-Andrieswijk vroeger, nu en in de toekomst. We organiseren elk seizoen een Dag van Plezier op het Sint-Andriesplein (en onder den hangar van coStA en bij slecht weer bij coStA binnen), met telkens een ander hoofdthema (zie meerwaarde & stappenplan) en met toespraken, liederen en muziek, gedichten, historische verhalen, volksverhalen en legenden, buurtwandelingen en straatinterviews. We kondigen alle activiteiten aan met flyers die we bussen en affiches die we ophangen in de hele buurt, en we informeren alle aan- en afwezigen permanent met een projectkrant en -blog.

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?

De naam van het project wil expliciet duidelijk maken dat we fier zijn op onze wijk, met zijn rijke geschiedenis van solidariteit en gedeeld plezier en smart als Parochie van Miserie. De formule van de Dagen van Plezier is op maat van de wijk: gezelligheid, uitwisseling, plezier maken, verhalen vertellen, muziek maken, de geschiedenis en de bekende publieke en volksfiguren van onze wijk in de kijker zetten. De thema's van de Dagen van Plezier sluiten direct aan bij wat de mensen interesseert en bezighoudt: OUD en NIEUW (vroeger en nu), KOUD en WARM (klimaat, duurzaamheid, gezondheid), ANTWERPEN is een EILAND (taal en literatuur, en Sint-Andries is een dorp in de stad), WAAR of NIET WAAR (de grens tussen waarheid en fictie is een elastiek, lachen is gezond).

Welke valkuilen zie je?

De oudere mensen in onze buurt zagen wel eens dat de jongeren niet eens meer weten dat onze bijnaam de Parochie van Miserie is. De jongere mensen in onze buurt zagen wel eens dat de ouderen teveel bezig zijn over vroeger en dat het toen (zogezegd) allemaal veel beter was. De tijdens de coronacrisis gegroeide en zichtbaarder geworden solidariteit was in onze buurt heel snel en heel concreet voelbaar en werd door velen gedeeld, over grenzen van leeftijd en sociale status en huidskleur heen. De Sjansaars gaan ervoor dat we dat 'gezaag' van oud en jong een stukje kunnen dempen, dat we hen dichter bij elkaar brengen, en dat we die 'nieuwe' solidariteit niet willen laten verslappen. We maken ons sterk dat dat zal lukken, zeg dat Zotte Rik het gezegd heeft.

Wat is het stappenplan dat je wil volgen om je idee uit te voeren?

De Sjansaars starten het project op met een eerste projectkrant, met de opstart van de projectblog en met een flyer die in de hele wijk gebust wordt om iedereen een eerste keer op de hoogte te brengen dat het project "PARTIE PLEZIER" er aankomt. De Sjansaars startploeg wordt aangevuld met nieuwe entoesiastelingen die de Dagen van Plezier mee voorbereiden en organiseren. De Dagen van Plezier gaan door op elke 3e zaterdag van maart, juni, september en december 2021.  De Lentedag van Plezier (op 20 maart) draait rond het thema OUD en NIEUW: oud en nieuw normaal, jong en oud, oude en nieuwe Sint-Andriezenaren.  De Zomerdag van Plezier (op 19 juni) draait rond het thema KOUD en WARM: klimaat en duurzaamheid, arm en rijk, gezond en ziek.  De Herfstdagen van Plezier (op 18 en 19 september) zijn een Weekend van Plezier met als thema ANTWERPEN is een EILAND: taal, literatuur (met o.a. Plantijn, Conscience, Zielens, Elsschot & C°), humor, de Poesjenellen.  De Winterdag van Plezier (op 18 december) heeft als thema WAAR of NIET WAAR: echt gebeurde en verzonnen verhalen van vroeger en nu worden gemixt, en we sluiten het project af met te laten zien van welke nog mooiere en paradijselijker toekomst wij dromen dan hoe de realiteit van 2021 er uitziet. Bij elke Dag van Plezier verschijnt er een nieuw seizoens- en themanummer van de projectkrant, en de blog wordt geüpdated.

Schatting en begroting werkingskosten

5.850,- € :  Werkvergaderingen bewonersgroep: 6 x 25,- € = 150,- €  Administratie en telecommunicatie: 10 x 15,- € = 150,- €  Flyers en affiches: 4 x 300,- € = 1.200,- €  Projectkrant: 2 x 400,- € = 800,- €  Projectblog: 4 x 120,- € = 480,- €  Materiaal en infrastructuurkosten: 4 x 100,- € = 400,- €  Catering: 5 x 150,- € = 750,- €  Vrijwilligersvergoedingen voor de projectmedewerkers: 8 x 8 x 30,- € = 1.920,- €

Aparte schatting en begroting personeelskosten

 KVR-honoraria voor de muzikanten, vertellers en gidsen: 5 x 4 x 75,- € = 1.500,- €