projecten voor mensen in armoede - 192.011 EUR

Stadsmusjes in de natuur 2.0

Korte omschrijving

Kinderen in armoede de vrijheid van de natuur laten ontdekken via een 4-tal natuurkampen tijdens de zomervakantie voor kinderen tussen 4 en 14 jaar. Omdat elk kind recht heeft op spelen in een groene omgeving om zichzelf te ontplooien.

Wat ga je doen?

vzw Centrum Kauwenberg wil via het project ‘Stadsmusjes in de natuur 2.0’ kinderen leren wat de natuur te bieden heeft en hoe ze er zorg voor kunnen dragen. Kinderen in armoede die in een stad wonen, beschikken vaak niet over een tuin en het nodige groen in de buurt om buiten te bewegen. Na een periode van corona quarantaine kan de natuur hen de broodnodige ademruimte en vrijheid bieden. Net zoals andere kinderen hebben ze recht op spel en beweging in een natuurlijke, groene omgeving. We brengen kinderen in armoede samen met kinderen die niet in armoede leven tijdens natuurkampen - en activiteiten. Tegelijkertijd zetten we in op samenwerking met andere organisaties die bv. natuuractiviteiten organiseren. Tijdens de kampen ontdekken de deelnemers al spelend wat de natuur voor hen kan betekenen. Hoe de kinderen natuur ervaren en waar hun interesses liggen, vormen belangrijke uitgangspunten voor de activiteiten. Al spelend leren ze ondertussen bij over natuur en milieu. In de natuur blijven kinderen in beweging en ontwikkelen ze hun creativiteit en sociale vaardigheden. De kampen zijn gericht op verschillende leeftijdsgroepen. Met al onze zintuigen gaan we de natuur ontdekken met focus op avontuur, creativiteit, ontdekking, milieu, etc. We gaan langs op een CSA boerderij, bouwen kampen in het bos, leren bij over survival in de natuur, ontdekken wat leeft in het water etc. Hiervoor werken we samen met diverse organisaties om de activiteiten extra interessant te maken. Organisaties kunnen een activiteit voor ons organiseren of we brengen een bezoek om kennis te maken met bv. boerderijen, natuureducatieve organisaties in natuurgebieden etc.

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?

Kinderen zijn de toekomst van een stad. Inzetten op het welzijn van kinderen komt de Stad in zijn geheel ten goede. Elk kind heeft recht op spelen in een groene omgeving om zichzelf te ontplooien. Spelen in de natuur kan een ideale uitlaatklep vormen om energie kwijt te kunnen. Tegelijkertijd kan het voor rust en stimulatie van de geest zorgen. Vrij spel in de natuur leert kinderen risico’s beter inschatten. Het stimuleert het ontwikkelen van de eigen autonomie in samenwerking met anderen. Dit kan een boost vormen voor hun zelfbewustzijn en hun gevoel van zelfwaarde. Het behoud van de planeet en de natuur is in het belang van ons allen. Door in de natuur te spelen, voelen kinderen zich meer verbonden met de natuur. Dit vergroot de kans dat ze er zorg voor willen dragen. Ze leren wat natuur voor hen kan betekenen en wat zij voor de natuur kunnen betekenen. Als laatste proberen we kinderen van diverse sociale achtergronden te betrekken bij de activiteiten. Op die manier maken ze kennis met elkaars leefwereld en leren ze op een respectvolle manier met elkaar omgaan.

Wie voert het uit

vzw

Ondernemingsnummer van de vzw of bedrijf die het project uitvoert (enkel indien van toepassing)

BE0418 821 650

Welke valkuilen zie je?

De drempels om deel te nemen aan een natuurkamp kunnen hoog zijn voor kinderen die het niet gewoon zijn om tijd door te brengen in natuur. We proberen drempels op te sporen en te verlagen. Hoe samenwerking met andere organisaties opzetten? Het is belangrijk dat de activiteiten/ workshops die worden aangeboden voldoende aansluiten bij de leefwereld van kinderen in armoede. Duidelijke communicatie over de verwachtingen bij beide partijen is belangrijk. Hoe kinderen betrekken van diverse sociale achtergronden? Belang van duidelijke communicatie, actief op zoek gaan naar mensen die wensen deel te nemen. We proberen in te zetten op de verbinding tussen alle deelnemers van de kampen.

Wat is het stappenplan dat je wil volgen om je idee uit te voeren?

Aanwerven personeelslid 2) bekendmaking project bij potentiële deelnemers en hun ouders. 3) kalender van de activiteiten en kampen opstellen. Volgende stappen voeren we op verschillende tijdstippen doorheen het project uit: samenwerkingen met andere organisaties in de buurt opzetten. Praktische, inhoudelijke en thematische voorbereiding van de activiteiten en kampen. Effectief uitvoeren en begeleiden van activiteiten en kampen. Actief op zoek gaan naar diverse deelnemers.

Wat is de totale kostprijs van je project?

31.049

Begroting (verplicht voor projecten groter dan € 7.500 die het district NIET uitvoert, optioneel voor alle andere projecten)

8.000 euro: activiteiten, huur locatie, vrijwilligersvergoeding, drukwerk en promotiemateriaal, catering, vervoer

Schatting en begroting werkingskosten (verplicht voor projecten > € 7.500 die het district NIET uitvoert, optioneel voor alle andere projecten)

8.000 euro: activiteiten, huur locatie, vrijwilligersvergoeding, drukwerk en promotiemateriaal, catering, vervoer

Aparte schatting en begroting personeelskosten (zowel loondienst als free-lance) in % van VTE (max. 1 VTE per organisatie, over alle ingediende projecten heen) (verplicht voor projecten > € 7.500 die het district NIET uitvoert, optioneel voor alle andere projecten)

1/2de personeelslid gedurende het volledige project: 23.049 euro