projecten voor mensen in armoede - 192.011 EUR

Totaal hulppakket jongeren

Korte omschrijving

Kwetsbare, sociaal achtergestelde en geestelijk beperkte jongeren even steun en begeleiding geven om hen op weg te helpen naar een beter bestaan.

Wat ga je doen?

Via Veneto vzw biedt een totaal hulppakket aan voor jongeren in sociale armoede: jongeren met een verstandelijke beperking, zonder ouders of familie, in eenzaamheid, in administratieve knoop, in financiële problemen, met leerachterstand, zonder werk, zonder toekomst. We willen hen op weg helpen om toch nog iets van hun leven maken; zonder hulp gaat dat gewoonweg niet . Wij helpen al 11 jaar lang zulke jongeren aan een betere toekomst . Wij begeleiden hen naar officiële instanties, ontwarren de administratieve zaken en maken een financieel plan met afbetalingen, zijn tussenpersoon bij deurwaarders en rechtbank. Alle jongeren wonen in Antwerpen, leven van een leefloon of soms leven ze samen op armzalige appartementjes, waar wij ook helpen om de situatie te verbeteren door verhuurders aan te spreken en hen tot verbeteringen aan te zetten . Wij helpen jongeren met voedselpakketten, gezonde voeding , raad en daad bij alle problemen van alleen wonen . Wij zijn ook een vertrouwd luisterend oor, een warm en veilig gevoel. Ondanks het gebrek aan familie of ouders, weten dat er iemand om hen bekommerd is, een geborgenheid waar ze steeds naartoe kunnen komen om hulp . Wij geven hen toegang tot computers en internet om met hun families toch contact te houden , Deze computers worden ook gebruikt voor opzoekingen, hulp bij opleiding en school, Wij kijken waar we ze kunnen inschrijven in opleidingen en scholen om toch maar iets vooruitgang te kunnen boeken, alsook een bezigheid . Wij zorgen voor inschrijvingen in sportclubs , een gezonde en sociale opsteker . Wij zorgen voor inschrijvingsgelden, kleding, sportkleding, lijnabonnementen, fietsabonnementen van de Stad, en dringende medische kosten . Wij helpen hen zoeken naar werk en een eigen woonplek en willen die met hen samen inrichten met basiszaken waar zij de financies niet voor hebben .

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?

Er zijn in Antwerpen vele jongeren van allerlei origines die in zo'n situatie verkeren maar er niet openlijk voor uit durven komen, uitschrik om nog meer scheef bekeken te worden. De meerwaarde voor de stad is dat deze jongeren zich kunnen ontwikkelen en iets gaan betekenen in de maatschappij, daar waar ze anders , bij gebrek aan juiste hulp, op straat belanden, waar ze meestal uit verveling voor overlast zorgen .

Wie voert het uit

vzw

Ondernemingsnummer van de vzw of bedrijf die het project uitvoert (enkel indien van toepassing)

BE0821591978

Welke valkuilen zie je?

Ik denk dat er eigenlijk niets kan mislopen . Elke jongere, die we bij een probleem kunnen helpen, is positief .

In welke postcodes gaat het project door? (meerdere keuzes mogelijk)

2000, 2018, 2050, 2060

Wat is het stappenplan dat je wil volgen om je idee uit te voeren?

Door jarenlange ervaring met de juiste instanties en overheidsdiensten weten wij ondertussen de wegen die moeten genomen worden om tal van deze problemen op te lossen .

Wat is de totale kostprijs van je project?

15000

Begroting (verplicht voor projecten groter dan € 7.500 die het district NIET uitvoert, optioneel voor alle andere projecten)

inschrijvingsgelden van opleidingen en scholen inschrijvingsgelden voor sportclubs sportgerief en kleding lijnabonnementen fietsabonnementen stad Antwerpen aankoop basiselementen voor zelfstandig won totaal 9000 EUR

Schatting en begroting investeringskosten (verplicht voor projecten > € 7.500 die het district NIET uitvoert, optioneel voor alle andere projecten)

aankoop computers en laptops 3000 EUR

Schatting en begroting werkingskosten (verplicht voor projecten > € 7.500 die het district NIET uitvoert, optioneel voor alle andere projecten)

vervoerskosten wagen van de organisatie internetaansluitingen /internet kaarten aankoop materiaal office totaal 3000 EUR