projecten voor mensen in armoede - 192.011 EUR

Armoede Assistentie Project

Korte omschrijving

We willen assistentie (hulp) bieden om het mogelijk te maken dat gezinnen kunnen beschikken over minimale middelen voor basisgezondheid en schoolopleiding.

Wat ga je doen?

In de huidige coronacrisis is gebleken dat de noden van mensen in armoede nog groter geworden zijn. Naast nood aan voeding en kleding blijkt dat vele van onze cliënten wegens gebrek aan financiële middelen vaak dokters-, apothekers-en zeker tandartsrekeningen niet meer kunnen betalen. Hierdoor worden vaak dokters- en tandartsbezoeken uit- of afgesteld en medicatie niet meer ingenomen. Dit kan zeer erge gevolgen hebben en zelfs levensbedreigend zijn. De kinderen moeten vaak afhaken van de school omdat ze niet over de middelen beschikken om digitaal school te volgen en opdrachten uit te voeren. Daarom willen we met vzw Onthaal Sint Antonius Van Padua financiële en logistieke ondersteuning geven aan gezinnen die in armoede leven zodat zij in staat zijn te beschikken over minimale middelen voor basisgezondheid en schoolopleiding. Na beoordeling door de zorgverlener kan een financiële tussenkomst door onze organisatie worden overwogen. Onderzoek naar de schoolbehoeften kunnen aanleiding geven tot financiële bijstand (bvb. voor de aanschaf van een pc…). We willen bescheiden starten als proefproject en door kwartaalevaluaties na 1 jaar besluiten formuleren.

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?

Voor zover wij weten zijn er geen andere organisaties actief op dit terrein, we willen dit in district Antwerpen uitproberen.

Wie voert het uit

vzw

Ondernemingsnummer van de vzw of bedrijf die het project uitvoert (enkel indien van toepassing)

0646.941.597

Welke valkuilen zie je?

Duidelijke transparante en gemakkelijk toepasbare criteria opstellen en toepassen.

In welke postcodes gaat het project door? (meerdere keuzes mogelijk)

2000, 2020, 2060

Wat is het stappenplan dat je wil volgen om je idee uit te voeren?

We beginnen met het opstellen van criteria en toetsen die bij een aantal van onze medewerkers en bezoekers en zoeken naar de meest kwetsbare gezinnen.

Wat is de totale kostprijs van je project?

5.000

Schatting en begroting werkingskosten (verplicht voor projecten > € 7.500 die het district NIET uitvoert, optioneel voor alle andere projecten)

5.000