projecten voor mensen in armoede - 192.011 EUR

Het Fietsatelier

Korte omschrijving

Een degelijke fietsherstelplaats in centrum De Wijk inrichten en aankleden, dat is de bedoeling van dit project. Mensen in armoede kunnen hier gratis zelf hun fiets (leren) herstellen of een herstelling laten doen door een vrijwilliger tegen democratische prijzen.

Wat is de totale kostprijs van je project?

4650

Wie voert het uit

vzw

Ondernemingsnummer van de vzw of bedrijf die het project uitvoert (enkel indien van toepassing)

Samenlevingsopbouw Antwerpen Stad vzw (0425500396)

In welke postcodes gaat het project door? (meerdere keuzes mogelijk)

2060

Wat ga je doen?

Mensen in armoede kunnen bij Het Fietsatelier terecht voor allerhande herstellingen aan hun geliefde fiets, om te leren fietsen herstellen, en ook om elkaar te ontmoeten. Voor vele mensen in armoede is een fiets het enige betaalbare vervoersmiddel. We merken dat mensen in armoede geen gebruik kunnen maken van reguliere fietsenwinkels omwille van financiële redenen. We bieden mensen de kans om hier in het atelier gratis hun fiets zelf te herstellen met het materiaal dat we willen aankopen met dit budget . Met het aangevraagd bedrag van €4650 willen we degelijk materiaal aankopen om aan de fietsen te werken waaronder een systeem dat fietsen op een bepaalde hoogte kan brengen wat het werken aan je fiets vergemakkelijkt. Werkmateriaal zoals vijsmachines en een las toestel. Ook willen we de plek zelf gezelliger maken door deze grondig op te knappen.

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?

Mensen kunnen hun fiets laten herstellen door een vrijwilliger voor €1, of samen met de vrijwilliger voor €0,50. Vaak hebben mensen thuis nog een fiets staan die aan herstelling toe is maar is het herstellen van een fiets prijzig. Daarom willen we via deze weg mensen die het minder breed hebben de kans geven om in de eerste plaats een fiets te hebben die in orde is, maar willen we hen ook het gevoel doen ervaren om iets zelf te kunnen herstellen. Voor vele is een fiets het enige vervoersmiddel. We willen de drempel om een fiets te bezitten zo laag mogelijk houden. Mensen in armoede leren in Het Fietsatelier van vzw Samenlevingsopbouw Antwerpen Stad andere mensen kennen. Minder weerbare en weerbare mensen ontmoeten elkaar in Antwerpen Noord tijdens Het Fietsatelier.

Wat is het stappenplan dat je wil volgen om je idee uit te voeren?

- ruimte opknappen - materiaal inventariseren - nieuwe materialen aankopen

Schatting en begroting investeringskosten

4000 - degelijk materiaal om aan de fietsen te werken - een systeem dat fietsen op een bepaalde hoogte kan brengen - Werkmateriaal zoals vijsmachines en een las toestel.

Schatting en begroting werkingskosten

650 om de ruimte her in te richten (verf etc)