projecten voor mensen in armoede - 192.011 EUR

Jongeren zijn de baas van hun stem!

Korte omschrijving

Centrum Kauwenberg wil Antwerpse jongeren in armoede een platform bieden waar ze hun mening kunnen uiten zonder oordeel en hen stimuleren om dit te doen. We experimenteren met kunstvormen om hun stem te laten horen.

Wat ga je doen?

We willen Antwerpse jongeren in armoede samenbrengen in Centrum Kauwenberg zodat ze ervaringen kunnen delen, ongeacht hoe verschillend ze ook zijn. Een plaats voor herkenning, een mogelijkheid voor nieuwe vriendschappen en om even niks te moeten. Meer dan ooit hebben jongeren in armoede het gevoel dat hun stem niet gehoord wordt en dit is nu net iets wat wij belangrijk vinden. Centrum Kauwenberg wil een veilige plaats zijn voor deze jongeren. Een plaats waar niet geoordeeld wordt en een sfeer van vertrouwen heerst. Dit is de basis om jongeren te versterken in het delen van hun mening. Met het project ‘jongeren zijn de baas van hun stem!’ geven we jongeren in armoede de kans ons mee te nemen in hun leefwereld. Ze kiezen 3 thema’s die voor hen belangrijk zijn en waar zij iets over willen delen. Dit project geeft jongeren in armoede de mogelijkheid om te experimenteren met verschillende vormen van kunst. Hiervoor werken we samen met kunstenaars en organisaties die workshops aanbieden aan de groep. We geven jongeren mede-eigenaarschap over het project, dit wil zeggen dat zij bepalen met welke kunstvormen ze zullen experimenten en over welke thema’s we zullen werken. Het project sluiten we af met een tentoonstelling die door de deelnemende jongeren georganiseerd wordt. In onze gehele werking zetten we hard in op inspraak. Dit kan gaan van wat eten we vandaag, welke ontspannende activiteiten willen we doen, een naam voor de tentoonstelling tot wat betekent een stem hebben voor jou? Via inspraak versterken we verschillende kwaliteiten en vaardigheden van de jongeren. Twee keer per maand komt de groep samen in Centrum Kauwenberg vzw.

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?

Meer dan ooit is gebleken dat jongeren hun stem vaak niet gehoord worden. Met dit project versterken we Antwerpse jongeren in kwetsbare posities. We geven jongeren een platform om hun stem te laten horen. Dit geeft jongeren het gevoel gehoord te worden en te mogen gelden in de maatschappij. We wakkeren hun kritisch bewustzijn aan, werken aan eigenwaarde en positieve identiteit. Door hen kennis te laten maken met verschillende expressievormen van kunst prikkelen we hun creativiteit en zetten we in op kwaliteiten van deze jongeren. Tijdens dit project gaan we actief op zoek naar Antwerpse jongeren die mee willen doen.

Wie voert het uit

vzw

Ondernemingsnummer van de vzw of bedrijf die het project uitvoert (enkel indien van toepassing)

0418.821.650

In welke postcodes gaat het project door? (meerdere keuzes mogelijk)

2000

Wat is de totale kostprijs van je project?

32.000 euro

Begroting (verplicht voor projecten groter dan € 7.500 die het district NIET uitvoert, optioneel voor alle andere projecten)

Personeelskosten: 24.000 euro Werkingskosten: 8.000 euro

Schatting en begroting investeringskosten (verplicht voor projecten > € 7.500 die het district NIET uitvoert, optioneel voor alle andere projecten)

/

Schatting en begroting werkingskosten (verplicht voor projecten > € 7.500 die het district NIET uitvoert, optioneel voor alle andere projecten)

Workshops: 4.000 euro Activiteiten en kamp: 2.000 euro Kleine catering: 1.000 euro Vervoer: 800 euro Promotie en drukwerk: 200 euro

Aparte schatting en begroting personeelskosten (zowel loondienst als free-lance) in % van VTE (max. 1 VTE per organisatie, over alle ingediende projecten heen) (verplicht voor projecten > € 7.500 die het district NIET uitvoert, optioneel voor alle andere projecten)

0,5 VTE : €24000